Акафист Христу

Кондак 1

Воз­бра́н­ный Вое­во́­до и Го́с­по­ди, а́да по­бе­ди́­те­лю, я́ко из­ба́вль­ся от ве́ч­ныя сме́р­ти, по­хва́ль­ная вос­пи­су́ю Ти, со­зда́­ние и раб Твой; но, я́ко име́яй ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное, от вся́­ких мя бед сво­бо­ди́, зо­ву́­ща: Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Икос 1

А́н­ге­лов Тво́р­че и Го́с­по­ди сил, от­ве́р­зи ми не­до­уме́н­ный ум и язы́к на по­хва­лу́ пре­чи́с­та­го Тво­его́ и́ме­не, я́ко­же глу­хо́­му и гуг­ни́­во­му дре́в­ле слух и язы́к от­ве́рзл еси́, и, гла­го́­ла­ше зо­вы́й та­ко­ва́я:

Иису́­се пре­чу́д­ный, а́н­ге­лов удив­ле́­ние; Иису́­се пре­си́ль­ный, пра­ро­ди́­те­лей из­бав­ле́­ние. Иису́­се пре­сла́д­кий, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние; Иису́­се пре­сла́в­ный, ца­ре́й укреп­ле́­ние. Иису́­се пре­лю­би́­мый, про­ро́­ков ис­пол­не́­ние; Иису́­се пре­ди́в­ный, му́­че­ни­ков кре́­пос­те. Иису́­се пре­ти́­хий, мо­на́­хов ра́­дос­те; Иису́­се пре­ми́­ло­сти­вый, пре­сви́­те­ров сла́­дос­те. Иису́­се пре­ми­ло­се́р­дый, по́ст­ни­ков воз­дер­жа́­ние; Иису́­се пре­сла́­дост­ный, пре­по­до́б­ных ра́­до­ва­ние. Иису́­се пре­чест­ны́й, де́в­ствен­ных це­ло­му́д­рие; Иису́­се пред­ве́ч­ный, гре́ш­ни­ков спа­се́­ние. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 2

Ви́­дя вдо­ви́­цу зе́ль­не пла́­чу­щу, Го́с­по­ди, я́ко­же бо тог­да́ уми­ло­се́р­див­ся, сы́­на ея́ на по­гре­бе́­ние не­со́­ма вос­кре­си́л еси́; си́­це и о мне уми­ло­се́р­ди­ся, Че­ло­ве­ко­лю́б­че, и грех­ми́ умерщв­ле́н­ную мою́ ду́­шу вос­кре­си́, зо­ву́­щую: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум не­ура­зу­ме́н­ный ра­зу­ме́­ти Фи­ли́пп ища́, Го́с­по­ди, по­ка­жи́ нам От­ца́, гла­го́­ла­ше; Ты же к не­му́: то­ли́­кое вре́­мя сый со Мно́ю, не по­зна́л ли еси́, я́ко Оте́ц во Мне, и Аз во От­це́ есмь? Те́м­же, Не­из­сле́­до­ван­не, со стра́­хом зо­ву́ Ти:

Иису́­се, Бо́­же пред­ве́ч­ный; Иису́­се, Ца­рю́ пре­си́ль­ный. Иису́­се, Вла­ды́­ко дол­го­тер­пе­ли́­вый; Иису́­се, Спа́­се пре­ми́­ло­сти­вый. Иису́­се, хра­ни́­те­лю мой пре­бла­ги́й; Иису́­се, очи́с­ти гре­хи́ моя́. Иису́­се, оты­ми́ без­за­ко́­ния моя́; Иису́­се, от­пус­ти́ не­пра́в­ды моя́. Иису́­се, на­де́ж­до моя́, не оста́­ви ме­не́; Иису́­се, по­мо́щ­ни­че мой, не от­ри́­ни ме­не́. Иису́­се, Со­зда́­те­лю мой, не за­бу́­ди ме­не́; Иису́­се, Па́­сты­рю мой, не по­гу­би́ ме­не́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 3

Си́­лою свы́­ше апо́с­то­лы об­ле­ки́й, Иису́­се, во Иеру­са­ли́­ме се­дя́­щия, об­ле­цы́ и ме­не́, об­на­же́н­на­го от вся́­ка­го бла­го­тво­ре́­ния, теп­ло­то́ю Ду́­ха Свя­та́­го Тво­его́ и даждь ми с лю­бо́­вию пе́­ти Те­бе́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́яй бо­га́т­ство ми­ло­се́р­дия, мы­та­ри́ и гре́ш­ни­ки, и не­ве́р­ныя при­зва́л еси́, Иису́­се; не пре́­зри и ме­не́ ны́­не, по­до́б­на­го им, но, я́ко мно­го­це́н­ное ми́­ро, при­ими́ песнь сию́:

Иису́­се, си́­ло не­по­бе­ди́­мая; Иису́­се, ми́­лос­те без­ко­не́ч­ная. Иису́­се, кра­со­то́ пре­све́т­лая; Иису́­се, лю­бы́ не­из­ре­че́н­ная. Иису́­се, Сы́­не Бо́­га Жи­ва́­го; Иису́­се, по­ми́­луй мя гре́ш­на­го. Иису́­се, услы́­ши мя в без­за­ко́­ни­их за­ча́­та­го; Иису́­се, очи́с­ти мя во гре­се́х рож­де́н­на­го. Иису́­се, нау­чи́ мя не­по­тре́б­на­го; Иису́­се, осве­ти́ мя те́м­на­го. Иису́­се, очи́с­ти мя скве́р­на­го; Иису́­се, воз­ве­ди́ мя блу́д­на­го. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 4

Бу́­рю внутрь име́яй по­мыш­ле́­ний су­мни́­тель­ных, Петр утопа́­ше; уз­ре́в же во пло́­ти Тя су́­ща, Иису́­се, и по во­да́м хо­дя́­ща, по­зна́ Тя Бо́­га и́с­тин­на­го и, ру́­ку спа­се́­ния по­лу­чи́в, ре­че́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша сле­пы́й ми­мо­хо­дя́­ща Тя, Го́с­по­ди, пу­те́м во­пия́­ше: Иису́­се, Сы́­не Да­ви́­дов, по­ми́­луй мя! И, при­зва́в, от­ве́рзл еси́ о́чи его́. Про­све­ти́ у́бо ми́­лос­тию Твое́ю о́чи мы́с­лен­ныя се́рд­ца и ме­не́, во­пию́­ща Ти и гла­го́­лю­ща:

Иису́­се, вы́ш­них Со­зда́­те­лю; Иису́­се, ни́ж­них Ис­ку­пи́­те­лю. Иису́­се, пре­ис­по́д­них по­тре­би́­те­лю; Иису́­се, всея́ тва́­ри укра­си́­те­лю. Иису́­се, души́ моея́ уте́­ши­те­лю; Иису́­се, ума́ мо­его́ про­све­ти́­те­лю. Иису́­се, се́рд­ца мо­его́ ве­се́­лие; Иису́­се, те́­ла мо­его́ здра́­вие. Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ мя; Иису́­се, све́­те мой, про­све­ти́ мя. Иису́­се, му́­ки вся́­кия из­ба́­ви мя; Иису́­се, спа­си́ мя, не­до­сто́й­на­го. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 5

Бо­го­то́ч­ною Кро́­вию я́ко­же ис­ку­пи́л еси́ нас дре́в­ле от за­ко́н­ныя кля́т­вы, Иису́­се, си́­це из­ми́ нас от се́­ти, е́ю­же змий за­пя́т ны страсть­ми́ плот­ски́­ми, и блу́д­ным на­важ­де́­ни­ем, и злым уны́­нием, во­пию́­щия Ти: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше о́т­ро­цы ев­ре́й­стии во о́б­ра­зе че­ло­ве́­чес­тем Со­зда́в­ша­го ру­ко́ю че­ло­ве́­ка, и Вла­ды́­ку ра­зу­ме́в­ше Его́, по­тща́­ша­ся ве́твь­ми уго­ди́­ти Ему́, оса́н­на во­пию́­ще. Мы же песнь при­но́­сим Ти, гла­го́­лю­ще:

Иису́­се, Бо́­же и́с­тин­ный; Иису́­се, Сы́­не Да­ви́­дов. Иису́­се, Ца­рю́ пре­сла́в­ный; Иису́­се, А́гн­че не­по­ро́ч­ный. Иису́­се, Па́­сты­рю пре­ди́в­ный; Иису́­се, хра­ни́­те­лю во мла́­до­сти мое́й. Иису́­се, кор­ми́­те­лю во ю́нос­ти мое́й; Иису́­се, по­хва­ло́ в ста́­рос­ти мое́й. Иису́­се, на­де́ж­до в сме́р­ти мое́й; Иису́­се, жи­во­те́ по сме́р­ти мое́й. Иису́­се, уте­ше́­ние мое́ на су­де́ Тво­е́м; Иису́­се, же­ла́­ние мое́, не по­сра­ми́ ме­не́ тог­да́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник бо­го­но́с­ных ве­ща́­ние и гла­го́­лы ис­пол­ня́я, Иису́­се, на зем­ли́ я́вль­ся и с че­ло­ве́­ки Не­вме­сти́­мый по­жи́л еси́, и бо­ле́з­ни на́­ша подъ­я́л еси́, от­ню́­ду­же ра́­на­ми Тво­и́ми мы ис­це­ле́в­ше, пе́­ти на­вы­ко́­хом: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ все­ле́н­ней про­све­ще́­ние и́с­ти­ны Твоея́, и от­гна́­ся лесть бе­со́в­ская: и́до­ли бо, Спа́­се наш, не тер­пя́­ще Твоея́ кре́­пос­ти, па­до́­ша. Мы же, спа­се́­ние по­лу­чи́в­ше, во­пи­е́м Ти:

Иису́­се, и́с­ти­но, лесть от­го­ня́­щая; Иису́­се, све́­те, пре­вы́ш­ший всех све́т­лос­тей. Иису́­се, Ца­рю́, пре­мо­га́­яй всех кре́­пос­ти; Иису́­се, Бо́­же, пре­бы­ва́яй в ми́­лос­ти. Иису́­се, Хле́­бе Жи­во́т­ный, на­сы́­ти мя а́л­чу­ща­го; Иису́­се, ис­то́ч­ни­че ра́­зу­ма, на­по́й мя жа́ж­ду­ща­го. Иису́­се, оде́ж­до ве­се́­лия, оде́й мя тле́н­на­го; Иису́­се, по­кро́­ве ра́­дос­ти, по­кры́й мя не­до­сто́й­на­го. Иису́­се, по­да́­те­лю про­ся́­щим, даждь мне плач за гре­хи́ моя́; Иису́­се, об­ре́­те­ние и́щу­щим, об­ря́­щи ду́­шу мою́. Иису́­се, от­вер­зи́­те­лю тол­ку́­щим, от­ве́р­зи се́рд­це мое́ окая́н­ное; Иису́­се, Ис­ку­пи́­те­лю гре́ш­ных, очи́с­ти без­за­ко́­ния моя́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 7

Хо­тя́ со­кро­ве́н­ную та́й­ну от ве́­ка от­кры́­ти, я́ко ов­ча́ на за­ко­ле́­ние ве­де́н был еси́, Иису́­се, и я́ко а́г­нец пря́­мо стри­гу́­ща­го его́ без­гла́­сен, и я́ко Бог из ме́рт­вых вос­кре́сл еси́, и со сла́­вою на не­бе­са́ воз­не́сл­ся еси́, и нас со­воз­дви́гл еси́, зо­ву́­щих: Алли­лу́иа.

Икос 7

Ди́в­ную по­ка­за́ тварь, яв­ле́й­ся Тво­ре́ц нам: без се́­ме­не от Де́­вы во­пло­ти́­ся, из гро́­ба, пе­ча́­ти не ру­ши́в, вос­кре́­се, и ко апо́с­то­лом, две́­рем за­тво­ре́н­ным, с пло́­тию вни́­де. Те́м­же чудя́­щеся, вос­по­и́м:

Иису́­се, Сло́­ве не­об­ыме́н­ный; Иису́­се, Сло́­ве не­со­гля­да́е­мый. Иису́­се, си́­ло не­по­сти­жи́­мая; Иису́­се, му́­дро­сте не­до­мы́с­ли­мая. Иису́­се, Бо­жест­во́ не­опи­са́н­ное; Иису́­се, гос­по́д­ство не­ис­че́т­ное. Иису́­се, ца́рст­во не­по­бе­ди́­мое; Иису́­се, вла­ды́­чест­во без­ко­не́ч­ное. Иису́­се, кре́­пос­те вы­со­ча́й­шая; Иису́­се, вла́­сте ве́ч­ная. Иису́­се, Тво́р­че мой, уще́д­ри мя; Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ мя. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 8

Стра́н­но Бо́­га во­че­ло­ве́ч­ша­ся ви́­дя­ще, устра­ни́м­ся су́ет­на­го ми́­ра и ум на Бо­же́ст­вен­ная воз­ло­жи́м. Се­го́ бо ра́­ди Бог на зе́м­лю сни́­де, да нас на не­бе­са́ воз­ве­де́т, во­пию́­щих Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь бе в ни́ж­них, и вы́ш­них ни­ка́­ко­же от­сту­пи́ Не­ис­че́т­ный, ег­да́ во́­лею нас ра́­ди по­стра­да́, и сме́р­тию Свое́ю на́­шу смерть умерт­ви́, и вос­кре­се́­ни­ем жи­во́т да­ро­ва́ пою́­щим:

Иису́­се, сла́­дос­те сер­де́ч­ная; Иису́­се, кре́­пос­те те­ле́с­ная. Иису́­се, све́т­лос­те ду­ше́в­ная; Иису́­се, быс­тро­то́ у́м­ная. Иису́­се, ра́­дос­те со́­вест­ная; Иису́­се, на­де́ж­до из­ве́ст­ная. Иису́­се, па́­мя­те пред­ве́ч­ная; Иису́­се, по­хва­ло́ вы­со́­кая. Иису́­се, сла́­во моя́ пре­воз­не­се́н­ная; Иису́­се, же­ла́­ние мое́, не от­ри́­ни ме­не́. Иису́­се, Па́­сты­рю мой, взы­щи́ ме­не́; Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ ме­не́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 9

Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское без­пре­ста́­ни сла́­вит пре­свя­то́е и́мя Твое́, Иису́­се, на не­бе­си́: Свят, Свят, Свят, во­пию́­ще; мы же, гре́ш­нии на зем­ли́ бре́н­ны­ми уст­на́­ми во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя я́ко­же ры́­бы без­гла́с­ныя ви́­дим о Те­бе́, Иису́­се, Спа́­се наш: не­до­уме́­ют бо гла­го́­ла­ти, ка́­ко Бог не­пре­ло́ж­ный и че­ло­ве́к со­вер­ше́н­ный пре­бы­ва́е­ши? Мы же та́ин­ству ди­вя́­ще­ся, во­пи­е́м ве́р­но:

Иису́­се, Бо́­же пред­ве́ч­ный; Иису́­се, Ца­рю́ ца́рст­вую­щих. Иису́­се, Вла­ды́­ко вла­де́ю­щих; Иису́­се, Су­дие́ жи­вы́х и ме́рт­вых. Иису́­се, на­де́ж­до не­на­де́ж­ных; Иису́­се, уте­ше́­ние пла́­чу­щих. Иису́­се, сла́­во ни́­щих; Иису́­се, не осу­ди́ мя по де­ло́м мо­и́м. Иису́­се, очи́с­ти мя по ми́­лос­ти Тво­е́й; Иису́­се, от­же­ни́ от ме­не́ уны́­ние. Иису́­се, про­све­ти́ моя́ мы́с­ли сер­де́ч­ныя; Иису́­се, даждь ми па́­мять сме́рт­ную. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ мир, Вос­то́­че вос­то́­ком, к те́м­но­му за́­па­ду — ес­тес­тву́ на́­ше­му при­ше́д, сми­ри́л­ся еси́ до сме́р­ти; те́м­же пре­воз­не­се́­ся и́мя Твое́ па́­че вся́­ка­го и́ме­не, и от всех ко­ле́н не­бе́с­ных и зем­ны́х слы́­ши­ши: Алли­лу́иа.

Икос 10

Ца­рю́ Пре­ве́ч­ный, Уте́­ши­те­лю, Хрис­те́ и́с­тин­ный, очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, я́ко­же очи́с­тил еси́ де́­сять про­ка­же́н­ных, и ис­це­ли́ ны, я́ко­же ис­це­ли́л еси́ сре­бро­лю­би́­вую ду́­шу Зак­хе́а мы­та­ря́, да во­пи­е́м Ти, во уми­ле́­нии зо­ву́­ще:

Иису́­се, со­кро́­ви­ще не­тле́н­ное; Иису́­се, бо­га́т­ство не­ис­то­щи́­мое. Иису́­се, пи́­ще кре́п­кая; Иису́­се, пи­тие́ не­ис­чер­па́е­мое. Иису́­се, ни́­щих оде­я́ние; Иису́­се, вдов за­ступ­ле́­ние. Иису́­се, си́­рых за­щи́т­ни­че; Иису́­се, тру­жда́ю­щих­ся по́­мо­ще. Иису́­се, стра́н­ных на­ста́в­ни­че; Иису́­се, пла́­ваю­щих ко́рм­чий. Иису́­се, бу́р­ных оти́­шие; Иису́­се Бо́­же, воз­дви́г­ни мя па́д­ша­го. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 11

Пе́­ние все­уми­ле́н­ное при­но­шу́ Ти не­до­сто́й­ный, во­пию́ Ти я́ко ха­на­не́а: Иису́­се, по­ми́­луй мя; не дщерь бо, но плоть и́мам страсть­ми́ лю́­те бе­ся́­щую­ся и я́рос­тию па­ли́­мую, и ис­це­ле́­ние даждь во­пию́­щу Ти: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­то­по­да́­тель­на све­ти́ль­ни­ка су́­щим во тьме не­ра­зу́­мия, пре́ж­де го­ня́й Тя Па́­вел, бо­го­ра­зу́м­на­го гла́­са си́­лу вну­ши́ и ду­ше́в­ную быс­тро­ту́ уяс­ни́; си́­це и ме­не́ те́м­ныя зе́­ни­цы ду­ше́в­ныя про­све­ти́, зо­ву́­ща:

Иису́­се, Ца­рю́ мой пре­кре́п­кий; Иису́­се, Бо́­же мой пре­си́ль­ный. Иису́­се, Го́с­по­ди мой пре­без­сме́рт­ный; Иису́­се, Со­зда́­те­лю мой пре­сла́в­ный. Иису́­се, На­ста́в­ни­че мой пре­до́б­рый; Иису́­се, Па́­сты­рю мой пре­ще́д­рый. Иису́­се, Вла­ды́­ко мой пре­ми́­ло­сти­вый; Иису́­се, Спа́­се мой пре­ми­ло­се́р­дый. Иису́­се, про­све­ти́ моя́ чу́вст­вия, по­тем­не́н­ныя страсть­ми́; Иису́­се, ис­це­ли́ мое́ те́­ло, оструп­ле́н­ное грех­ми́. Иису́­се, очи́с­ти мой ум от по́­мыс­лов су́ет­ных; Иису́­се, со­хра­ни́ се́рд­це мое́ от по́­хо­тей лу­ка́­вых. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 12

Бла­го­да́ть по­да́ждь ми, всех дол­го́в ре­ши́­те­лю, Иису́­се, и при­ими́ мя ка́ю­ща­ся, я́ко­же при­я́л еси́ Пет­ра́, от­ве́рг­ша­го­ся Те­бе́, и при­зо­ви́ мя уны­ва́ю­ща­го, я́ко­же дре́в­ле Па́­вла, го­ня́­ща Тя, и услы́­ши мя, во­пию́­ща Ти: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще Твое́ во­че­ло­ве́­че­ние, вос­хва­ля́­ем Тя вси, и ве́­ру­ем со Фо­мо́ю, я́ко Гос­по́дь и Бог еси́, се­дя́й со От­це́м и хо­тя́й су­ди́­ти жи­вы́м и ме́рт­вым. Тог­да́ у́бо спо­до́­би мя дес­на́­го стоя́­ния, во­пию́­ща­го:

Иису́­се, Ца­рю́ пред­ве́ч­ный, по­ми́­луй мя; Иису́­се, цве́­те бла­го­во́н­ный, обла­го­уха́й мя. Иису́­се, теп­ло­то́ лю­би́­мая, со­гре́й мя; Иису́­се, хра́­ме пред­ве́ч­ный, по­кры́й мя. Иису́­се, оде́ж­до све́т­лая, укра­си́ мя; Иису́­се, би́­се­ре чест­ны́й, оси­я́й мя. Иису́­се, ка́­ме­ню дра­ги́й, про­све­ти́ мя; Иису́­се, со́лн­це пра́в­ды, осве­ти́ мя. Иису́­се, све́­те свя­ты́й, об­лис­та́й мя; Иису́­се, бо­ле́з­ни ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя из­ба́­ви мя. Иису́­се, из руки́ со­про­ти́в­ныя из­ми́ мя; Иису́­се, ог­ня́ не­уга­си́­ма­го и про́­чих ве́ч­ных мук сво­боди́ мя. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 13

О, пре­сла́д­кий и все­ще́д­рый Иису́­се! При­ими́ ны́­не ма́­лое мо­ле́­ние сие́ на́­ше, я́ко­же при­я́л еси́ вдо­ви́­цы две ле́п­те, и со­хра­ни́ до­стоя́­ние Твое́ от враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, от на­ше́ст­вия ино­пле­ме́н­ник, от не­ду́­га и гла́­да, от вся́­кия ско́р­би и смер­то­но́с­ныя ра́­ны, и гря­ду́­щия из­ми́ му́­ки всех, во­пию́­щих Ти: Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа. (Кондак чи­та­ет­ся трижды)

А́н­ге­лов Тво́р­че и Го́с­по­ди сил, от­ве́р­зи ми не­до­уме́н­ный ум и язы́к на по­хва­лу́ пре­чи́с­та­го Тво­его́ и́ме­не, я́ко­же глу­хо́­му и гуг­ни́­во­му дре́в­ле слух и язы́к от­ве́рзл еси́, и, гла­го́­ла­ше зо­вы́й та­ко­ва́я:

Иису́­се пре­чу́д­ный, а́н­ге­лов удив­ле́­ние; Иису́­се пре­си́ль­ный, пра­ро­ди́­те­лей из­бав­ле́­ние. Иису́­се пре­сла́д­кий, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние; Иису́­се пре­сла́в­ный, ца­ре́й укреп­ле́­ние. Иису́­се пре­лю­би́­мый, про­ро́­ков ис­пол­не́­ние; Иису́­се пре­ди́в­ный, му́­че­ни­ков кре́­пос­те. Иису́­се пре­ти́­хий, мо­на́­хов ра́­дос­те; Иису́­се пре­ми́­ло­сти­вый, пре­сви́­те­ров сла́­дос­те. Иису́­се пре­ми­ло­се́р­дый, по́ст­ни­ков воз­дер­жа́­ние; Иису́­се пре­сла́­дост­ный, пре­по­до́б­ных ра́­до­ва­ние. Иису́­се пре­чест­ны́й, де́в­ствен­ных це­ло­му́д­рие; Иису́­се пред­ве́ч­ный, гре́ш­ни­ков спа­се́­ние. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Воз­бра́н­ный Вое­во́­до и Го́с­по­ди, а́да по­бе­ди́­те­лю, я́ко из­ба́вль­ся от ве́ч­ныя сме́р­ти, по­хва́ль­ная вос­пи­су́ю Ти, со­зда́­ние и раб Твой; но, я́ко име́яй ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное, от вся́­ких мя бед сво­бо­ди́, зо­ву́­ща: Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Мо­ли́т­ва

Вла­ды́­ко Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́ Бо́­же мой, и́же не­из­ре­че́н­наго ра́­ди Тво­его́ че­ло­ве­ко­лю́­бия на ко­не́ц ве­ко́в во плоть обо­лки́й­ся от При­сно­де́­вы Ма­ри́и, сла́в­лю о мне Твое́ спа­си́­тель­ное про­мыш­ле́­ние, раб Твой, Вла­ды́­ко; пес­но­сло́в­лю Тя, я́ко Те­бе́ ра́­ди От­ца́ по­зна́х; бла­го­слов­лю́ Тя, Его́­же ра́­ди и Дух Свя­ты́й в мир при­и́де; по­кла­ня́ю­ся Тво­е́й по пло́­ти Пре­чи́с­той Ма­те­ри, та­ко­ве́й стра́ш­ней та́й­не по­слу­жи́в­шей; вос­хва­ля́ю Твоя́ А́н­гель­ская ли­ко­стоя́­ния, я́ко вос­пе­ва́­те­ли и слу­жи́­те­ли Тво­его́ ве­ли́­чест­вия; убла­жа́ю Пред­те́­чу Иоа́н­на, Те­бе́ кре­сти́в­ша­го, Го́с­по­ди; по­чи­та́ю и про­воз­вес­ти́в­шия Тя про­ро́­ки, про­слав­ля́ю апо́с­то­лы Твоя́ свя­ты́я; тор­же́ст­вую же и му́­че­ни­ки, свя­ще́н­ни­ки же Твоя́ сла́в­лю; по­кла­ня́ю­ся пре­по­до́б­ным Тво­и́м, и вся Твоя́ пра́­вед­ни­ки пе́с­н­ствую. Та­ко­ва́­го и то­ли́­ка­го мно́­га­го и не­из­ре­че́н­наго ли́­ка Бо­же́ст­вен­на­го в мо­ли́т­ву при­во­жду́ Те­бе́, все­ще́д­ро­му Бо́­гу, раб Твой, и се­го́ ра́­ди про­шу́ мо­и́м со­гре­ше́­ни­ем про­ще́­ния, е́же да́­руй ми всех Тво­и́х ра́­ди свя­ты́х, из­ря́д­нее же свя­ты́х Тво­и́х щед­ро́т, я́ко бла­го­сло­ве́н еси́ во ве́­ки. Ами́нь.

Когда читается акафист Иисусу Христу и Пресвятой Богородице?
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):

Акафист – особое песнопение в честь Спасителя, Божией Матери и святых. Название его (греч. акафистос; где а – отриц. частица, kathizein – сидеть) указывает на то, что во время чтения или пения акафиста не принято сидеть. Акафисты состоят из 25 отдельных песнопений: 13 кондаков, 12 икосов, из которых 1-й кондак и все икосы оканчиваются призывом радуйся, а 12 кондаков восклицанием аллилуия. Первый акафист был сложен в честь Божией Матери и пелся всю ночь стоя в субботу, на пятой неделе Великого поста, во время осады Константинополя персами во главе с полководцем шаха Хозроя Сарваром и аварами в 626 году. Столица была окружена с моря и суши. Положение было безнадежным. Матерь Божия явила чудесную помощь, и город был спасен.
В благодарность за это заступничество был установлен праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Составление акафиста предание приписывает диакону великой константинопольской Церкви Георгию Писидийскому. Сначала служба совершалась только во Влахернском храме Константинополя, где находился чудотворный образ Божией Матери «Одигитрии», а также риза и пояс Богоматери. Но в IX веке этот праздник был внесен в Типик монастырей – Студийского и преподобного Саввы Освященного, а потом и в Триодь постную. Так этот особый праздник стал всеобщим во всей Православной Церкви. Постепенно стали по образцу первого акафиста появляться и другие.
Кроме субботы пятой недели Великого поста акафисты в честь Спасителя, Божией Матери и святых принято читать вне постов, во время которых христиане должны сугубо молиться о прощении своих грехов.
К акафистам мы чаще всего обращаемся в часы особой радости и благодарственного настроения или когда нужно испросить у Господа и Божией Матери помощь в трудных обстоятельствах.

Кондак 1
Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да победи́телю, я́ко изба́влься от ве́чныя сме́рти, похва́льная воспису́ю Ти, созда́ние и раб Твой; но я́ко име́яй милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких мя бед свободи́, зову́ща: Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Икос 1
Ангелов Тво́рче и Го́споди cил, отве́рзи ми недоуме́нный ум и язы́к на похвалу́ пречи́стаго Твоего́ и́мене, я́коже глухо́му и гугни́вому дре́вле слух и язы́к отве́рзл еси́, и, глаго́лаше зовы́й такова́я: Иису́се пречу́дный, áнгелов удивле́ние; Иису́се преси́льный, прароди́телей избавле́ние. Иису́се пресла́дкий, патриа́рхов велича́ние; Иису́се пресла́вный, царе́й укрепле́ние. Иису́се прелюби́мый, проро́ков исполне́ние; Иису́се преди́вный, му́чеников кре́посте. Иисусе прети́хий, мона́хов ра́досте; Иису́се преми́лостивый, пресви́теров сла́досте. Иису́се премилосе́рдый, по́стников воздержа́ние; Иису́се пресла́достный, преподо́бных ра́дование. Иисусе пречестны́й, де́вственных целому́дрие; Иису́се предве́чный, гре́шников спасе́ние. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 2
Ви́дя вдови́цу зе́льне пла́чущу, Го́споди, я́коже бо тогда́ умилосе́рдився, сы́на ея́ на погребе́ние несо́ма воскреси́л еси́; си́це и о мне умилосе́рдися, Человеколю́бче, и грехми́ умерщвле́нную мою́ ду́шу воскреси́, зову́щую: Аллилу́иа.

Икос 2
Ра́зум неуразуме́нный разуме́ти Фили́пп ища́, Го́споди, покажи́ нам Отца́, глаго́лаше; Ты же к нему́: толи́кое вре́мя сый со Мно́ю, не позна́л ли еси́, я́ко Отец во Мне, и Аз во Отце́ есмь? Те́мже, Неизсле́дованне, со стра́хом зову́ Ти: Иису́се, Бо́же предве́чный; Иису́се, Царю́ преси́льный. Иису́се, Влады́ко долготерпели́вый; Иису́се, Спа́се преми́лостивый. Иису́се, храни́телю мой преблаги́й; Иису́се, очи́сти грехи́ моя́. Иису́се, отыми́ беззако́ния моя́; Иису́се, отпусти́ непра́вды моя́. Иису́се, наде́ждо моя́, не оста́ви мене́; Иису́се, помо́щниче мой, не отри́ни мене́. Иису́се, Созда́телю мой, не забу́ди мене́; Иису́се, Па́стырю мой, не погуби́ мене́. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 3
Си́лою свы́ше апо́столы облеки́й, Иису́се, во Иерусали́ме седя́щия, облецы́ и мене́, обнаже́ннаго от вся́каго благотворе́ния, теплото́ю Ду́ха Свята́го Твоего́ и даждь ми с любо́вью пе́ти Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 3
Име́яй бога́тство милосе́рдия, мытари́ и гре́шники, и неве́рныя призва́л еси́, Иису́се; не пре́зри и мене́ ны́не, подо́бнаго им, но, я́ко многоце́нное ми́ро, приими́ песнь сию́: Иису́се, си́ло непобеди́мая; Иису́се, ми́лосте безконе́чная. Иису́се, красото́ пресве́тлая; Иису́се, любы́ неизрече́нная. Иису́се, Сы́не Бо́га Жива́го; Иису́се, поми́луй мя гре́шнаго. Иису́се, услы́ши мя в беззако́ниих зача́таго; Иису́се, очи́сти мя во гресе́х рожде́ннаго. Иису́се, научи́ мя непотре́бнаго; Иису́се, освети́ мя те́мнаго. Иису́се, очи́сти мя скве́рнаго; Иису́се, возведи́ мя блу́днаго. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 4
Бу́рю вну́трь име́яй помышле́ний сумни́тельных, Петр утопа́ше; узре́в же во пло́ти Тя су́ща, Иису́се, и по вода́м ходя́ща, позна́ Тя Бо́га и́стиннаго и, ру́ку спасе́ния получи́в, рече́: Аллилу́иа.

Икос 4
Слы́ша слепы́й мимоходя́ща Тя, Го́споди, путе́м, вопия́ше: Иису́се, Сы́не Дави́дов, поми́луй мя! И, призв́ав, отве́рзл еси́ о́чи его́. Просвети́ у́бо ми́лостию Твое́ю о́чи мы́сленныя се́рдца и мене́, вопию́ща Ти и глаго́люща: Иису́се, вы́шних Созда́телю; Иису́се, ни́жних Искупи́телю. Иису́се, преиспо́дних потреби́телю; Иису́се, всея́ тва́ри украси́телю. Иису́се, души́ моея́ уте́шителю; Иису́се, ума́ моего́ просвети́телю. Иису́се, се́рдца моего́ весе́лие; Иису́се, те́ла моего́ здра́вие. Иису́се, Спа́се мой, спаси́ мя; Иису́се, све́те мой, просвети́ мя. Иису́се, му́ки вся́кия изба́ви мя; Иису́се, спаси́ мя недосто́йнаго. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 5
Богото́чною Кро́вию я́коже искупи́л еси́ нас дре́вле от зако́нныя кля́твы, Иису́се, си́це изми́ нас от се́ти, е́юже змий запя́т ны страстьми́ плотски́ми, и блу́дным наважде́нием, и злым уны́нием, вопию́щия Ти: Аллилу́иа.

Икос 5
Ви́девше о́троцы евре́йстии во о́бразе челове́честем Созда́вшаго руко́ю челове́ка, и Влады́ку разуме́вше Его́, потща́шася ветвьми́ угоди́ти Ему́, оса́нна вопию́ще. Мы же песнь прино́сим Ти, глаго́люще: Иису́се, Бо́же и́стинный; Иису́се, Сы́не Дави́дов. Иису́се, Царю́ пресла́вный; Иису́се, Агнче непоро́чный. Иису́се, Па́стырю преди́вный; Иису́се, храни́телю во мла́дости мое́й. Иису́се, корми́телю во ю́ности мое́й; Иису́се, похвало́ в ста́рости мое́й. Иису́се, наде́жде в сме́рти мое́й; Иису́се, животе́ по сме́рти мое́й. Иису́се, утеше́ние мое́ на суде́ Твое́м; Иису́се, жела́ние мое́, не посрами́ мене́ тогда́. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 6
Пропове́дник богоно́сных веща́ние и глагол́ы исполня́я, Иису́се, на земли́ я́влься и с челове́ки Невмести́мый пожил еси́, и боле́зни на́ша подъя́л еси́, отню́дуже ра́нами Твои́ми мы исцеле́вше, пе́ти навыко́хом: Аллилу́иа.

Икос 6
Возсия́ вселе́нней просвеще́ние и́стины Твоея́, и отгна́ся лесть бесо́вская: и́доли бо, Спа́се наш, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша. Мы же, спасе́ние получи́вше, вопие́м Ти: Иису́се, и́стино, лесть отгоня́щая; Иису́се, све́те, превы́шший всех све́тлостей. Иису́се, Царю́, премога́яй всех кре́пости; Иису́се, Бо́же, пребыва́яй в ми́лости. Иису́се, Хле́бе Живо́тный, насы́ти мя а́лчущаго; Иису́се, исто́чниче ра́зума, напо́й мя жа́ждущаго. Иисусе, оде́ждо весе́лия, оде́й мя тле́ннаго; Иису́се, покро́ве ра́дости, покры́й мя недосто́йнаго. Иису́се, пода́телю прося́щим, даждь мне плач за грехи́ моя́; Иису́се, обре́тение и́щущим, обря́щи ду́шу мою́. Иису́се, отве́рзителю толку́щим, отве́рзи се́рдце мое́ окая́нное; Иису́се, Искупи́телю гре́шных, очи́сти беззако́ния моя́. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 7
Хотя́ сокрове́нную та́йну от ве́ка откры́ти, я́ко овча́ на заколе́ние веде́н был еси́, Иису́се, и я́ко а́гнец пря́мо стригу́щаго его́ безгла́сен, и я́ко Бог из ме́ртвых воскре́сл еси́, и со сла́вою на небеса́ возне́слся еси́, и нас совоздви́гл еси́, зову́щих: Аллилу́иа.

Икос 7
Ди́вную показа́ тварь, явле́йся Творе́ц нам: без се́мене от Де́вы воплоти́ся, из гро́ба, печа́ти не руши́в, воскре́се, и ко апо́столом, две́рем затворе́нным, с пло́тию вни́де. Те́мже чудя́щеся, воспои́м: Иису́се, Сло́ве необыме́нный; Иису́се, Сло́ве несогляда́емый. Иису́се, си́ло непостижи́мая; Иису́се, му́дросте недомы́слимая. Иису́се, Божество́ неопи́санное; Иису́се, госпо́дство неисче́тное. Иису́се, ца́рство непобеди́мое; Иису́се, влады́чество безконе́чное. Иису́се, кре́посте высоча́йшая; Иису́се, вла́сте ве́чная. Иису́се, Тво́рче мой, уще́дри мя; Иису́се, Спа́се мой, спаси́ мя. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 8
Стра́нно Бо́га вочелове́чшася ви́дяще, устрани́мся су́етнаго ми́ра и ум на Боже́ственная возложи́м. Сего́ бо ра́ди Бог на зе́млю сни́де, да нас на небеса́ возведе́т, вопию́щих Ему: Аллилу́иа.

Икос 8
Весь бе в ни́жних, и вы́шних ника́коже отступи́ Неисче́тный, егда́ во́лею нас ра́ди пострада́, и сме́ртию Свое́ю на́шу смерть умертви́, и воскресе́нием живо́т дарова́ пою́щим: Иису́се, сла́досте серде́чная; Иису́се, кре́посте теле́сная. Иису́се, све́тлосте душе́вная; Иису́се, быстрото́ у́мная. Иису́се, ра́досте со́вестная; Иису́се, наде́ждо изве́стная. Иису́се, па́мяте предве́чная; Иису́се, похвало́ высо́кая. Иису́се, сла́во моя́ превознесе́нная; Иису́се, жела́ние мое́, не отри́ни мене́. Иису́се, Па́стырю мой, взыщи́ мене́; Иису́се, Спа́се мой, спаси́ мене́. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 9
Все естество́ а́нгельское безпреста́ни сла́вит пресвято́е и́мя Твое́, Иису́се, на небеси́: Свят, Свят, Свят, вопию́ще; мы же гре́шнии на земли́ бре́нными устна́ми вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 9
Вети́я многовеща́нныя, я́коже ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Иису́се, Спа́се наш: недоуме́ют бо глаго́лати, ка́ко Бог непрело́жний и челове́к соверше́нный пребыва́еши? Мы же та́инству дивя́щеся, вопие́м ве́рно: Иису́се, Бо́же предве́чный; Иису́се, Царю́ ца́рствующих. Иису́се, Влады́ко владе́ющих; Иису́се, Судие́ живы́х и ме́ртвых. Иису́се, наде́ждо ненаде́жных; Иису́се, утеше́ние пла́чущих. Иису́се, сла́во ни́щих; Иису́се, не осуди́ мя по дело́м мои́м. Иису́се, очи́сти мя по ми́лости Твое́й; Иису́се, отжени́ от мене́ уны́ние. Иису́се, просвети́ моя́ мы́сли серде́чныя; Иису́се, даждь ми па́мять сме́ртную. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 10
Спасти́ хотя́ мир, Восто́че восто́ком, к те́мному за́паду — естеству́ на́шему прише́д, смири́лся еси́ до сме́рти; те́мже превознесе́ся и́мя Твое́ па́че вся́каго и́мене, и от всех коле́н небе́сных и земны́х слы́шиши: Аллилу́иа.

Икос 10
Царю́ Преве́чный, Уте́шителю, Христе́ и́стинный, очи́сти ны от вся́кия скве́рны, я́коже очи́стил еси́ де́сять прокаже́нных, и исцели́ ны, я́коже исцели́л еси́ сребролюби́вую ду́шу Закхе́а мытаря́, да вопие́м Ти, во умиле́нии зову́ще: Иису́се, сокро́вище нетле́нное; Иису́се, бога́тство неистощи́мое. Иису́се, пи́ще кре́пкая; Иису́се, питие́ неисчерпа́емое. Иису́се, ни́щих оде́яние; Иису́се, вдов заступле́ние. Иису́се, си́рых защи́тниче; Иису́се, тружда́ющихся по́моще. Иису́се, стра́нных наста́вниче; Иису́се, пла́вающих ко́рмчий. Иису́се, бу́рных оти́шие; Иису́се Бо́же, воздви́гни мя па́дшаго. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 11
Пе́ние всеумиле́нное приношу́ Ти недосто́йный, вопию́ Ти я́ко ханане́а: Иису́се, поми́луй мя; не дщерь бо, но пло́ть и́мам страстьми́ лю́те беся́щуюся и я́ростию пали́мую, и исцеле́ние даждь вопию́щу Ти: Аллилу́иа.

Икос 11
Светопода́тельна свети́льника су́щим во тьме́ неразу́мия, пре́жде гоня́й Тя Па́вел, богоразу́мнаго гла́са си́лу внуши́ и душе́вную быстроту́ уясни́; си́це и мене́ те́мныя зе́ницы душе́вныя просвети́, зову́ща: Иису́се, Царю́ мой прекре́пкий; Иису́се, Бо́же мой преси́льный. Иису́се, Го́споди мой пребезсме́ртный; Иису́се, Созда́телю мой пресла́вный. Иису́се, Наста́вниче мой предо́брый; Иису́се, Па́стырю мой преще́дрый. Иису́се, Влады́ко мой преми́лостивый; Иису́се, Спа́се мой премилосе́рдый. Иису́се, просвети́ моя́ чу́вствия, потемне́нныя страстьми́; Иису́се, исцели́ мое́ те́ло, острупле́нное грехми́. Иису́се, очи́сти мой ум от по́мыслов су́етных; Иису́се, сохрани́ се́рдце мое́ от по́хотей лука́вых. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 12
Благода́ть пода́ждь ми, всех долго́в реши́телю, Иису́се, и приими́ мя ка́ющася, я́коже прия́л еси́ Петра́, отве́ргшагося Тебе́, и призови́ мя уныва́ющаго, я́коже дре́вле Па́вла, гоня́ща Тя, и услы́ши мя, вопию́ща Ти: Аллилу́иа.

Икос 12
Пою́ще Твое́ вочелове́чение, восхваля́ем Тя вси, и ве́руем со Фомо́ю, я́ко Госпо́дь и Бог еси́, седя́й со Отце́м и хотя́й суди́ти живы́м и ме́ртвым. Тогда́ у́бо сподо́би мя десна́го стоя́ния, вопию́щаго: Иису́се, Царю́ предве́чный, поми́луй мя; Иису́се, цве́те благово́нный, облагоуха́й мя. Иису́се, теплото́ люби́мая, огре́й мя; Иису́се, хра́ме предве́чный, покры́й мя. Иису́се, оде́ждо све́тлая, украси́ мя; Иису́се, би́сере честны́й, осия́й мя. Иису́се, ка́меню драги́й, просвети́ мя; Иису́се, со́лнце пра́вды, освети́ мя. Иису́се, све́те святы́й, облиста́й мя; Иису́се, боле́зни душе́вныя и теле́сныя изба́ви мя. Иису́се, из руки́ сопроти́вныя изми́ мя; Иису́се, огня́ неугаси́маго и про́чих ве́чных мук свободи́ мя. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 13
О, пресла́дкий и всеще́дрый Иису́се! Приими́ ны́не ма́лое моле́ние сие́ на́ше, я́коже прия́л еси́ вдови́цы две ле́пте, и сохрани́ достоя́ние Твое́ от враг ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нних, от неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и смертоно́сныя ра́ны, и гряду́щия изми́ му́ки всех, вопию́щих Ти: Аллилуиа, aллилуиа, aллилуиа.

(Kондак читается трижды)

Икос 1
Ангелов Тво́рче и Го́споди cил, отве́рзи ми недоуме́нный ум и язы́к на похвалу́ пречи́стаго Твоего́ и́мене, я́коже глухо́му и гугни́вому дре́вле слух и язы́к отве́рзл еси́, и, глаго́лаше зовы́й такова́я: Иису́се пречу́дный, áнгелов удивле́ние; Иису́се преси́льный, прароди́телей избавле́ние. Иису́се пресла́дкий, патриа́рхов велича́ние; Иису́се пресла́вный, царе́й укрепле́ние. Иису́се прелюби́мый, проро́ков исполне́ние; Иису́е преди́вный, му́чеников кре́посте. Иису́се прети́хий, мона́хов ра́досте; Иису́се преми́лостивый, пресви́теров сла́досте. Иису́се премилосе́рдый, по́стников воздержа́ние; Иису́се пресла́достный, преподо́бных ра́дование. Иису́се пречестны́й, де́вственных целому́дрие; Иису́се предве́чный, гре́шников спасе́ние. Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 1
Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да победи́телю, я́ко изба́влься от ве́чныя сме́рти, похва́льная воспису́ю Ти, созда́ние и раб Твой; но, я́ко име́яй милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких мя бед свободи́, зову́ща: Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Молитва
Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, Иже неизрече́ннаго ра́ди Твоего́ человеколю́бия на коне́ц веко́в во плоть оболки́йся от Присноде́вы Мари́и, сла́влю о мне Твое́ спаси́тельное промышле́ние, раб Твой, Влады́ко; песносло́влю Тя, я́ко Тебе́ ра́ди Отца́ позна́х; благословлю́ Тя, Его́же ра́ди и Дух Святы́й в мир прии́де; покланя́юся Твое́й по пло́ти Пречи́стей Ма́тери, такове́й стра́шней та́йне послужи́вшей; восхваля́ю Твоя́ а́нгельская ликостоя́ния, я́ко воспева́тели и служи́тели Твоего́ вели́чествия; ублажа́ю Предте́чу Иоа́нна, Тебе́ крести́вшаго, Го́споди; почита́ю и провозвести́вшия Тя проро́ки, прославля́ю апо́столы Твоя́ святы́я; торжеству́ю же и му́ченики, свяще́нники же Твоя́ сла́влю; покланя́юся преподо́бным Твои́м, и вся Твоя́ пра́ведники пе́стунствую. Такова́го и толи́каго мно́гаго и неизрече́ннаго ли́ка Боже́ственнаго в моли́тву привожду́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу, раб Твой, и сего́ ра́ди прошу́ мои́м согреше́нием проще́ния, е́же да́руй ми всех Твои́х ра́ди святы́х, изря́днее же святы́х Твои́х щедро́т, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *