Акафист нечаянная радость читать

Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, яви́вшейся иногда́ к челове́ку беззако́нну, во е́же отврати́ти его́ от пути́ нече́стия, благода́рственное пе́ние прино́сим Ти, Богороди́тельнице; Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких нас бед и грехо́в свободи́, да зове́м Ти: Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Икос 1

Ангели и пра́ведных ду́ши удиви́шася, егда́ предста́ла еси́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом и мно́гим моле́нием хода́тайствовала еси́ о челове́це, при́сно во гресе́х пребыва́ющем; мы же, очи́ма ве́ры толи́кое Твое́ благоутро́бие зря́ще, со умиле́нием взыва́ем Ти си́це: Ра́дуйся, моли́твы всех христиа́н прие́млющая; ра́дуйся, и са́мых отча́янных гре́шников моле́ния не отверга́ющая. Ра́дуйся, к Сы́ну Твоему́ о них предста́тельствующая; ра́дуйся, неча́янную ра́дость спасе́ния им подаю́щая. Ра́дуйся, предста́тельством Твои́м весь мир спаса́ющая; ра́дуйся, вся на́ша печа́ли утоля́ющая. Ра́дуйся, Ма́ти всех Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющая; ра́дуйся, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Ра́дуйся, избавле́ние от грехо́в всем челове́ком прине́сшая; ра́дуйся, Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 2

Ви́дящи Пресвята́я челове́ка, а́ще и беззако́нна, но на всяк день с ве́рою и упова́нием пред честно́ю Ея́ ико́ною до́лу поверга́ющагося и Арха́нгельское приве́тствие Ей принося́щаго, внят и такова́го гре́шника славосло́вию, да вси, зря́ще Ея́ Ма́тернее милосе́рдие, на Небеси́ и на земли́ вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум челове́ческий вои́стину превосхо́дит любо́вь Твоя́ к ро́ду христиа́нскому, я́ко и тогда́ не преста́ла еси́ от хода́тайства Твоего́ о челове́це беззако́нном, егда́ Сын Твой показа́ Тебе́ я́звы гвозди́ныя, грехи́ челове́ческими Ему́ соде́янныя. Зря́ще Тя толи́ко неотсту́пную предста́тельницу за нас, гре́шных, со слеза́ми вопие́м Ти: Ра́дуйся, засту́пнице усе́рдная ро́да христиа́нскаго, от Бо́га нам дарова́нная; ра́дуйся, путеводи́тельнице на́ша, к Небе́сному Оте́честву нас возводя́щая. Ра́дуйся, ве́рных огражде́ние и прибе́жище; ра́дуйся, по́моще всех, призыва́ющих и́мя Твое́ свято́е. Ра́дуйся, все́ми презре́нных и отве́рженных от ро́ва поги́бели исхища́ющая; ра́дуйся, тех на путь пра́вый обраща́ющая. Ра́дуйся, непреста́нное уны́ние и мрак душе́вный отгоня́ющая; ра́дуйся, ижди́вшим от неду́га ум но́вый и лу́чший смысл подаю́щая. Ра́дуйся, оста́вленных врача́ми на Своя́ всемо́щныя ру́це прие́млющая. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 3

Си́ла благода́ти преизоби́ловала та́мо, иде́же умно́жися грех; да ра́дуются на Небеси́ вси Ангели о еди́нем гре́шнице пока́явшемся, пою́ще пред Престо́лом Бо́жиим: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́щи к ро́ду христиа́нскому Ма́тернее милосе́рдие, всем с ве́рою и упова́нием прибега́ющим к Тебе́ подае́ши руку по́мощи, Влады́чице, да вси еди́нем се́рдцем и един́ыми усты́ славосло́вие прино́сят Ти сицево́е: Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю к нам нисхо́дит Бо́жие благоволе́ние; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю и мы и́мамы вя́щшее к Бо́гу дерзнове́ние. Ра́дуйся, я́ко во всех беда́х и обстоя́ниих на́ших прино́сиши Сы́ну Твоему́ усе́рдныя о нас моли́твы; ра́дуйся, я́ко и на́ша моли́твы прия́тными Бо́гу соде́лываеши. Ра́дуйся, я́ко неви́димых враго́в от нас отгоня́еши; ра́дуйся, я́ко от ви́димых враго́в нас избавля́еши. Ра́дуйся, я́ко сердца́ злых челове́к умягча́еши; ра́дуйся, я́ко от клеветы́, досажде́ния и укоре́ния нас изыма́еши. Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся блага́я жела́ния на́ша исполня́ются; ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 4

Бу́рю внутрь име́я грехо́вных помышле́ний, челове́к беззако́нен моля́шеся пред честно́ю ико́ною Твое́ю и, ви́дев Кровь от язв Предве́чнаго Сы́на Твоего́ пото́ками, я́коже на Кресте́, теку́щую, паде́ от стра́ха и с рыда́нием та́ко вопия́ше Ти: «Поми́луй мя, о Ма́ти милосе́рдия, да не преодоле́ет зло́ба моя́ неизре́ченныя бла́гости и милосе́рдия Твоего́, Ты бо еси́ всем гре́шником еди́на наде́жда и прибе́жище; преклони́ся у́бо на ми́лость, Блага́я Ма́ти, и умоли́ о мне Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́, да непреста́нно зову́ Ему́: Аллилу́иа».

Икос 4

Слы́шавше небожи́тели о чуде́снем моли́твами Твои́ми спасе́нии их земна́го ги́бнущаго бра́та, просла́виша Тя, благосе́рдую Цари́цу Небесе́ и земли́; и мы, гре́шнии, све́давше таково́е подо́бнаго нам гре́шника заступле́ние, а́ще и недоумева́ет язы́к наш восхвали́ти Тя по достоя́нию, от глубины́ умиле́ннаго сердца́ на́шего воспева́ем Ти си́це: Ра́дуйся, спору́чнице спасе́ния гре́шных; ра́дуйся, взыска́ние поги́бших. Ра́дуйся, неча́янная гре́шных Ра́досте; ра́дуйся, па́дших возста́ние. Ра́дуйся, предста́тельнице к Бо́гу, мир от бед спаса́ющая; ра́дуйся, я́ко гла́са моли́тв Твои́х бе́си трепе́щут. Ра́дуйся, я́ко Ангели сему́ ра́дуются; ра́дуйся, я́ко и нас, земноро́дных, си́ла моли́тв Твои́х весе́лия исполня́ет. Ра́дуйся, я́ко те́ми от ти́ны грехо́в нас изыма́еши; ра́дуйся, я́ко пла́мень страсте́й на́ших угаша́еши. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 5

Боготе́чную звезду́, чудотво́рную ико́ну Ма́тере Твоея́ показа́л еси́ нам, Го́споди, и́бо, взира́юще на о́браз Ея́ теле́сныма очи́ма, умо́м и се́рдцем к Первообра́зней возвыша́емся и Ею к Тебе́ востека́ем, пою́ще: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше Ангели Храни́тели христиа́н, я́ко Бо́жия Ма́терь споспешеству́ет им в наставле́нии тех, заступле́нии и спасе́нии, потща́шася си́це возопи́ти честне́йшей Херуви́м и сла́внейшей без сравне́ния Серафи́м: Ра́дуйся, с Сы́ном Твои́м и Бо́гом вечно ца́рствующая; ра́дуйся, Ему́ всегда́ о ро́де христиа́нстем моле́ния принося́щая. Ра́дуйся, в христиа́нстей ве́ре и благоче́стии Наста́внице; ра́дуйся, ересе́й и тлетво́рных раско́лов Искорени́тельнице. Ра́дуйся, от растлева́ющих ду́шу и те́ло собла́знов сохраня́ющая; ра́дуйся, от опа́сных обстоя́ний и внеза́пныя сме́рти без покая́ния и Свята́го Причаще́ния избавля́ющая. Ра́дуйся, упова́ющим на Тя живота́ непосты́дный коне́ц да́рующая; ра́дуйся, и по сме́рти за отше́дшую на суд Госпо́день ду́шу пред Сы́ном Твои́м неотсту́пно хода́тайствующая. Ра́дуйся, Твои́м ма́терним предста́тельством от ве́чнаго муче́ния сию́ избавля́ющая. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 6

Пропове́дник чу́днаго Твоего́ милосе́рдия, дарова́ннаго не́коему челове́ку беззако́нну, яви́ся святы́й Дими́трий Росто́вский, и́же, спису́я вели́кая и сла́вная, и изря́дная де́ла Бо́жия, в Тебе́ явле́нная, предаде́ пи́сьмени и сие́ де́ло ми́лости Твоея́ в науче́ние и утеше́ние всем ве́рным, да и ти́и, во гресе́х, беда́х, ско́рбех и озлобле́ниих су́ще, мно́гажды на всяк день с ве́рою в моли́тве пред о́бразом Твои́м коле́на преклоня́ют и, тех избы́вше, вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ нам, я́ко пресве́тлая заря́, чудотво́рная ико́на Твоя́, Богома́ти, прогоня́я тьму бед и скорбе́й от всех, с любо́вию вопию́щих Ти си́це: Ра́дуйся, цели́тельнице на́ша в боле́знех теле́сных; ра́дуйся, блага́я уте́шительнице в печа́лех на́ших душе́вных. Ра́дуйся, скорбь на́шу в ра́дость претворя́ющая; ра́дуйся, ненаде́ющихся несумне́нною наде́ждою возвеселя́ющая. Ра́дуйся, а́лчущих пита́тельнице; ра́дуйся, наги́х одея́ние. Ра́дуйся, вдов уте́шительнице; ра́дуйся, безма́терних сиро́т незри́мая воспита́тельнице. Ра́дуйся, непра́ведно гони́мых и оби́димых засту́пнице; ра́дуйся, гоня́щих и оби́дящих правосу́дная отмсти́тельнице. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 7

Хотя́ Законода́вец Правосу́дный Госпо́дь Сам бы́ти зако́на исполни́тель и яви́ти милосе́рдия Своего́ бе́здну, преклони́ся на усе́рдное моле́ние Твое́, Преблагослове́нная Ма́ти Де́во, о челове́це беззако́нне, глаго́ля: «Зако́н повелева́ет, да сын чтит ма́терь. Аз Сын Твой, Ты же Ма́ти Моя́: Аз Тя до́лжен чти́ти, послу́шая Твоего́ моле́ния; бу́ди у́бо, я́коже хо́щеши: ны́не проща́ются ему́ греси́ Тебе́ ра́ди». Мы же, ви́дяще такову́ю си́лу моли́твы Хода́таицы на́шей о проще́нии согреше́ний на́ших, просла́вим милосе́рдие и неизрече́нное благоутро́бие Ея́, зову́ще: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вое ди́вное и сла́вное зна́мение всем ве́рным яви́ся, я́ко не то́кмо Матери Твое́й, но и пречи́стому Ея́ ли́ку, на дске изображе́нному, си́лу чудотворе́ния дарова́л еси́, Го́споди; сему́ та́инству дивя́щеся, во умиле́нии сердца́ вопие́м к Ней такова́я: Ра́дуйся, прему́дрости и бла́гости Бо́жия открове́ние; ра́дуйся, ве́ры утвержде́ние. Ра́дуйся, благода́ти явле́ние; ра́дуйся, душеполе́зных зна́ний дарова́ние. Ра́дуйся, душевре́дных уче́ний низложе́ние; ра́дуйся, беззако́нных на́выков нетру́дное преодоле́ние. Ра́дуйся, сло́во прему́дрости прося́щим да́рующая; ра́дуйся, несмы́сленныя разу́мныя соде́ловающая. Ра́дуйся, де́тем, неудо́бь уча́щимся, ра́зум подаю́щая; ра́дуйся, ю́ности блага́я охрани́тельнице и наста́внице. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 8

Стра́нное и ужа́сное виде́ние бысть не́коему челове́ку беззако́нну, показу́я ему́ бла́гость Госпо́дню, предста́тельством Богома́тере грехи́ его́ проща́ющую; сего́ ра́ди отто́ле, испра́вль свое́ житие́, поживе́ богоуго́дне. Си́це и мы, сла́вная дела́ и многоразли́чную прему́дрость Бо́жию в ми́ре и жи́зни на́шей ви́дяще, устрани́мся земны́я суеты́ и изли́шних жите́йских попече́ний и ум и се́рдце на́ше на Небеса́ возведе́м, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Вся в вы́шних пребыва́ющи, и ни́жних ника́коже отступи́ла еси́, премилосе́рдая Цари́це Небесе́ и земли́; а́ще бо по Успе́нии Твое́м и взошла́ еси́ на Небеса́ с пречи́стою Твое́ю пло́тию, оба́че и гре́шныя земли́ не оста́вила еси́, явля́ющися прича́стница промышле́ния Сы́на Твоего́ о ро́де христиа́нстем. Сего́ ра́ди Тя по до́лгу ублажа́ем: Ра́дуйся, сия́нием пречи́стыя души́ Твоея́ всю зе́млю просвети́вшая; ра́дуйся, чистото́ю телесе́ Твоего́ вся Небеса́ возвесели́вшая. Ра́дуйся, промышле́ния Сы́на Твоего́ о ро́де христиа́нстем свята́я служи́тельнице; ра́дуйся, о всем ми́ре усе́рдная предста́тельнице. Ра́дуйся, всех нас при Кресте́ Сы́на Твоего́ усынови́вшая; ра́дуйся, всегда́ ма́тернюю любо́вь к нам явля́ющая. Ра́дуйся, всех даро́в, духо́вных и теле́сных, незави́стная пода́тельнице; ра́дуйся, благ вре́менных хода́таице. Ра́дуйся, две́ри Ца́рствия Христо́ва ве́рным отверза́ющая; ра́дуйся, и на земли́ чи́стаго весе́лия сердца́ их исполня́ющая. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся де́лу Твоего́ милосе́рдия, Го́споди, я́ко дарова́л еси́ толи́ко твердую и те́плую засту́пницу и помо́щницу ро́ду христиа́нскому, нам неви́димо спребыва́ющу, слы́шащу же Тебе́ пою́щих: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и многовеща́ннии, но не богопросве́щеннии, суесло́вят, я́ко поклоне́ние свято́му о́бразу а́ки бы поклонение и́долу есть; не разуме́ют бо, я́ко честь, свято́му о́бразу воздава́емая, на первообра́зная восхо́дит. Мы же не то́кмо сия́ до́бре ве́дуще, но и от ве́рных челове́к о мно́гих чудотворе́ниих от ли́ка Богома́тере слы́шаще, и са́ми поклоне́нием ему́ потре́бная ко вре́менней и ве́чней жи́зни прие́млюще, с весе́лием Богоро́дице взыва́ем: Ра́дуйся, я́ко от свяще́ннаго ли́ка Твоего́ чудеса́ де́ются; ра́дуйся, я́ко утаи́ся прему́дрость и благода́ть сия́ от му́дрых и разу́мных ве́ка сего́. Ра́дуйся, я́ко откры́ся та младе́нцем в ве́ре; ра́дуйся, я́ко прославля́ющих Тя прославля́еши. Ра́дуйся, я́ко отверга́ющих Тя пред все́ми посрамля́еши; ра́дуйся, я́ко от потопле́ния, огня́ и меча́, от смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла прибега́ющих к Тебе́ избавля́еши. Ра́дуйся, я́ко вся боле́зни челове́честии, душе́вныя и теле́сныя, ми́лостивно врачу́еши; ра́дуйся, я́ко пра́ведный гнев Бо́жий на нас Твои́м моле́нием ско́ро утоля́еши. Ра́дуйся, я́ко Ты еси́ ти́хое приста́нище от бурь пла́вающим по мо́рю жите́йскому; ра́дуйся, я́ко и по конце́ жите́йскаго пла́вания на́шего наде́жно приво́диши нас в необурева́емую страну́ Ца́рствия Христо́ва. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ челове́ка не́коего беззако́нна от заблужде́ния жи́зненнаго пути́ его́, ди́вное виде́ние от пречестны́я ико́ны Твоея́ показа́ла еси́ ему́, Преблагослове́нная, да, чу́до ви́дя, пока́ется и, из глубины́ грехо́вныя милосе́рдым промышле́нием Твои́м воздви́гнутый, вопие́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем к Тебе́ притека́ющим, и́бо Небесе́ и земли́ Творе́ц, всели́выйся во утро́бу Твою́ и от Тебе́ роди́выйся, яви́ Тя, Присноде́ву, стра́жа де́вства, чистоты́ и целому́дрия и сосу́д вся́кия доброде́тели и всех возглаша́ти Тебе́ научи́: Ра́дуйся, сто́лпе и огражде́ние де́вства; ра́дуйся, чистоты́ и целому́дрия незри́мая охрани́тельнице. Ра́дуйся, до́брая де́вам Наста́внице; ра́дуйся, неве́ст блага́я украси́тельнице и спору́чнице. Ра́дуйся, всежела́нное соверше́ние благи́х супру́жеств; ра́дуйся, матере́й детородя́щих ско́рое разреше́ние. Ра́дуйся, младе́нцев воспита́ние и благода́тное охране́ние; ра́дуйся, безча́дных роди́телей плода́ми ве́ры и Ду́ха веселя́щая. Ра́дуйся, матере́й скорбя́щих утеше́ние; ра́дуйся, та́йное весе́лие чи́стых дев и вдови́ц. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 11

Пе́ние всеумиле́нное принося́ще Ти, недосто́йнии, про́сим Тебе́, Де́во Богоро́дице: не пре́зри гла́са рабо́в Твои́х, к Тебе́ бо в напа́стех и ско́рбех прибега́ем и пред Тобо́ю в беда́х на́ших сле́зы пролива́ем, пою́ще: Аллилу́иа.

Икос 11

Светопода́тельную свещу́, су́щим во тьме греха́ и юдо́ли пла́ча яви́вшуюся, зрим Святу́ю Де́ву; духо́вный бо огнь моли́тв Свои́х, наставле́ния и утеше́ния возжига́ющи, приво́дит к Све́ту Невече́рнему всех, воззва́нии почита́ющих Ю си́ми: Ра́дуйся, Луче́ от Со́лнца пра́вды, Христа́ Бо́га на́шего; ра́дуйся, нечи́стую со́весть просвеща́ющая. Ра́дуйся, та́йная и неудо́бь предви́денная вся до́бре ве́дущая и и́мже подоба́ет сказу́ющая; ра́дуйся, лжи́вых прови́дцев и су́етная гада́ния посрамля́ющая. Ра́дуйся, в час недоуме́ний мысль бла́гу на се́рдце полага́ющая; ра́дуйся, в посте́, моли́тве и богомы́слии пребыва́ющим при́сно спребыва́ющая. Ра́дуйся, ве́рных па́стырей Це́ркве ободря́ющая и вразумляющая; ра́дуйся, богобоя́зненных и́ноков и и́нокинь при́сное утеше́ние. Ра́дуйся, ка́ющихся пред Бо́гом гре́шников непосты́дная засту́пнице; ра́дуйся, всех христиа́н те́плая хода́таице. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 12

Благода́ть Боже́ственную испроси́ нам у Сы́на Твоего́ и Бо́га, простри́ нам ру́ку по́мощи, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь, да не поги́бнем лю́те, без покая́ния, но приими́ нас в ве́чныя кро́вы, Богороди́тельнице, да ра́дующеся пое́м Бо́гу, Тобо́ю нас спаса́ющему: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще неизрече́нное ма́тернее Твое́ милосе́рдие к челове́ку беззако́нну, восхваля́ем Тя вси, я́ко тве́рдую предста́тельницу за нас, гре́шных, и поклоня́емся Тебе́, о нас моля́щейся; ве́руем бо и упова́ем, я́ко испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га блага́я вре́менная и ве́чная всем, с любо́вию вопию́щим Ти си́це: Ра́дуйся, всех наве́тов и искуше́ний, от ми́ра, пло́ти и диа́вола находя́щих, попра́ние; ра́дуйся, неча́емое примире́ние ожесточе́нно вражду́ющих. Ра́дуйся, недове́домое исправле́ние нераска́янных гре́шников; ра́дуйся, изнемога́ющих от уны́ния и печа́ли ско́рая уте́шительнице. Ра́дуйся, благода́тию смире́ния и терпе́ния нас снабдева́ющая; ра́дуйся, клятвопреступле́ний и непра́ведных стяжа́ний всенаро́дное обличе́ние. Ра́дуйся, от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огражда́ющая; ра́дуйся, от па́губных начина́ний и несмы́сленных пожела́ний нас незри́мо отвраща́ющая. Ра́дуйся, во благи́х наме́рениих на́ших при́сная споспе́шнице; ра́дуйся, в час кончи́ны всем нам помо́щнице. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 13

О Всепе́тая Ма́ти, Невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая и Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая! Ны́нешнее приими́ пе́ние, вся на́ша печа́ли на ра́дость преложи́ и от вся́кия изба́ви напа́сти всех и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак.

Икос 1

Ангели и пра́ведных ду́ши удиви́шася, егда́ предста́ла еси́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом и мно́гим моле́нием хода́тайствовала еси́ о челове́це, при́сно во гресе́х пребыва́ющем; мы же, очи́ма ве́ры толи́кое Твое́ благоутро́бие зря́ще, со умиле́нием взыва́ем Ти си́це: Ра́дуйся, моли́твы всех христиа́н прие́млющая; ра́дуйся, и са́мых отча́янных гре́шников моле́ния не отверга́ющая. Ра́дуйся, к Сы́ну Твоему́ о них предста́тельствующая; ра́дуйся, неча́янную ра́дость спасе́ния им подаю́щая. Ра́дуйся, предста́тельством Твои́м весь мир спаса́ющая; ра́дуйся, вся на́ша печа́ли утоля́ющая. Ра́дуйся, Ма́ти всех Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющая; ра́дуйся, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Ра́дуйся, избавле́ние от грехо́в всем челове́ком прине́сшая; ра́дуйся, Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая. Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, яви́вшейся иногда́ к челове́ку беззако́нну, во е́же отврати́ти его́ от пути́ нече́стия, благода́рственное пе́ние прино́сим Ти, Богороди́тельнице; Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких нас бед и грехо́в свободи́, да зове́м Ти: Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Молитва

О Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всебла́гая, гра́да Москвы́ Покрови́тельнице, всех су́щих во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех ве́рная предста́тельнице и засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством ко проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́ждшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием покланя́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зол и страсте́й,— вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех — утеше́ние; обрета́ющимся в беда́х и озлобле́ниих — соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́ждным — наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим — непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим — милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми — неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум — ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь — па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, дух бодр и твердую на милосе́рдие Судии́ наде́жду. О Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися ко всем, чту́щим всечестно́е и́мя Твое́, и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние; во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до после́дняго их сконча́ния во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ низпосли́; от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́; от всех злых челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай; путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в нужде́ и гла́де бу́ди пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние; оби́димым и непра́ведно гони́мым — заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь примире́ние, и всем нам друг ко дру́гу любо́вь, мир и благоче́стие и здра́вие с долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я друг ко дру́гу и положи́ им сою́з любве́ неразруши́мый; ма́терем, де́ти родя́щим, ско́рое пода́ждь разреше́ние; младе́нцы воспита́й; ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вных ми́ром и любо́вию огради́. Безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я и всему́ благо́му и богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и нечистоту́ па́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́. Вдов бу́ди уте́шительница и помо́щница, ста́рости бу́ди жезл, от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви, и всем нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй. Преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со Ангелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́, сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива быти Сы́на Твоего́ умоли́, и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая моли́твенница и хода́таица, да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мир Вам, дорогие посетители православного сайта «Семья и Вера»!

Вы находитесь на странице сайта, посвященной Акафисту по соглашению пред иконой Божией Матери «Нечаянная Радость”, пред которой возносят молитвы —

О даровании детей и радости материнства; о радости в духовной жизни.

Икона названа «Нечаянной Радостью» в память о духовном преображении одного грешника. Пред сим образом молятся в печали и унынии, и Царица Небесная касается сердца молящегося, отгоняет греховное уныние и наполняет душу тихой благодатной радостью, с которой становиться легко идти по земному пути и вести спасительный образ жизни!

Также сей образ Божией Матери прославлен множеством чудес, среди которых особое место занимают свидетельства многих супругов, получивших (и получающих) заветную радость материнства/отцовства по милости Пресвятой Богородицы!

Для участия в акафисте по соглашению пред иконой Божией Матери «Нечаянная Радость”, присоединяйтесь к нашему общему соборному чтению в каждую среду в 20:00 по московскому времени. Если же у Вас не получается прочесть акафист в указанное время, можно добавить его к вечернему молитвенному правилу.

ИМЕННАЯ МОЛИТВА ЗА ВАС – В ХРАМЕ!

Дорогие братья и сестры, для приумножения плодов молитвы, Вы можете передать записочку в Храм на Сорокоуст со своим именем (а также именами тех, за кого Вы молитесь). Священник, в течении сорока дней, будет возносить за Вас особые молитвы с выниманием частицы из просфоры.

Пожертвование за одно имя составляет 300 рублей. (Разрешается подавать имена только крещеных людей).

Пожертвование Вы можете легко перечислить по ниже размещенной форме:

Либо внести самостоятельно по реквизитам:

4276380091877204

+7(906)748–98–38

pozhertvovanie@list.ru

ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПЕРЕД АКАФИСТОМ

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

АКАФИСТ ПРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

Кондак 1

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, явившейся иногда к человеку беззаконну, во еже отвратити его от пути нечестия, благодарственное пение приносим Ти, Богородительнице; Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, от всяких нас бед и грехов свободи, да зовем Ти:
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Икос 1

Ангели и праведных души удивишася, егда предстала еси пред Сыном Твоим и Богом и многим молением ходатайствовала еси о человеце, присно во гресех пребывающем; мы же, очима веры толикое Твое благоутробие зряще, со умилением взываем Ти сице:
Радуйся, молитвы всех христиан приемлющая; радуйся, и самых отчаянных грешников моления не отвергающая. Радуйся, к Сыну Твоему о них предстательствующая; радуйся, нечаянную радость спасения им подающая. Радуйся, предстательством Твоим весь мир спасающая; радуйся, вся наша печали утоляющая. Радуйся, Мати всех Бога, озлобленных души утешающая; радуйся, житие наше добре устрояющая. Радуйся, избавление от грехов всем человеком принесшая; радуйся, Радость всему миру родившая.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 2

Видящи Пресвятая человека, аще и беззаконна, но на всяк день с верою и упованием пред честною Ея иконою долу повергающагося и Архангельское приветствие Ей приносящаго, внят и таковаго грешника славословии., да вси, зрящее Ея Матернее милосердие, на Небеси и на земли вопиют Богу: Аллилуа.

Икос 2

Разум человеческий воистину превосходит любовь Твоя к роду христианскому, яко и тогда не престала еси от ходатайства Твоего о человеце беззаконном, егда Сын Твой показа Тебе язвы гвоздинныя, грехи человеческими Ему соделанныя. Зряще Тя толико неотступную Предстательницу за нас, грешных, со слезами вопием Ти:
Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго, от Бога нам дарованная; радуйся, Путеводительнице наша, к Небесному Отечеству нас возводящая. Радуйся, верных ограждение и прибежище; радуйся, помоще всех призывающих Имя Твое святое. Радуйся, всеми презренных и отверженных от рова погибели исхищающая; радуйся, тех на путь правый обращающая. Радуйся, непрестанное уныние и мрак душевный отгоняющая; радуйся, иждившим от недуга ум новый и лучший смысл подающая. Радуйся, оставленных врачами на Своя всемощные руце приемлющая.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 3

Сила благодати преизобиловала тамо, идеже умножися грех; да радуются на Небеси вси Ангели о единем грешнице покаявшемся. Поющее пред Престолом Божиим: Аллилуа.

Икос 3

Имущи к роду христианскому Матернее милосердие, всем с верою и упованием прибегающим к Тебе подаеши руку помощи, Владычице, да вси единем сердцем и едиными усты славословие приносят Ти сицевое:
Радуйся, яко Тобою к нам нисходит Божие благоволение; радуйся, яко Тобою и мы имамы вящшее к Богу дерзновение. Радуйся, яко во всех бедах и обстояниих наших приносиши Сыну Твоему усердныя о нас молитвы; радуйся, яко и наша молитвы приятными Богу соделоваеши. Радуйся, яко невидимых врагов от нас отгоняеши; радуйся, яко от видимых врагов нас избавляеши. Радуйся, яко сердца злых человек умягчаеши; радуйся, яко от клеветы, досаждения и укорения нас изъимаеши. Радуйся, яко Тобою вся благая желания наша исполняются; радуйся, яко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 4

Бурю внутрь имея греховных помышлений, человек беззаконен моляшеся пред честною иконою Твоею и, видев Кровь от язв Предвечнаго Сына Твоего потоками, якоже на Кресте, текущую, паде от страха и с рыданием тако вопияше Ти: «Помилуй мя, о Мати милосердия, да не преодолеет злоба моя неизреченныя благости и милосердия Твоего, Ты бо еси всем грешником едина Надежда и Прибежище; преклонися убо на милость, Благая Мати, и умоли о мне Сына Твоего и Творца моего, да непрестанно зову Ему: Аллилуа.

Икос 4

Слышавше небожители о чудеснем молитвами Твоими спасении их земнаго гибнущаго брата, прославиша Тя, благосердую Царицу Небесе и земли; и мы, грешнии, сведавше таковое подобнаго нам грешника заступление, аще и недоумевает язык наш восхвалити Тя по достоянию, от глубины умиленнаго сердца нашего воспеваем Ти сице:
Радуйся, Споручнице спасения грешных; радуйся, Взыскание погибших. Радуйся, Нечаянная грешных Радосте; радуйся, падших возстание. Радуйся, Предстательнице к Богу, мир от бед спасающая; радуйся, яко гласа молитв Твоих беси трепещут. Радуйся, яко Ангели сему радуются; радуйся, яко и нас, земнородных, сила молитв Твоих веселия исполняет. Радуйся, яко теми от тины грехов нас изъимаеши; радуйся, яко пламень страстей наших угашаеши.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 5

Боготечную звезду — чудотворную икону Матере Твоея показал еси нам, Господи, ибо, взирающе на образ Ея телесныма очима, умом и сердцем к Первообразней возвышаемся и Ею к Тебе востекаем, поюще: Аллилуа.

Икос 5

Видевше Ангели Хранители христиан, яко Божия Матерь споспешествует им в наставлении тех, заступлении и спасении, потщашася сице возопити Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим:
Радуйся, с Сыном Твоим и Богом вечно царствующая; радуйся, Ему всегда о роде христианстем моления приносящая. Радуйся, в христианстей вере и благочестии Наставнице; радуйся, ересей и тлетворных расколов Искоренительнице. Радуйся, от растлевающих душу и тело соблазнов сохраняющая; радуйся, от опасных обстояний и внезапныя смерти, без покаяния и Святаго Причащения, избавляющая. Радуйся, уповающим на Тя живота непостыдный конец дарующая; радуйся, и по смерти за отшедщую на суд Господень душу пред Сыном Твоим неотступно ходатайствующая. Радуйся, Твоим Матерним предстательством от вечнаго мучения сию избавляющая.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 6

Проповедник чуднаго Твоего милосердия, дарованнаго некоему человеку беззаконну, явися святый Димитрий Ростовский, иже, списуя великая и славная и изрядная дела Божия, в Тебе явленная, предаде письмени и сие дело милости Твоея в научение и утешение всем верным, да и тии, во гресех, бедах, скорбех и озлоблениих суще, многажды на всяк день с верою в молитве пред образом Твоим колена преклоняют и, тех избывшее, вопиют Богу: Аллилуа.

Икос 6

Возсия нам, яко пресветлая заря, чудотворная икона Твоя, Богомати, прогоняя тьму бед и скорбей от всех, с любовию вопиющих Ти сице:
Радуйся, Целительнице наша в болезнех телесных; радуйся, Благая Утешительнице в печалех наших душевных. Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая; радуйся, ненадеющихся несумненною надеждою возвеселяющая. Радуйся, алчущих Питательнице; радуйся, нагих одеяние. Радуйся, вдов Утешительнице; радуйся, безматерних сирот незримая Воспитательнице. Радуйся, неправедно гонимых и обидимых Заступнице; радуйся, гонящих и обидящих правосудная Отмстительнице.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 7

Хотя Законодавец Правосудный Господь Сам быти закона Исполнитель и явити милосердия Своего бездну, преклонися на усердное моление Твое, Преблагословенная Мати Дево, о человеце беззаконне, глаголя: «Закон повелевает, да сын чтит матерь. Аз Сын Твой, Ты же Мати Моя: Аз Тя должен чтити, послушая Твоего моления; буди убо, якоже хощеши: ныне прощаются ему греси Тебе ради». Мы же, видяще таковую силу молитвы Ходатаицы нашей о прошении согрешений наших, прославим милосердие и неизреченное благоутробие Ея, зовущее: Аллилуа.

Икос 7

Новое дивное и славное знамение всем верным явися, яко не токмо Матери Твоей, но и пречистому Ея Лику, на доске изображенному, силу чудотворения даровал еси, Господи; сему таинству дивящеся, во умилении сердца вопием к Ней таковая:
Радуйся, премудрости и благости Божия откровение; радуйся, веры утверждение. Радуйся, благодати явление; радуйся, душеполезных знаний дарование. Радуйся, душевредных учений низложение; радуйся, беззаконных навыков нетрудное преодоление. Радуйся, слово премудрости просящим дарующая; радуйся, несмысленныя разумныя соделовающая. Радуйся, детем, неудобь учащимся, разум подающая; радуйся, юности благая Охранительнице и Наставнице.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 8

Странное и ужасное видение бысть некоему человеку беззаконну, показуя ему благость Господню, предстательством Богоматере грехи его прощающую; сего ради оттоле, исправль свое житие, поживе богоугодне. Сице и мы, славная дела и многоразличную премудрость Божию в мире и жизни нашей видяще, устранимся земныя суеты и излишних житейских попечений и ум и сердце наше на Небеса возведем, поюще Богу: Аллилуа.

Икос 8

Вся в вышних пребывающи, и нижних никакоже отступила еси, Премилосердая Царице Небесе и земли; аще бо по Успении Твоем и взошла на Небеса с пречистою Твоею плотию, обаче и грешныя земли не оставила еси, являющися Причастница Промышления Сына Твоего о роде христианстем. Сего ради Тя по долгу ублажаем:
Радуйся, сиянием пречистыя души Твоея всю землю просветившая; радуйся, чистотою телесе Твоего вся Небеса возвеселившая. Радуйся, Промышления Сына Твоего о роде христианстем Святая Служительнице; радуйся, о всем мире усердная Предстательнице. Радуйся, всех нас при Кресте Сына Твоего усыновившая; радуйся, всегда матернюю любовь к нам являющая. Радуйся, всех даров, духовных и телесных, независтная Подательнице; радуйся, благ временных Ходатаице. Радуйся, двери Царствия Христова верным отверзающая; радуйся, и на земли чистаго веселия сердца их исполняющая.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи, яко даровал еси толико твердую и теплую Заступницу и Помощницу роду христианскому, нам невидимо спребывающу, слышащу же Тебе поющих: Аллилуа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, но не богопросвещеннии суесловят, яко поклонение святому образу аки бы поклонение идолу есть; не разумеют бо, яко честь, святому образу воздаваемая, на Первообразная восходит. Мы же не токмо сия добре ведуще, но и от верных человек о многих чудотворениих от Лика Богоматере слышаще, и сами поклонением ему потребная ко временней и вечней жизни приемлюще, с веселием Богородице взываем:
Радуйся, яко от священнаго Лика Твоего чудеса деются; радуйся, яко утаися премудрость и благодать сия от мудрых и разумных века сего. Радуйся, яко открыся та младенцем в вере; радуйся, яко прославляющих Тя прославляеши. Радуйся, яко отвергающих Тя пред всеми посрамляеши; радуйся, яко от потопления, огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякаго зла прибегающих к Тебе избавляеши. Радуйся, яко вся болезни человечестии, душевныя и телесныя, милостивно врачуеши; радуйся, яко праведный гнев Божий на нас Твоим молением скоро утоляеши. Радуйся, яко Ты еси тихое пристанище от бурь плавающим по морю житейскому; радуйся, яко и по конце житейскаго плавания нашего надежно приводиши нас в необуреваемую страну Царствия Христова.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 10

Спасти хотя человека некоего беззаконна от заблуждения жизненнаго пути его, дивное видение от пречестныя иконы Твоея показала еси ему, Преблагословенная, да, чудо видя, покается и, из глубины греховныя милосердным промышлением Твоим воздвигнутый, вопиет Богу: Аллилуа.

Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Тебе притекающим, ибо небесе и земли Творец, вселивыйся во утробу Твою и от Тебе родивыйся, яви Тя, Приснодеву, стража девства, чистоты и целомудрия и сосуд всякия добродетели, и всех возглашати Тебе научи:
Радуйся, столпе и ограждение девства; радуйся, чистоты и целомудрия незримая Охранительнице. Радуйся, добрая девам Наставнице; радуйся, невест благая Украсительнице и Споручнице. Радуйся, всежеланное совершение благих супружеств; радуйся, матерей детородящих скорое разрешение. Радуйся, младенцев воспитание и благодатное охранение; радуйся, безчадных родителей плодами веры и Духа веселящая. Радуйся, матерей скорбящих утешение; радуйся, тайное веселие чистых дев и вдовиц.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 11

Пение всеумиленное приносяще Ти, недостойнии, просим Тебе, Дево Богородице: не презри гласа рабов Твоих; к Тебе бо в напастех и скорбех прибегаем и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем, поюще: Аллилуа.

Икос 11

Светоподательную свещу, сушим во тьме греха и юдоли плача явившуюся, зрим Святую Деву; духовный бо огнь молитв Своих, наставления и утешения возжигающи, приводит к Свету Невечернему всех, воззвании почитающих ю сими:
Радуйся, Луче от Солнца Правды — Христа Бога нашего; радуйся, нечистую совесть просвещающая. Радуйся, тайная и неудобь предвиденная вся добре ведущая и имже подобает сказующая; радуйся, лживых провидцев и суетная гадания посрамляющая. Радуйся, в час недоумений мысль благу на сердце полагающая; радуйся, в посте, молитве и богомыслии пребывающим присно спребывающая. Радуйся, верных пастырей Церкве ободряющая и вразумляющая; радуйся, богобоязненных иноков и инокинь присное утешение. Радуйся, кающихся пред Богом грешников непостыдная Заступнице; Радуйся, всех христиан теплая Ходатаице.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 12

Благодать Божественную испроси нам у Сына Твоего и Бога, простри нам руку помощи, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу жизнь, да не погибнем люте, без покаяния, но приими нас в вечныя кровы, Богородительнице, да радующееся поем Богу, Тобою нас спасающему: Аллилуа.

Икос 12

Поюще неизреченное Матернее Твое милосердие к человеку беззаконну, восхваляем Тя вси, яко твердую Предстательницу за нас, грешных, и покланяемся Тебе, о нас молящейся; веруем бо и уповаем, яко испросиши у Сына Твоего и Бога благая временная и вечная всем с любовию вопиющим Ти сице:
Радуйся, всех наветов и искушений, от мира, плоти и диавола находящих, попрание; радуйся, нечаемое примирение ожесточенно враждующих. Радуйся, недоведомое исправление нераскаянных грешников; радуйся, изнемогающих от уныния и печали скорая Утешительнице. Радуйся, благодатию смирения и терпения нас снабдевающая; радуйся, клятвопреступлений и неправедных стяжаний всенародное обличение. Радуйся, от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию ограждающая; радуйся, от пагубных начинаний и несмысленных пожеланий нас незримо отвращающая. Радуйся, во благих намерениих наших присная Споспешнице; радуйся, в час кончины всем нам Помощнице.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 13
(читается три раза)

О Всепетая Мати, невместимаго Бога во чреве вместившая и Радость всему миру родившая! Нынешнее приими пение, вся наша печали на радость преложи и от всякия избави напасти всех, и будущия изми муки, о Тебе вопиющих: Аллилуа.

Икос 1
(читается повторно)

Ангели и праведных души удивишася, егда предстала еси пред Сыном Твоим и Богом и многим молением ходатайствовала еси о человеце, присно во гресех пребывающем; мы же, очима веры толикое Твое благоутробие зряще, со умилением взываем Ти сице:
Радуйся, молитвы всех христиан приемлющая; радуйся, и самых отчаянных грешников моления не отвергающая. Радуйся, к Сыну Твоему о них предстательствующая; радуйся, нечаянную радость спасения им подающая. Радуйся, предстательством Твоим весь мир спасающая; радуйся, вся наша печали утоляющая. Радуйся, Мати всех Бога, озлобленных души утешающая; радуйся, житие наше добре устрояющая. Радуйся, избавление от грехов всем человеком принесшая; радуйся, Радость всему миру родившая.
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 1
(также читается повторно)

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, явившейся иногда к человеку беззаконну, во еже отвратити его от пути нечестия, благодарственное пение приносим Ти, Богородительнице; Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, от всяких нас бед и грехов свободи, да зовем Ти:
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Молитва пред иконой Божией Матери «Нечаянная Радость”

О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и заблудшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость; грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, — вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех – утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих – совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным – надежду и терпение; в радости и изобилии живущим – непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим – милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами – нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум – ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь – память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердися о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспосли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние, обидимым и неправедно гонимым – заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми облечи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам – друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием. супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и детородящим скорое подаждь разрешение, младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи, прельщенныя же и во грехе и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на Страшнем Судищи Христове даруй; преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми житии сотвори; сконсавшимся внезапною смертию милостива бытии Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица: да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва по соглашению

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты сказал пречистыми устами Твоими: «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Непреложны словеса Твои, Господи, милосердие Твое бесприкладно и человеколюбию Твоему нет конца. Сего ради молим Тебя: даруй нам, рабам Твоим: (ваши имена), и всем тем, кто возносит сейчас с нами соборную молитву, имена Ты их Господи знаешь Сам, согласившимся просить Тебя: (прошение) — молим Тебя об исполнении нашего прошения. Но да будет не так, как мы хотим, но как Ты, Господи — да будет во веки воля Твоя. Аминь.

Достойно есть

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Да исполнит Господь наши просьбы, молитвами и заступлением Пресвятой Богородицы, во благо спасения нашей бессмертной души!

Молитва по соглашению — О даровании чада >>

НА РУБРИКУ – АКАФИСТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ >>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *