Исход души из тела

Трисвятое:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Тропари, глас 4-й

Со ду́хи праведных скончавшихся ду́шу раба́ Твоего́ (рабы Твоей), Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженней жизни, я́же у Те́бе, Человеколю́бче.

В покоищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твой упокоеваются, упокой ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Един еси́ Человеколюбец.

Слава: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы окованных разреши́вый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упокой.

И ныне: Едина чистая и непорочная Де́во, Бо́га без се́мене рождшая, моли спасти́ся ду́ши его.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Отве́рз уста́ моя́, Спа́се, сло́во ми пода́ждь моли́тися, Милосе́рде, о преста́вленнем рабе́ Твое́м (имярек), да поко́иши ду́шу его, Влады́ко.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Мертв быв пло́тию, Спа́се, и во гро́бе положе́н с ме́ртвыми, ду́шу раба́ Твоего́ поко́й в ме́сте зла́чне, я́ко Милосе́рд.

Слава: Моле́бный глас мой услы́ши, Бо́же Триипоста́сне, и учини́ ду́шу преста́вленнаго в не́дрех Авраа́млих, Изба́вителю.

И ныне: Ты, Пречи́стая Богоро́дице, Его́же без и́скуса му́жеска заче́нши родила́ еси́, моли́ Сы́на Твоего́ пода́ти поко́й рабу́ Твоему́ преста́вленному (имярек).

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

В ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же ли́цы святы́х веселя́тся, ду́шу раба́ Твоего́ преста́вленнаго поко́й, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Иде́же ли́цы святы́х, та́мо вчини́, Влады́ко, послужи́вшаго Тебе́ всем се́рдцем и воздви́гшаго и́го Твое́ на ра́мо свое́, я́ко Еди́н Влады́ка живота́ и сме́рти.

Слава: Небе́сный Отче Вседержи́телю, и Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й Исхо́дный, пре́зри уме́ршаго согреше́ния, и в Це́ркви пе́рвенец всели́ его́, сла́вити Тя со все́ми уго́ждшими Тебе́.

И ныне: Яко Ма́ти Свята́я Пресвята́го Бо́га, Влады́чице вся́ческих, Мари́е Богоро́дице, со все́ми святы́ми Сего́ моли́ ду́шу поко́ити раба́ Твоего́ в Небе́сных селе́ниих.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Соше́дый в преиспо́дняя, Христе́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преста́вльшагося от нас поко́й, Спа́се, я́ко щедр.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Никто́же без греха́ есть, то́кмо Ты Еди́н, Влады́ко: сего́ ра́ди преста́вленному и грехи́ оста́ви, и в рай того́ всели́.

Слава: Услы́ши, Тро́ице Свята́я, гла́сы моле́бныя, приноси́мыя Тебе́ в це́ркви о усо́пшем, и Богонача́льным Твои́м све́том озари́ ду́шу, омраче́нную су́етными приверже́нии.

И ныне: Родила́ еси́, Пречи́стая, без му́жеска се́мене, Бо́га соверше́нна и Челове́ка соверше́нна, взе́млющаго грехи́ на́ша, Де́во. Того́ моли́, Госпоже́, преста́вльшемуся рабу́ Твоему́ пода́ти поко́й.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Имы́й живота́ и сме́рти власть, преста́вленнаго от нас поко́й, Христе́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, Спа́се, Поко́й и Живо́т.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

На Тя, Спа́се, наде́жду возло́жь, уме́рый оты́де от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его́, я́ко Бог Многоми́лостив.

Слава: Просвети́ нас, Трисвя́те, воспева́емый Влады́ко, моля́щихся Тебе́, мир небе́сный прия́ти, и в ми́рных се́лех ду́шу вчини́, отше́дшую от вре́менных в наде́жде безконе́чныя жи́зни.

И ныне: Шу́йяго стоя́ния, Пречи́стая, изба́вити преста́вленнаго умоли́ Сы́на Твоего́, Де́во Госпоже́, я́ко Спа́са и Бо́га на́шего Ма́ти су́щая.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

А́да испрове́рг, Влады́ко, воскреси́л еси́ уме́ршия от ве́ка: и ны́не преста́вленнаго от нас, в не́дро Авраа́мле Ты, Бо́же, всели́, прегреше́ния вся отпусти́в, я́ко Милосе́рд.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

За́поведь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х и сме́ртен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во гроб и ду́ши я́же от ве́ка воскреси́вый, не возста́ви мене́, Влады́ко, на муче́ние, но на поко́й, преста́вленный вопие́т Тебе́ с на́ми, Многоми́лостиве.

Слава: Мо́лим Тя, Безнача́льне Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, зло́бою душезло́бнаго ми́ра озло́бленную и к Тебе́, Зижди́телю, преше́дшую ду́шу во а́дово дно не отри́ни, Бо́же Спа́се мой.

И ныне: С небесе́ Христо́с Бог наш, я́ко дождь на руно́, Пречи́стая, сни́де на Тя, напая́я весь мир и изсуша́я вся безбо́жныя пото́ки, наводня́яй всю зе́млю ра́зумом Свои́м, Присноде́во; Того́ моли́ да́ти поко́й преста́вленному рабу́ Твоему́.

Кондак, глас 8

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Икос

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка: земни́и у́бо от земли́ созда́хомся и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: Аллилу́ия, Аллилу́ия, Аллилу́ия.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда́ хо́щеши суди́ти ми́ру, пощади́ ду́шу раба́ Твоего́, его́же от нас прия́л еси́, вопию́щаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

В пи́щи ра́йстей, иде́же пра́ведных ду́ши веселя́тся, послужи́вших Тебе́, причти́ с ни́ми, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Иуде́йския три о́троки спасы́й во огни́, в Трие́х Ли́цех воспе́тый, изба́ви огня́ ве́чнаго усо́пшаго, воспе́вшаго Ти ве́рно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Иса́иа Тя Жезл нарече́, Чи́стая, Дании́л же Го́ру Несеко́мую, Иезеки́иль же Дверь, из Нея́же про́йде Христо́с, мы же Тя, Истинную Богоро́дицу имену́юще, велича́ем.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь, халде́йский мучи́тель, богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Сконча́в тече́ние и к Тебе́ прибего́х, Го́споди, преста́вленный вопие́т ны́не: прегреше́ния оста́ви, Христе́ Боже, и не осуди́ мене́, егда́ хо́щеши суди́ти всем, ве́рно бо Тебе́ взыва́х: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на ра́ме свое́м, и бремя Твое́ ле́гкое, а́ще и не всегда́, оба́че в ме́сте преподо́бных Твои́х всели́ ду́шу его, воспе́вшаго Тебе, Христе́ Спа́се: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Безнача́льная Тро́ице Свята́я, Бо́же Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, в ли́це святы́х причти́ ду́шу преста́вленнаго раба́ Твоего́ и огня́ ве́чнаго изба́ви, да Тя хва́лит, воспева́я во ве́ки: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ныне: Тя, Де́во, проро́честии ли́цы прореко́ша, прозря́ще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов у́бо Жезл нарече́ Тя, ин же Дверь Восто́чную, ов же Го́ру, челове́ки Несеко́мую. Мы же испове́дуем Тя вои́стинну Богоро́дицу, Бо́га вся́ческих ро́ждшую, Его́же моли́ упоко́ити преста́вленнаго во ве́ки вся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с. Тем Тя, Богородицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Иису́се Бо́же мой, Спа́се, Ада́мле Ты взял еси́ преступле́ние и сме́рти вкуси́л еси́, да челове́ки от нея́ свободи́ши, Милосе́рде. Те́мже мо́лим Тя, Ми́лостиве: преста́вленнаго поко́й, я́ко Благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко Еди́н Всеблаги́й и Милосе́рдый.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Несть никто́же, Милосерде, и́же не согреши́ в челове́цех, то́кмо Ты Един, Иису́се Христе, взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра. Те́мже, очи́стив раба́ Твоего́ от прегреше́ний, вчини́ во святы́х Твои́х дво́рех: Ты бо Живо́т еси́ и Поко́й, и Свет, и Весе́лие всех Тебе́ благоугоди́вших.

Слава: Удиви́ся все естество́ челове́ческое, ка́ко Безнача́льнаго Отца́ Сын Единоро́дный, плоть от Де́вы де́йством Свята́го Ду́ха прия́л еси́, и пострада́л еси́ я́ко челове́к, да уме́ршыя оживи́ши. Тем и преста́вленнаго ны́не от нас, приле́жно мо́лим Тя, во стране́ живых, я́ко Благ, всели́.

И ныне: Неве́сту Тя нарица́ем, Пречи́стая, Отца́ неви́димаго, и Ма́терь Сы́на, из Тебе́ Ду́хом Святы́м воплоще́ннаго, и Моле́бницу Тя о усо́пшем рабе́ Твое́м предлага́ем: Тебе́ бо Помо́щницу и́мамы земни́и, и любо́вию пою́ще Тя велича́ем.

* * *

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 6

Еди́н естество́м сый Животво́рец, Христе́, и бла́гости вои́стинну неизсле́димая пучи́но, ны́не преста́вльшагося раба́ Твоего́ Ца́рствия Твоего́ сподо́би: Ты бо Еди́н еси́ име́яй мно́жество щедро́т и безсме́ртие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:

Исто́чник живота́ ро́ждшая, Влады́чице, Изба́вителя ми́ру Иису́са Го́спода, Того́ приле́жно моли́ безконе́чнаго живота́ преста́вльшагося ны́не раба́ Твоего́ сподобити: Ты бо христиа́н Еди́на еси́ изве́стнейшая Помо́щница.

Го́споди, поми́луй (12 раз). И молитву сию:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та нашего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.

Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

(Также эту молитву читают после каждой Славы при последующем чтении Псалтири).

Я провела весь день в этом доме. Здесь осталась частичка настоящей меня. Наивной, ранимой и безумно любящей девочки. Хотелось ли мне снова стать ей? Нет. Без него нет. Это было бы сродни самоубийству. Я не прожила бы и дня так. Да и рассуждать об этом глупо, ведь такой я больше никогда не буду.

Лишь в одну комнату я ни разу не заходила за последние несколько месяцев. Она таила в себе столько воспоминаний, и я опасалась их, будучи не уверенной в своей стойкости.

Лето подходило к концу, и световой день неумолимо уменьшался. Небо было затянуто тучами свинцового цвета, не дававшими ни одному лучу заходящего солнца пробиться сквозь них.

Решив, что лучше уехать отсюда до наступления темноты, я уселась в машину. Включив кондиционер на режим обогрева, я еще раз взглянула на фасад дома сквозь лобовое стекло.

— Пора ехать, — прошептала я, выруливая на подъездную дорожку.

Сдав назад, я обратила внимание на то, что управление давалось сложнее. Следующий оборот колес прозвучал так глухо, что я резко затормозила. Явно было что-то не так. Выйдя из автомобиля под начинающийся дождь, я обошла его со всех сторон, внимательно разглядывая колеса.

Какого черта?

Я зло вздохнула. Задняя правая шина была проткнута. И где я умудрилась?
Дождь закапал еще сильнее. Вот-вот и он вовсе перерастет в ливень. Разумеется, закон подлости еще никто не отменял.

***

— Элис, я не приеду сегодня домой.
— Что-то случилось? Белла, ты в порядке? – послышался обеспокоенный голос.
— Я в порядке, чего не скажешь о моей машине… У нее спущено колесо, а я вряд ли смогу сама поменять его, — произнесла я, покосившись на запаску.
— Я попрошу Эммета, чтобы он приехал за тобой. Заодно поменяет колесо.
— Нет! – воскликнула я. – Я не хочу, чтобы Эммет ехал в такую погоду… Нет, ни за что. Ты моешь попросить его заехать завтра утром? Надеюсь, погода успокоится.
— Но… как же ты будешь там?… Нет, Белла, это однозначно плохая идея. Оставаться одной, тем более ночью… нет. Я зову Эммета.
— Элис, я не хочу, чтобы Эммет ехал на автомобиле в такую погоду, — разделяя каждое слово, твердо произнесла я.

Похоже, ход моих мыслей стал понятен и Элис.

Разумеется, она боялась того, что обычно случалось со мной, стоило только дать волю мощнейшим воспоминаниям.

— Все будет нормально. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Белла… — ее голос все еще был тревожным.

Отключив мобильник, я окинула взглядом холл и глубоко вдохнула. Еще ни разу я не ночевала здесь одна. Всегда в доме находились либо служанки, либо родственники. А теперь… только я.

Удары дождевых капель о крышу и окна дома создавали сплошной, мерный и тихий гул, изредка прерываемый громкими раскатами грома. Немного ужасающе. Постаравшись не обращать внимания на такую обстановку, я решила, что самым лучшим сейчас будет принять душ и укутаться в теплое одеяло. Прикусив губу, полминуты я обдумывала, какой ванной лучше воспользоваться. Решение пришло на удивление быстро. Поднявшись по лестнице вверх, я направилась в спальню Элис, а из нее в примыкающую ванную. К счастью, здесь остались и полотенца и средства для душа. Вдоволь погревшись под горячими, почти обжигающими струями воды я накинула на себя махровый халат. Пока все шло хорошо.

Но вскоре я остановилась в нерешительности. Я не хотела спать в спальне подруги, хоть она и предложила это. В голове даже промелькнула идея устроиться на диване в гостиной. Однако мне хотелось зайти в ту комнату… Повинуясь непонятному и наверняка неразумному порыву, я направилась к ней. Несколько минут я стояла напротив закрытой двери, все еще сомневаясь в правильности своего решения. Наперекор рассудку моя рука потянулась к ручке. Одно движение… и препятствий больше нет. Щелкнув выключателем и глубоко вздохнув, я все-таки переступила порог нашей с мужем спальни.

Мой взгляд скользил по полу, стенам, мебели… здесь все было так же, как и раньше. За исключением некоторых деталей… с тумбы исчезли ноутбук и телефон, на туалетном столике больше не стоял флакон с одеколоном, а вешалки в шкафу были пусты.

Пока я обходила комнату по кругу, взгляд цеплялся за каждую вещь на моем пути.

Зеркало…

Флэшбэк

– Девочка моя, не нужно стесняться. Грешно закрывать такую красоту…

Он отошел к туалетному столику и уже через секунду вернулся обратно, держа в руках обитую черным бархатом коробочку.

– Я подумал, оно будет прекрасно смотреться на тебе. Ты позволишь?
Заручившись моим кивком, он убрал волосы с моей спины и приложил холодное украшение к коже, которая начинала пылать. Благородные, глубокого синего цвета камни, сплетенные между собой нитями бриллиантов, полукругом оплетали мою шею.
Изумившись такой красоте, я посмотрела на свое отражение и легонько прикоснулась рукой к камням.

– Оно… прекрасно, Эдвард.
– Для меня нет ничего прекраснее тебя, моя маленькая.

Конец флэшбэка

Я отшатнулась, словно от огня. Этого и следовало ожидать. Я должна была быть готова это вынести, зайдя сюда.

Кресло, в котором он так часто сидел, просматривая свои бумаги…

Флэшбэк

– Что такое, малыш? – подняв глаза, спросил он.
– Дай мне попробовать? – робко произнесла я, указывая взглядом на бокал.
Послышался его смешок.
– Ты никогда не пробовала алкоголь? Иди сюда.
Я быстро забралась на его колени, наслаждаясь тем, что его ладонь скользила по моей талии, прижимая ближе.
Он вложил бокал мне в руки.

– Много не пей, он довольно крепкий.
Я кивнула и сделала небольшой глоток, затем слегка поморщилась.
– Эдвард…
– Тшш, молчи.
Его руки скользили мо моим коленям, бедрам, все выше, даруя невероятное тепло и дрожь от предвкушения…

Конец флэшбэка.

Дверь в ванную… Это было совсем недавно, но кажется, что в другой жизни. Это и была другая жизнь.

Флэшбэк

— Подразнить решила? – произнес он, обхватывая рукой мою талию и прижимая близко к своему телу. Носом он зарылся в мои волосы, так, что я чувствовала его дыхание. – Твой запах сведет меня с ума, — шептал он, медленно перемещая губы на мою шею, оставляя на каждом миллиметре влажный и такой приятный поцелуй.

Я шумно выдохнула. Хотя, это было больше похоже на тихий стон.

— Твои губы тоже сведут меня с ума, — на выдохе сказала я. – Поцелуй меня.

Усмехнувшись, он приподнял мой подбородок, заставляя смотреть прямо в его глаза. Наши губы воссоединились, с жадностью вбирая в себя мякоть друг друга. Язык Эдварда властно проник в мой рот, щекоча небо и десны, заставляя меня едва ли не стонать от наслаждения. Было трудно устоять под его напором. Мои ноги уже не так уверенно стояли на мягком ковре, грозясь подкоситься. Я первая разорвала связь, боясь не выдержать. Моему мужу, по всей видимости, не понравилось это действие — одна его рука легла на мой затылок, притягивая к себе вновь, не давая право на выбор.

Конец флэшбэка.

Подоконник, скрытый вуалью штор…

Флэшбэк.

Я чувствовала, как он подошел ко мне, ласково погладив по плечам, но я не повернулась в его сторону.

– Столько ненависти. Столько жестокости. И, я не понимаю, почему? За что? Почему тогда моя мать не сделала аборт или не отдала меня в детский дом? Почему мой отец не убил меня, в таком случае? Зачем так растягивать. Раз и всё. Было бы лучше.
– Не говори так больше никогда, – твердо сказал он.
– Мне всегда так хотелось, чтобы он обнял меня, – мой голос звучал совсем тихо, – или хотя бы хоть однажды улыбнулся. Знаешь, когда он сказал, что отдает меня тебе, я отказалась и начала возмущаться. И тогда он чуть не задушил меня. Это так страшно, когда не можешь дышать…

Стоило мне взглянуть на него, в его глазах отразилась боль. Он действительно очень переживал за меня. В эту секунду я оказалась в теплом кольце его объятий.

– Почему… за что, – всхлипнув, прошептала я.
– Белла. Белла, посмотри на меня, – Я сделала то, что он просил, – Любимая, пожалуйста, постарайся это забыть, прошу тебя. Просто забудь. Хватит переживать это внутри раз за разом. Это всё закончилось, всё прошло.
– Обещай мне, что никогда не оставишь меня. У меня кроме тебя никого нет. Если с тобой что-то случится или ты бросишь меня, я не смогу дальше жить… просто не смогу.
– Малыш, я тебя никогда не оставлю. Никогда. Девочка моя, всё будет хорошо. Давай вытрем слёзки, не плачь. Я рядом, я с тобой, я тебя люблю и никогда и никому не дам в обиду, – шептал он, стирая большими пальцами слезы с моих щек.

Конец флэшбэка

Он обещал…

Я с силой нажала на виски. Я справлюсь. Сегодня я не буду плакать.

И… наша постель. Кончики пальцев пробежались по гладкой ткани покрывала. Сколько же ночей мы провели здесь, вместе, слыша сердцебиение друг друга, чувствуя дыхание, касаясь кожей…
Нет того, чего бы я не отдала всего за минуту одной такой ночи.

Аккуратно присев на краешек, я закрыла глаза и слегка улыбнулась, впервые за этот месяц, вспоминая то, как хорошо, как прекрасно и как естественно было находиться рядом с ним.
За окном послышался раскат грома, заставивший меня вздрогнуть. Откинув одеяло, я забралась в холодную постель, сжимаясь комочком, чтобы побыстрей согреться вновь.

***

Есть такие ночи, в которые грань между реальностью и сном блекнет, временами стираясь вовсе. Ты просыпаешься, слышишь что-то и откидываешься обратно на подушки, а затем открываешь глаза и не можешь понять, было ли произошедшее, услышанное ранее сном или же это действительно случилось.

Это была одна из таких ночей.

Я долго ворочалась в постели, прежде чем уснуть, а потом несколько раз просыпалась, оглушенная новым раскатом или же сбитая с толку дурным сном.

В очередной раз, совершенно сонная, приподнявшись на подушках, я взглянула в окно. На улице поблескивала молния, ослепляя мои и без того утомленные глаза. Послышался какой-то звук. Я прислушалась, но ничего кроме шума дождя не услышала. Убрав разметавшиеся волосы с лица, я легла обратно, развернувшись лицом к двери.

Мои веки, словно магниты, стремились притянуться друг к другу. Я чувствовала, как слабость ото сна распространяется по всему телу, с каждой секундой все больше одолевая мозг.
Послышался слабый щелчок. Мне потребовалось неимоверное количество сил, чтобы хоть на миллиметр приоткрыть глаза. Затуманенным взглядом я постаралась рассмотреть хоть что-то. Все было так мутно, как будто я старалась смотреть сквозь воду. Тусклый свет проник в спальню из приоткрытой двери.

Ничтожно маленькая часть моего разума пыталась донести до меня, что так не должно быть, но вскоре умолкла. Прежде чем мои веки снова слиплись, в дверном проеме появился какой-то силуэт, показавшийся мне знакомым.

— Побудь со мной немного, не уходи, — прошептала я, словно инстинктивно.
— Не выходи отсюда до утра, — Смогла различить я едва слышный шепот, прежде чем разум полностью покинул меня.

***

Лучи солнца освещали потолок, который был первым из того, что я увидела, распахнув глаза. Потянувшись, я вздохнула. Это утро было так похоже на все остальные, что я встречала в этом доме. Вот только от мысли о том, что это всего лишь иллюзия, хотелось царапать кожу на лице до крови. Еще раз набрав в легкие воздух, я перевернулась на бок и моему взгляду предстала закрытая дверь. Я тут же вскочила, словно ошпаренная. В моей памяти остались отголоски этой ночи. Я не могла вспомнить почти ничего, кроме этого света и шепота… Встряхнув головой, как будто это могло помочь, я зажмурилась, попытавшись вспомнить хоть что-то. Безрезультатно.

Я начинаю сходить с ума?

***

Из открытого настежь окна донеслось шуршания гравия под шинами. Эммет. Быстро спустившись на первый этаж, я распахнула дверь и вышла на крыльцо, чтобы поприветствовать его.
Эммет вышел из своего автомобиля и пошел по направлению к дому, смотря исключительно под ноги и даже ни разу не подняв взгляд. Мне показалось, он не заметит меня даже на расстоянии нескольких сантиметров и собьет с ног, поэтому я поспешила сказать хоть что-то.

— Доброе утро, Эммет.

Он остановился и только через несколько секунд повернул голову в мою сторону, как будто не сразу услышал мои слова. Его выражение лица меня насторожило. Я словно отвлекла его от каких-то серьезных раздумий.

— Привет, Белла, — быстро произнес он, поднявшись по ступенькам. – Давай, садись в машину, поехали, нам лучше… — тараторил он, что было совсем на него не похоже, хватая меня за руку.
— Эммет, Эммет, подожди секунду, — произнесла я, пытаясь высвободиться из железной хватки.
— Что такое? – он посмотрел на меня, как будто действительно не понимал.
— Вообще-то в моей машине спущено колесо и его нужно заменить… Элис не сказала тебе?
— Черт, как глупо было забыть об этом, — произнес он, устало потирая переносицу.
— Эммет, — Я постаралась заглянуть в его глаза. – Что происходит?
— Давай я потом объясню, когда закончим, — раздраженно ответил он.
— Эммет, что происходит? – на этот раз я произнесла слова в два раза громче.

Эм сел на одну из ступенек, подперев голову двумя руками, хватаясь за волосы.

— Карлайл… Я не знаю, что произошло, Эсме позвонила нам в слезах и сказала, что его увезли в полицию. Черт, Белла, я не знаю, что там у них происходит! Элис и Роуз пытаются связаться с шерифом.
— Нам лучше сделать все поскорее, — внимательно выслушав его, проговорила я.

***

— Это какой-то бред, — прошептала я, сидя в столовой.

Только спустя две недели нам удалось полностью выяснить, что происходит. Это просто не могло уложиться в моей голове – до того абсурдным оно было.

— Райли Беннет, обратившийся в отделение городской больницы, жаловался на боли в животе. Проведя осмотр, дежурный врач Карлайл Каллен пришел к выводу, что это всего лишь спазмы, вызванные на почве нервного состояния, и дал больному обычный спазмолитик. Через пару часов тот же Райли Беннет был доставлен в реанимацию скорой помощью с внутренним кровотечением. Его состояние было крайне тяжелым с угрозой для жизни. Следствие считает, что Карлайл Каллен умышленно не оказал необходимую помощь во время, так как обратившийся больной являлся льготником и не намеревался оплачивать услуги, — вновь зачитала я краткий конспект Элис.

— Я бы предположил, что это начало неудачного детектива, написанного автором с хреновой фантазией, — прокомментировал Эммет, стоящий неподалеку от меня, опираясь о край стола.
— Какой срок глубокоуважаемый судья хочет дать? – Элис обвела присутствующих в комнате.
— Пять лет, — Роуз, сидящая возле барной стойки, допивала рюмку чего-то крепкого.
— Почему дело рассмотрели в невероятно короткий срок? Почему вердикт вынесли так безоговорочно, при этом стараясь не распространять информацию среди журналистов и простых жителей? По-моему, до невозможности ясно, — проговорила я.
— Но это же бред! Это чистый бред. Если бы я не знала Карлайла, я бы может и поверила… Но это Карлайл! Он скорее сам у себя вызвал внутреннее кровотечение, чем позволил бы пострадать своему пациенту. А про деньги… я даже комментировать отказываюсь. И почему его сразу забрали в участок, а затем поместили в камеру? Как будто серийный маньяк, опасный для населения.
— Следователь не взял взятку, которую я предлагал взамен на то чтобы отца выпустили до суда. Знаете, взятка была нехилая. И знаете, что? Я вижу только одну причину, по которой жалкий следователь полиции не возьмет такую взятку. Кто-то дал ему взятку в энное количество раз больше, — произнес Эммет.
— Кому это нужно? – я непонимающе уставилась на него, однако было ясно, что ответа на этот вопрос никто не знал.

***

— Возьмите кто-нибудь эту чертову трубку! – прокричал Эммет сонным голосом, высунув голову из двери своей спальни.

На часах было семь утра. Конечно, все нормальные люди спали воскресным утром. Я же всегда вставала рано, не находя никакого смысла видеть во сне то, что пыталась забыть. Хотя, и в призрачном хождении целый день тоже особого смысла не наблюдалось…
Быстрым шагом я направилась к стационарному телефону.

Это был совершенно не знакомый для меня человек, в этом можно было быть уверенной на сто процентов.

— Доброе утро. Наверняка вы обеспокоены ситуацией с Карлайлом…

***

— Это безумие. Это просто безумие. Глупый, необдуманный поступок, — думала я, паркуя машину возле здания офиса Cullen’s corp.

Совершенно незнакомый мужчина звонит и говорит, что знает что-то по поводу следствия и назначает личную встречу в офисе. Кто согласится прийти? Только человек без намека на чувство самосохранения.

Однако я уже стояла в зеркальном лифте, поднимаясь на нужный этаж. Тот этаж, на котором когда-то находился кабинет моего мужа…

Сейчас компания по сути не принадлежала никому, ей управляла группа приближенных бывшего владельца… Вскоре ее судьба должна была решиться. Наверняка кто-то выкупит компанию, ведь завещания нет.

Двери лифта открылись, и я зашла в просторную приемную. Все было выдержанно в светлых тонах, дорого и со вкусом. Здесь не было никого кроме меня и девушки, сидящей за столом около противоположной от лифта стены.

— Миссис Каллен? – голос секретарши звучал вопросительно.

Я окинула взглядом девушку, внешность которой как раз подходила для роли секретарши молодого и влиятельного бизнесмена. Она так и осталась работать тут, по всей видимости.

— Вы что-то хотели? – продолжила она, не дождавшись от меня приветствия.

В ее интонации читалось раздражение. Разумеется, ей определенно не за что меня любить. Наверняка год назад я стала крестом на ее плане выбиться в фаворитки босса.
Ой, как нехорошо с моей стороны. Язвительные мысли заставили меня усмехнуться.

— Да. Но я разберусь сама, — ответила я, проследовав к нужному кабинету.

Девушка, встрепенувшись, быстро вскочила со стула, стоило мне только приблизиться к двери. Спустя секунду она перегородила дорогу.

— Извините, но вам нельзя туда…
— И почему же?

Даже притом, что компания находилась буквально в свободном плаванье, у семьи Калленов, включая меня, все же был авторитет.

Она округлила глаза то ли от моей наглости то ли от не знания что ответить.

— Все в порядке, дорогая. Можете принести нам кофе, — дверь открылась, и из нее послышался мужской голос.
Я взглянула на мужчину, которому он принадлежал. Он выглядел очень… эффектно. Нужно быть слепым, чтобы не запомнить такую внешность. Черные как смоль волосы практически достигали плеч, контрастируя с очень светлой кожей. Черты лица были аристократичны и благородны. Мужчина был высок. Нельзя сказать, что он обладал спортивным телосложением, но в его теле была явная сила. Он не был слишком молод… Я бы дала ему больше тридцати пяти.

— Изабелла, — произнес он, переведя оценивающий взгляд на меня. – Входите.

В моей голове крутилась куча вопросов. Почему он здесь? Как он может распоряжаться сотрудниками, как он может находиться в этом кабинете? Кто он такой, в конце концов?
Но я просто перешагнула через порог. Дверь за мной закрылась. Теперь в кабинете находились только двое.

— Аро Вольтури, — произнес он. Мне показалось знакомым это имя… но я так и не смогла вспомнить, где слышала его. Я и сама не заметила, как моя рука оказалась в его ладони. Его губы слегка коснулись моей кожи, перед тем как отпустить кисть. – Рад знакомству.

Совершенно обескураженная, я продолжала стоять на месте. Я не это ожидала здесь увидеть. Идя сюда, я представляла, что на меня посыплются угрозы, требования и все в таком духе. Все, что обычно показывают в фильмах о преступниках.
Мужчина, как не в чем ни бывало, отошел в сторону, приблизившись к большому дубовому столу. Без каких-либо колебаний он опустился в кожаное кресло. То кресло, которое принадлежало моему мужу… Я глубоко вдохнула.
Дверь позади меня распахнулась и в нее вошла секретарша, неся в руках поднос с двумя чашками. Она поставила их на стол и, убедившись, что ее ни о чем не попросят, покинула кабинет.

— Изабелла, не хотите ли кофе?
— Зачем вы это делаете?
— Делаю что? – спросил он, глядя мне в глаза.
— Делаете вид, как будто я пришла сюда просто так. Мы оба знаем, почему я здесь, так может быть нам перейти к делу?
— Я не люблю торопиться, — произнес он. Это звучало так, как будто у фразы есть два смысла.
— Присядьте, — Аро указал взглядом на кожаную софу, находящуюся недалеко от стола.

Я села, слегка облокотившись о подлокотник. Набраться терпения. Спокойствие.

— Да, действительно мы оба знаем, зачем вы здесь. И действительно, с вашим свекром случилась такая неприятная ситуация… Но, по счастливому стечению обстоятельств, я тот, кто может помочь, — произнес он, поднимаясь со своего места и направляясь в центр комнаты.
— Что если мы заключим сделку? Очень выгодную для нас обоих…
— Сколько денег вы хотите? – не выдержав, произнесла я.
— Что вы, дорогая. Мне не нужны деньги, нет, совершенно нет. Какой вздор! Нет, деньги – это было бы лишним…
— Что вы хотите? И почему я должна доверять вам?
— А у вас есть выход? В любом случае, вы можете позвонить сейчас домой. Новость, которую сообщат вам ваши родственники, вас приятно удивит.

Я с недоверием на него посмотрела. Это было странно. Очень странно. Я покосилась на мою сумочку, в которой лежал мобильный.

— Звоните, — еще раз сказал он, и на его лице появилась самодовольная улыбка.

Я была сбита с толку. Я набрала номер Элис и спросила, все ли хорошо. Сказанное ей просто не укладывалось в голове. Карлайл. Его привезли домой. Он находился сейчас с ними. Полиция сказала, что в деле была допущена ошибка, и оно подлежит новому рассмотрению.

Совершенно шокированная, я отключила телефон.

— Убедились?

Я слабо кивнула, стараясь не встречаться с его взглядом.

— Изабелла, надеюсь, вы понимаете, что результат повторного суда целиком и полностью зависит от вас.
— Что вам нужно? – мне не удалось скрыть панику.

Мужчина медленно приблизился ко мне. Мне пришлось смотреть на него снизу вверх. Нас разделяло всего несколько сантиметров. Его рука приблизилась к моему лицу, тыльной стороной кисти он провел по моей щеке. В его глазах загорелся какой-то огонь, который не означал ничего хорошего для меня. Я сглотнула.

— Изабелла, вы должны кое-что сделать для меня…

В День Крещения Руси вспомним о том, что христианство во многом способствовало тому, чтобы слова обрели высокое значение и духовное содержание. Однако церковно-славянская лексика живёт не только в священных книгах. Её элементы встречаются в нашей речи чаще, чем можно себе представить. Поговорим сегодня о душе и узнаем много интересного об этом многозначном слове.

Словом душа в религии именуется божественное начало, дающее человеку жизнь и остающееся нетленным после его смерти. Но душой наши предки именовали не только нечто возвышенное, нематериальное, а и вполне реальное, например, конкретное место на теле человека – ямочку на шее. Здесь, за душой, обычно хранили деньги, отсюда и буквальный смысл выражения За душой нет ни гроша.

Душа – это и человек. Ни души – нет ни одного человека. В этом значении слово часто встречается в литературе, когда речь заходит о количестве крепостных крестьян, находящихся во владении у помещиков. Как не вспомнить название-оксюморон гоголевской поэмы «Мёртвые души», где обыгрывается не только сущность героев, но и ревизские души крестьян. «У меня не так, – говорил Собакевич, – как у какого-нибудь Плюшкина: восемьсот душ имеет, а живёт и обедает хуже моего пастуха!»

Душа моя – довольно распространённая форма ласкового обращения. В детский альбом Павла Вяземского, семилетнего сына П. А. Вяземского, А. С. Пушкин когда-то написал шутливые стихи:

Душа моя Павел,

Держись моих правил:

Люби то-то, то-то,

Не делай того-то.

Кажись, это ясно.

Прощай, мой прекрасный.

Из этого же ряда слова душенька, душечка, обращённые чаще всего к особам женского пола: «Ах ты, душенька, красна девица…». Нередко фольклорное сочетание душа-девица, встречается в песнях и стихах: «А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться!»

Словарь русского языка XI – XVII вв. содержит немало вариантов употребления этого многозначного слова в таких контекстах, которые сейчас практически не употребляются: взяти себе на душу – значит присягнуть, поклясться, душу полагати – жертвовать собой ради кого-либо, душу свою приказати – поручить кому-то исполнение своей последней воли (отсюда сущ. душеприказчик), душу строити – устраивать дела покойного, преимущественно давая деньги на помин его души, имать на свою душу – принимать на свою ответственность… Словом душа могли охарактеризовать внутренний мир, характер, личностные качества человека, выбирая на какой-либо важный пост «человека добра, душою пряма, которому бы можно верить».

В современном русском языке слово душа часто встречается в устойчивых выражениях, фразеологических оборотах. Жить душа в душу – это значит жить в любви и дружбе, в полном согласии, души не чаять – любить всем сердцем. Можно кому-то принадлежать душой и телом – всем существом, без остатка. Душа болит, душа не на месте – такими словами передают состояние волнения, тревоги, переживаний о ком-то или о чём-то.

Об открытом человеке скажут, что у него душа нараспашку. Бывает, что к чему-либо душа не лежит – нет доверия, интереса, желания, а бывает и наоборот – с удовольствием, т. е. за милую душу. Душа радуется, когда всё ладится, хорошо, благополучно. Выражение Душа ушла в пятки говорит о сильном испуге. А ещё душа компании, бальзам на душу, сделано с душой, вкладывать душу, еле-еле душа в теле, плюнуть в душу, поговорить по душам, кривить душой, чужая душа — потёмки, в глубине души…

У существительного душа немало эпитетов, раскрывающих его многогранные смыслы. Если речь идёт о характеристике со знаком плюс, то можно сказать, что душа чистая, добрая, открытая, ангельская, благородная, праведная, отзывчивая, честная, широкая, нежная, заботливая… Если же со знаком минус, то чаще употребляется уничижительное душонка и определения соответствующие: мелкая, подлая, коварная, низкая, озлобленная, холодная, черствая…

Не удивительно, что со словом душа в русском языке немало пословиц и поговорок, отражающих народный взгляд на этот феномен: Хоть мошна пуста, да душа чиста; К чему душа лежит, к тому и руки приложатся; Честная душа не меняется; Душа душу знает, сердце сердцу весть подает; Как нет души, так что хочешь пиши; Коли душа черна, так и мылом не отмоешь; Телом слаб, да душой крепок; Душу кашей не приманишь!

В этой книге – опыт существующей в Православной Церкви традиции частного поминовения человеком своих усопших ближних без священнослужителя дома или на кладбище. К каждому молитвенному последованию прилагается объяснение его значения и все необходимые комментарии.

Церковь предлагает чин поминовения, богословски и духовно осмысленный, составленный святыми на основе своего опыта молитвы. Тысячи лет люди, провожая своих усопших близких, обращаются к этому опыту, но на его основании мы должны прежде всего научиться молиться сами. Молитва будет искренней и деятельной только в том случае, если в ней будет участвовать наше сердце, если в ней будет выражаться наша любовь к ушедшим в мир иной. Да упокоит Господь их души в Своих Небесных Обителях!

Последование по исходе души от тела

«Последование по исходу души от тела» читается сразу же после смерти человека. В дальнеи́шем оно также может и должно прочитываться вновь и вновь, как дома и на кладбище, так и в любом подходящем для молитвы месте. В книге предлагаются два варианта последования: первое – читается об одном усопшем, второе – в случае, если молитва совершается сразу за нескольких человек.

«Последование по исходе души от тела» – состоит из предначинательных молитв, канона и литии.

Предначинательные молитвы, как ясно видно из их названия, всегда читаются в начале, в их состав включены наиболее значимые христианские молитвы, в том числе и молитва «Отче наш», оставленная нам Самим Господом Иисусом Христом.

Канон – одна из самых древних и красивых богослужебных форм. Он состоит из девяти коротких циклов, называемых песнями. Называются они так, потому что раньше эти молитвы христианами пелись, и в Церковном Богослужении отчасти эта традиция сохранилась. В домашней же молитве каждый должен определить для себя сам, как ему удобнее молиться: читать молитвы про себя, вслух или нараспев, главное – молиться со вниманием, с сердцем, обращенным к Богу и наполненным любовью к почившему человеку. Каждая песнь канона состоит из пяти коротких молитв (они называются по-гречески тропарями), между этими молитвами помещается наше прошение «Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего», и если что-то в каноне кажется сложным и непонятным, – постараи́тесь хотя бы это прошение принести Богу от всего сердца.

Ирмос помещен в начале каждой песни и тематически соединяет молитвы канона с Библейской Историей. Девять ирмосов – это последовательная история от ожидания человечеством Спасителя до Его прихода в мир. Таким образом наша молитва соединяется с надеждой на то, что искупивший и спасший человечество Своими страданиями и Воскресением Богочеловек Иисус Христос, спасет Своей любовью и того, за кого мы приносим Ему наши молитвы.

Лития, завершающая последование, – это краткое сугубое молитвенное прошение о чем-либо, чаще всего совершающееся вне Храма. Заупокойная лития – молитвенное обращение к Богу о милости к усопшему. Далее в книге чин Литии приведен отдельно для случаев, когда нет возможности для более продолжительной молитвы.

Канон о усопшем

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *