Молитва ангелу утренняя

Содержание

Три канона:

покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу,

молебный ко Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це

и Ангелу хранителю *

Ц а­рю́Не­бе́с­ный, Уте́шителю, Ду́­ше и́стины, И́же везде́сый и вся исполня́яй, Сокро́вище бла­ги́х и жи́зни Пода́телю, прииди́и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́­же, ду́ши на́ша. *

С вя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́п­кий, Свя­ты́й Без­сме́рт­ный, поми́луй нас. (Трижды.)

О́ т­че наш, И́же еси́на Не­бе­се́х! Да свя­ти́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́р­ст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Не­бе­си́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Канон покаянный, глас 6-й

Ирмо́с: Я́ ко по су́ху пешеше́ствовав Из­ра́­иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́­гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Припев: П оми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Н ы́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Вла­ды́це и Бо́­гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́­бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́с­по­ди, ум, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

О , го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́с­по­ди, сле́зы, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Б езу́мне окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́твое́, и обрати́ся ко Го́с­по­ду Бо́­гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.

М а́­ти Бо́­жия Пре­чи́с­тая, воззри́на мя гре́шнаго, и от се́ти диа́воли изба́ви мя, и на путь покая́ния наста́ви мя, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Канон Богородице, глас 8-й

Припев: П ре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́нас.

М но́гими содержи́мь напа́стьми, к Тебе́прибега́ю, спа­се́ния иски́й: о Ма́­ти Сло́ва и Де́­во, от тя́жких и лю́тых мя спа­си́.

С трасте́й мя смуща́ют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́­на и Бо́­га Твоего́, Всенепоро́чная.

С па́­са ро́ждшую Тя и Бо́­га, молю́, Де́­во, изба́витися ми лю́тых; к Тебе́бо ны́не прибега́я, простира́ю и ду́шу и помышле́ние.

Н еду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Бо­же́­ст­веннаго и промышле́ния от Тебе́сподо́би, еди́на Бо­гома́­ти, я́ко бла­га́я, Бла­га́го же Роди́тельница.

Канон Ангелу хранителю, глас 8-й

Припев Иисусу: Г о́споди Ии­су́­се Хри­сте́, Бо́­же мой, поми́луй мя.

П еснь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́­се, Твоего́раба́досто́йно сподо́би, безпло́тному А́н­ге­лу, наста́внику и храни́телю моему́. *

Припев: С вя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́Бо́­га о мне.

Е ди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́погиба́юща.

У м мой твое́ю мо­ли́т­вою напра́ви, твори́ти ми Бо́­жия повеле́ния, да получу́от Бо́­га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.

М оли́ся, Де­ви́це, о мне, рабе́Твое́м, ко Бла­года́телю, со храни́телем мои́м А́н­ге­лом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́­на Твоего́, и Творца́моего́.

Ирмо́с: Н есть свят, я́коже Ты, Го́с­по­ди Бо́­же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́­же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.

В негда́поста́влени бу́дут престо́ли на Суди́щи Стра́шнем, тогда́всех челове́к дела́облича́тся; го́ре та́мо бу́дет гре́шным, в му́ку отсыла́емым; и то ве́дущи, душе́моя́, пока́йся от злых дел твои́х.

П ра́­вед­ницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся, тогда́никто́же возмо́жет помощи́нам, но дела́на́ша осу́дят нас; те́мже пре́жде конца́пока́йся от злых дел твои́х.

У вы́мне великогре́шному, и́же де́лы и мы́сльми оскверни́вся, ни ка́пли слез име́ю от жестосе́рдия; ны́не возни́кни от земли́, душе́моя́, и пока́йся от злых дел твои́х.

С е, взыва́ет, Гос­по­же́, Сын Твой, и поуча́ет нас на до́брое, аз же гре́шный добра́всегда́бе́гаю; но Ты, Ми́­ло­стивая, поми́луй мя, да пока́юся от злых мои́х дел.

П редста́тельство и покро́в жи́зни моея́полага́ю Тя, Бо­городи́тельнице Де́­во: Ты мя окорми́ко приста́нищу Твоему́, бла­ги́х вино́вна, ве́рных Утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.

М олю́, Де́­во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́бу́рю разори́ти: Ты бо, Бо­гоневе́стная, Нача́льника тишины́Хри­ста́родила́еси́, еди́на Пре­чи́с­тая.

Б ла­годе́теля ро́ждши до́брых вино́внаго, бла­годея́ния бога́тство всем источи́: вся́бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в кре́пости Хри­ста́ро́ждши, Бо­гобла­же́нная.

Л ю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́истяза́ему, Де́­во, Ты ми помози́: исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю Сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждива́емое.

В се помышле́ние мое́и ду́шу мою́к тебе́возложи́х, храни́телю мой: ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.

В раг попира́ет мя, и озлобля́ет, и поуча́ет всегда́твори́ти своя́хоте́ния; но ты, наста́вниче мой, не оста́ви мене́погиба́юща.

П е́ти песнь со бла­годаре́нием и усе́рдием Творцу́и Бо́­гу даждь ми, и тебе́, бла­го́му А́н­ге­лу храни́телю моему́: изба́вителю мой, изми́мя от враг озлобля́ющих мя.

Седален Иисусу, глас 6-й

П омышля́ю день стра́шный, и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Ца­рю́, или́ко́им дерзнове́нием воззрю́на Судию́, блу́дный аз? Бла­гоутро́бный О́т­че, Сы́­не Единоро́дный, и Ду́­ше Свя­ты́й, поми́луй мя.

Седален Ангелу, глас 2-й

О т любве́душе́вныя вопию́ти, храни́телю моея́души́, все­свя­ты́й мой А́н­ге­ле: покры́й мя и соблюди́от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви Не­бе́с­ней, вразумля́я, и просвеща́я, и укрепля́я мя.

Б о­го­ро́­ди­це безневе́стная Пре­чи́с­тая, Я́же без се́мене ро́ждши всех Вла­ды́ку, Того́со А́н­ге­лом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́мое́й, и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Ирмо́с: Х ри­сто́с моя́си́ла, Бог и Гос­по́дь, че­ст­на́я Це́р­ковь бо­голе́пно пое́т, взыва́ющи от смы́сла чи́ста, о Го́с­по­де пра́зднующи.

Ш иро́к путь зде и уго́дный сла́сти твори́ти, но го́рько бу́дет в после́дний день, егда́душа́от те́ла разлуча́тися бу́дет: блюди́ся от сих, челове́че, Ца́р­ст­вия ра́ди Бо́­жия.

П очто́убо́гаго оби́диши, мзду нае́мничу уде́ржуеши, бра́та твоего́не лю́биши, блуд и го́рдость го́ниши? Оста́ви у́бо сия́, душе́моя́, и пока́йся Ца́р­ст­вия ра́ди Бо́­жия.

О безу́мный челове́че, доко́ле углеба́еши, я́ко пчела́, собира́ющи бога́тство твое́? Вско́ре бо поги́бнет, я́ко прах и пе́пел; но бо́лее взыщи́Ца́р­ст­вия Бо́­жия.

Г ос­по­же́Бо­го­ро́­ди­це, поми́луй мя гре́шнаго, и в доброде́тели укрепи́, и соблюди́мя, да на́глая смерть не похи́тит мя негото́ваго, и доведи́мя, Де́­во, Ца́р­ст­вия Бо́­жия.

С трасте́й мои́х смуще́ние, Ко́рмчию ро́ждшая Го́с­по­да, и бу́рю утиши́мои́х прегреше́ний, Бо­гоневе́стная.

М и­ло­се́р­дия Твоего́бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми, Я́же Бла­госе́рдаго ро́ждшая, и Спа́­са всех пою́щих Тя.

Н аслажда́ющеся, Пре­чи́с­тая, Твои́х дарова́ний, бла­года́рственное воспева́ем пе́ние, ве́дуще Тя Бо­гома́­те­рь.

Н а одре́боле́зни моея́и не́мощи низлежа́щу ми, я́ко Боголюби́ва, помози́, Бо­го­ро́­ди­це, еди́на При­сно­де́­во.

Н аде́жду и утвержде́ние, и спа­се́ния сте́ну недви́жиму, иму́ще Тя, Всепе́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.

М оли́Че­ло­веколю́бца Бо́­га ты, храни́телю мой, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́мое́соблюди́, и пода́ждь ми спа­се́ние необори́мое.

Я́ ко засту́пника и храни́теля животу́моему́прие́м тя от Бо́­га, А́н­ге­ле, молю́тя, свя­ты́й: от вся́ких мя бед свободи́.

М ою́скве́рность твое́ю свя­ты́нею очи́сти, храни́телю мой, и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду мо­ли́т­вами твои́ми, и прича́стник сла́вы явлю́ся.

Н едоуме́ние предлежи́т ми от обыше́дших мя зол, Пре­чи́с­тая, но изба́ви мя от них ско́ро: к Тебе́бо еди́ней прибего́х.

Ирмо́с: Б о́­жиим све́том Твои́м, Бла́­же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́­жий, и́стиннаго Бо́­га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

В оспомяни́, окая́нный челове́че, ка́ко лжам, клевета́м, разбо́ю, не́мощем, лю́тым звере́м, грехо́в ра́ди порабоще́н еси́; душе́моя́гре́шная, того́ли восхоте́ла еси́?

Т репе́щут ми у́ди, все́ми бо сотвори́х вину́: очи́ма взира́яй, уши́ма слы́шай, язы́ком зла́я глаго́ляй, всего́себе́гее́нне предая́й; душе́моя́гре́шная, сего́ли восхоте́ла еси́?

Б лудника́и разбо́йника ка́ющася прия́л еси́, Спа́­се, аз же еди́н ле́ностию грехо́вною отягчи́хся, и злым дело́м порабо́тихся; душе́моя́гре́шная, сего́ли восхоте́ла еси́?

Д и́вная и ско́рая Помо́щнице всем челове́ком, Ма́­ти Бо́­жия, помози́мне недосто́йному, душа́бо моя́гре́шная того́восхоте́.

И спо́лни, Чи́с­тая, весе́лия се́рдце мое́, Твою́нетле́нную даю́щи ра́дость, весе́лия ро́ждшая Вино́внаго.

И зба́ви нас от бед, Бо­го­ро́­ди­це Чи́с­тая, ве́чное ро́ждши Избавле́ние, и Мир, всяк ум преиму́щий.

Р азреши́мглу прегреше́ний мои́х, Бо­гоневе́сто, просвеще́нием Твоея́све́тлости, Свет ро́ждшая Бо­же́­ст­венный и преве́чный.

И сцели́, Чи́с­тая, души́моея́неможе́ние, посеще́ния Твоего́сподо́бльшая, и здра́вие мо­ли́т­вами Твои́ми пода́ждь ми.

Я́ ко име́я дерзнове́ние к Бо́­гу, храни́телю мой свя­ты́й, Сего́умоли́от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.

С ве́те све́тлый, све́тло просвети́ду́шу мою́, наста́вниче мой и храни́телю, от Бо́­га да́нный ми А́н­ге­ле.

С пя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною я́ко бдя́ща сохрани́, А́н­ге­ле Бо́­жий, и возста́ви мя на славосло́вие моле́нием твои́м.

М а­ри́е, Гос­по­же́Бо­го­ро́­ди­це безневе́стная, Наде́ждо ве́рных, вра́жия возноше́ния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́.

Ирмо́с: Ж ите́йское мо́ре воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́прите́к, вопию́Ти: возведи́от тли живо́т мой, Многоми́­ло­стиве.

Ж итие́на земли́блу́дно пожи́х, и ду́шу во тьму преда́х, ны́не у́бо молю́Тя, Ми́­ло­стивый Вла­ды́ко: свободи́мя от рабо́ты сея́вра́жия, и даждь ми ра́зум твори́ти во́лю Твою́.

К то твори́т такова́я, я́коже аз? Я́коже бо свиния́лежи́т в калу́, та́ко и аз греху́служу́. Но Ты, Го́с­по­ди, исто́ргни мя от гну́са сего́, и даждь ми се́рдце твори́ти за́поведи Твоя́.

В оспряни́, окая́нный челове́че, к Бо́­гу, воспомяну́в своя́согреше́ния, припа́дая ко Творцу́, слезя́и стеня́; То́йже я́ко ми­ло­се́р­д, даст ти ум зна́ти во́лю Свою́.

Б о­го­ро́­ди­це Де́­во, от ви́димаго и неви́димаго зла сохрани́мя, Пре­чи́с­тая, и приими́мо­ли́т­вы моя́, и донеси́я́Сы́­ну Твоему́, да даст ми ум твори́ти во́лю Его́.

С ме́рти и тли я́ко спас­л есть, Сам Ся изда́в сме́рти, тле́нием и сме́ртию мое́естество́я́то бы́вшее, Де́­во, моли́Го́с­по­да и Сы́­на Твоего́, враго́в злоде́йствия мя изба́вити.

П редста́тельницу Тя живота́вем, и Храни́тельницу тве́рду, Де́­во, и напа́стей реша́щу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли страсте́й мои́х изба́вити мя.

Я́ ко сте́ну прибе́жища стяжа́хом, и душ всесоверше́нное спа­се́ние, и простра́нство в ско́рбех, Отрокови́це, и просвеще́нием Твои́м при́сно ра́дуемся: о Вла­ды́­чи­це, и ны́не нас от страсте́й и бед спа­си́.

Н а одре́ны́не немощству́яй лежу́, и несть исцеле́ния пло́ти мое́й; но Бо́­га и Спа́­са ми́ру, и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая, Тебе́молю́ся Бла­го́й: от тли неду́г возста́ви мя.

В ся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спа­си́, молю́ся ти, свя­ты́й А́н­ге­ле, да́нный ми от Бо́­га, храни́телю мой до́брый.

О свети́ум мой, бла́­же, и просвети́мя, молю́ся ти, свя­ты́й А́н­ге­ле, и мы́слити ми поле́зная всегда́наста́ви мя.

У ста́ви се́рдце мое́от настоя́щаго мяте́жа, и бде́ти укрепи́мя во бла­ги́х, храни́телю мой, и наста́ви мя чу́дно к тишине́живо́тней.

С ло́во Бо́­жие в Тя всели́ся, Бо­го­ро́­ди­це, и челове́ком Тя показа́не­бе́с­ную ле́ствицу: Тобо́ю бо к нам Вы́шний соше́л есть.

Д уше́моя́, почто́греха́ми богате́еши, почто́во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих, и обрати́ся к Бо́­гу с пла́чем, зову́щи: Ми­ло­се́р­де Го́с­по­ди, поми́луй мя гре́шнаго.

П омы́сли, душе́моя́, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́твоего́и Бо́­га: А́н­ге­ли бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т; у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́с­по­ди, поми́луй мя гре́шнаго.

Кондак Богородице, глас 6-й

П редста́тельство хри­стиа́н непосты́дное, Хода́тайство ко Творцу́непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Бла­га́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́на мо­ли́т­ву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Бо­го­ро́­ди­це, чту́щих Тя.

Кондак Ангелу, глас 4-й

Я ви́ся мне ми­ло­се́р­д, свя­ты́й А́н­ге­ле Гос­по́­день, храни́телю мой, и не отлуча́йся от мене́скве́рнаго, но просвети́мя све́том неприкоснове́нным, и сотвори́мя досто́йна Ца́р­ст­вия Не­бе́с­наго.

У ничиже́нную ду́шу мою́мно́гими собла́зны, ты, свя­ты́й предста́телю, неизрече́нныя сла́вы Не­бе́с­ныя сподо́би, и певе́ц с ли́ки безпло́тных Сил Бо́­жиих, поми́луй мя и сохрани́, и по́мыслы до́брыми ду́шу мою́просвети́, да твое́ю сла́вою, А́н­ге­ле мой, обогащу́ся, и низложи́зломы́слящия мне враги́, и сотвори́мя досто́йна Ца́р­ст­вия Не­бе́с­наго.

Ирмо́с: Р осода́тельну у́бо пещь соде́ла А́н­гел пре­по­до́б­ным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́­жие мучи́теля увеща́вопи́ти: бла­гослове́н еси́, Бо́­же оте́ц на́ших.

Н е наде́йся, душе́моя́, на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние, вся бо сия́не ве́си кому́оста́виши, но возопи́й: поми́луй мя, Хри­сте́Бо́­же, недосто́йнаго.

Н е упова́й, душе́моя́, на теле́сное здра́вие и на скоромимоходя́щую красоту́: ви́диши бо, я́ко си́льнии и млади́и умира́ют; но возопи́й: поми́луй мя, Хри­сте́Бо́­же, недосто́йнаго.

В оспомяни́, душе́моя́, ве́чное житие́, Ца́р­ст­во Не­бе́с­ное, угото́ванное свя­ты́м, и тьму кроме́шнюю, и гнев Бо́­жий злым, и возопи́й: поми́луй мя, Хри­сте́Бо́­же, недосто́йнаго.

П рипади́, душе́моя́, к Бо́­жией Ма́­те­ри, и помоли́ся Той: есть бо ско́рая Помо́щница ка́ющимся, умо́лит Сы́­на Хри­ста́Бо́­га, и поми́лует мя недосто́йнаго.

Н а́ше спа­се́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́­се, устро́ити, во утро́бу Де́­выя всели́лся еси́, Ю́же ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́­же, бла­гослове́н еси́.

В оли́теля ми́­ло­сти, Его́же родила́еси́, Ма́­ти Чи́с­тая, умоли́изба́витися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим: оте́ц на́ших Бо́­же, бла­гослове́н еси́.

С окро́вище спа­се́ния и исто́чник нетле́ния, Тя ро́ждшую, и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́­же, бла­гослове́н еси́.

Т еле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Бо­городи́тельнице, любо́вию приступа́ющих к кро́ву Твоему́, Де́­во, исцели́ти сподо́би, Спа́­са Хри­ста́нам ро́ждшая.

М и́­ло­стив бу́ди ми и умоли́Бо́­га, Гос­по́­день А́н­ге­ле: име́ю бо тя засту́пника во всем животе́мое́м, наста́вника же и храни́теля, от Бо́­га дарова́ннаго ми во ве́ки.

Н е оста́ви в путь ше́ствующия души́моея́окая́нныя уби́ти разбо́йником, свя­ты́й А́н­ге­ле, я́же ти от Бо́­га предана́бысть непоро́чне, но наста́ви ю́на путь покая́ния.

В сю посра́млену ду́шу мою́привожду́от лука́вых ми по́мысл и дел; но предвари́, наста́вниче мой, и исцеле́ние ми пода́ждь бла­ги́ми по́мыслы, уклоня́ти ми ся всегда́на пра́выя стези́.

П рему́дрости испо́лни всех и кре́пости Бо­же́­ст­венныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Бо­го­ро́­ди­цы ра́ди, ве́рою вопию́щих: оте́ц на́ших Бо́­же, бла­гослове́н еси́.

Ирмо́с: И з пла́мене пре­по­до́б­ным ро́су источи́л еси́, и пра́­вед­наго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́бо твори́ши, Хри­сте́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя превозно́сим во вся ве́ки.

К а́ко не и́мам пла́катися, егда́помышля́ю смерть? Ви́дех бо во гро́бе лежа́ща бра́та моего́, безсла́вна и безобра́зна. Что у́бо ча́ю, и на что наде́юся? То́кмо даждь ми, Го́с­по­ди, пре́жде конца́покая́ние. (Дважды.)

В е́рую, я́ко прии́деши суди́ти живы́х и ме́ртвых, и вси во свое́м чи́ну ста́нут, ста́рии и млади́и, влады́ки и кня́зи, де́вы и свя­ще́нницы; где обря́щуся аз? Сего́ра́ди вопию́: даждь ми, Го́с­по­ди, пре́жде конца́покая́ние.

П ре­чи́с­тая Бо­го­ро́­ди­це, приими́недосто́йную мо­ли́т­ву мою́, и сохрани́мя от на́глыя сме́рти, и да́руй ми пре́жде конца́покая́ние.

П о́мощи я́же от Тебе́тре́бующия не пре́зри, Де́­во, пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

Н еможе́ние души́моея́исцеля́еши, и теле́сныя боле́зни, Де́­во, да Тя просла́влю, Чи́с­тая, во ве́ки.

И сцеле́ний бога́тство излива́еши ве́рно пою́щим Тя, Де́­во, и превознося́щим неизрече́нное Твое́Рождество́.

Н апа́стей Ты прило́ги отгоня́еши, и страсте́й нахо́ды, Де́­во: те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

О т Бо́­га по́сланный, утверди́живо́т мой, раба́твоего́, пребла­ги́й А́н­ге­ле, и не оста́ви мене́во ве́ки.

А́ н­ге­ла тя су́ща бла́­га, души́моея́наста́вника и храни́теля, пребла­же́нне, воспева́ю во ве́ки.

Б у́ди ми покро́в и забра́ло в день испыта́ния всех челове́к, во́ньже огне́м искуша́ются дела́бла­га́я же и зла́я.

Б у́ди ми помо́щница и тишина́, Бо­го­ро́­ди­це При­сно­де́­во, рабу́Твоему́, и не оста́ви мене́лише́на бы́ти Твоего́влады́чества.

Ирмо́с: Б о́­га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́н­гель­стии взира́ти; Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно; Его́же велича́юще, с Не­бе́с­ными во́и Тя убла­жа́ем.

Н ы́не к вам прибега́ю, А́н­ге­ли, Арха́н­ге­ли, и вся Не­бе́с­ныя Си́лы, у Пре­сто́ла Бо́­жия стоя́щии, моли́теся ко Творцу́своему́, да изба́вит ду́шу мою́от му́ки ве́чныя.

Н ы́не пла́чуся к вам, свя­ти́и патриа́рси, ца́рие и про­ро́цы, апо́­сто­ли и свя­ти́тели, и вси избра́ннии Хри­сто́вы: помози́те ми на Суде́, да спа­се́т ду́шу мою́от си́лы вра́жия.

Н ы́не к вам воздежу́ру́це, свя­ти́и му́­че­ни­цы, пусты́нницы, де́вственницы, пра́­вед­ницы, и вси свя­ти́и, моля́щиися ко Го́с­по­ду за весь мир, да поми́лует мя в час сме́рти моея́.

М а́­ти Бо́­жия, помози́ми, на Тя си́льне наде́ющемуся, умоли́Сы́­на Своего́, да поста́вит мя недосто́йнаго одесну́ю Себе́, егда́ся́дет судя́й живы́х и ме́ртвых. А ми́нь.

Т о́ка слез мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лица́вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Де́­во, Хри­ста́ро́ждшая.

Р а́дости мое́се́рдце испо́лни, Де́­во, Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, грехо́вную печа́ль потребля́ющи.

П риста́нище и предста́тельство к Тебе́прибега́ющих бу́ди, Де́­во, и стена́неруши́мая, прибе́жище же и покро́в и весе́лие.

С ве́та Твоего́заря́ми просвети́, Де́­во, мрак неве́дения отгоня́ющи, бла­гове́рно Бо­го­ро́­ди­цу Тя испове́дающих.

Н а ме́сте озлобле́ния не́мощи, смири́вшагося, Де́­во, исцели́, из нездра́вия во здра́вие претворя́ющи.

П оми́луй мя, еди́не Спа́­се мой, я́ко ми́­ло­стив еси́и ми­ло­се́р­д, и пра́­вед­ных лико́в сотвори́мя прича́стника.

М ы́слити ми при́сно и твори́ти, Гос­по́­день А́н­ге­ле, бла­га́я и поле́зная да́руй, я́ко си́льна яви́в не́мощи и непоро́чна.

Я́ ко име́я дерзнове́ние к Ца­рю́Не­бе́с­ному, Того́моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя окая́ннаго.

М но́го дерзнове́ние иму́щи, Де́­во, к Вопло́щшемуся из Тебе́, преложи́мя от уз, и разреше́ние ми пода́ждь и спа­се́ние, мо­ли́т­вами Твои́ми.

Мо­лит­ва ко Гос­по­ду нашему Ии­су­су Хри­сту

В ла­ды́ко Хри­сте́Бо́­же, И́же Страстьми́Твои́ми стра́сти моя́исцели́вый, и я́звами Твои́ми я́звы моя́уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́моему́те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ду́шу мою́Твое́ю Че­ст­но́ю Кро́вию, от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́воззре́ти к Тебе́в боле́зни, не могу́согре́тися слеза́ми я́же к Тебе́любве́. Но, Вла­ды́ко Го́с­по­ди Ии­су́­се Хри­сте́, Сокро́вище бла­ги́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне бла­года́ть Твою́, и обнови́во мне зра́ки Твоего́о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́к па́жити Твое́й, и сопричти́мя овца́м избра́ннаго Твоего́ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Бо­же́­ст­венных Твои́х Та́инств, мо­ли́т­вами Пре­чи́с­тыя Твоея́Ма́­те­ре, и всех свя­ты́х Твои́х. А ми́нь.

Мо­лит­вы ко Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це

Ц а­ри́це моя́пребла­га́я, Наде́ждо моя́Бо­го­ро́­ди­це, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́беду́, зри́ши мою́скорбь, помози́ми я́ко не́мощну, окорми́мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ве́си, разреши́ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни бла­ги́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Бо­гома́­ти; я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. А ми́нь.

К кому́возопию́, Вла­ды́­чи­це? К кому́прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Ца­ри́це Не­бе́с­ная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́ждо хри­стиа́н и Прибе́жище нам гре́шным? Кто па́че Тебе́в напа́стех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́у́хо Твое́ко мне, Вла­ды́­чи­це Ма́­ти Бо́­га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́по́мощи, и не отри́ни мене́гре́шнаго. Вразуми́и научи́мя, Ца­ри́це Не­бе́с­ная; не отступи́от мене́, раба́Твоего́, Вла­ды́­чи­це, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Ма́­ти и Засту́пница. Вруча́ю себе́ми́­ло­стивому покро́ву Твоему́: приведи́мя гре́шнаго к ти́хой и безмяте́жней жи́зни, да пла́чуся о гресе́х мои́х. К кому́бо прибе́гну пови́нный аз, а́ще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́­лость Твою́и щедро́ты Твоя́окриля́емь? О Вла­ды́­чи­це Ца­ри́це Не­бе́с­ная! Ты мне упова́ние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Ца­ри́це моя́пребла­га́я и ско́рая Засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́прегреше́ния, защити́мене́от враг ви́димых и неви́димых, умягчи́сердца́злых челове́к, возстаю́щих на мя. О Ма́­ти Го́с­по­да моего́Творца́! Ты еси́ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чис­тоты́. О Бо­городи́тельнице! Ты пода́ждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́и боле́знующему се́рдцем: еди́но бо Твое́и с Тобо́ю Твоего́Сы́­на и Бо́­га на́шего и́мам заступле́ние, и Твои́м пречу́дным заступле́нием да изба́влюся от вся́кия беды́и напа́сти, о пренепоро́чная и пресла́вная Бо́­жия Ма́­ти Ма­ри́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, Бла­года́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Пребла­гослове́нная, Гос­по́дь с Тобо́ю.

Мо­лит­ва Ан­ге­лу хранителю

А́ н­ге­ле Хри­сто́в свя­ты́й, к тебе́припа́дая молю́ся, храни́телю мой свя­ты́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́и те́лу моему́гре́шному от свя­та́го кре­ще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злым обы́чаем прогне́вах твою́пре­чи́с­тую све́тлость, и отгна́х тя от себе́все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбеше́нием, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О зло́е мое́произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя, или́приступи́ти ко мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, А́н­ге­ле Хри­сто́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́возмогу́отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впа́даю по вся дни и но́щи, и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой свя­ты́й, уми­ло­се́р­дися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́твоего́ (имя) , бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́сопроти́вника, свя­ты́ми твои́ми мо­ли́т­вами, и Ца́р­ст­вия Бо́­жия прича́стника мя сотвори́, со все́ми свя­ты́ми, всегда́, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Д осто́йно есть я́ко вои́стинну бла­жи́ти Тя Бо­го­ро́­ди­цу, Приснобла­же́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́­те­рь Бо́­га на́шего. Че­ст­не́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бо­го­ро́­ди­цу Тя велича́ем. *

Г о́споди Ии­су́­се Хри­сте́, Сы́­не Бо́­жий, мо­ли́т­в ра́ди Пре­чи́с­тыя Твоея́Ма́­те­ре, пре­по­до́б­ных и бо­гоно́сных оте́ц на́ших, и всех свя­ты́х, поми́луй нас. А ми́нь.

* В пасхальную седмицу вместо канонов покаянного, Богородице и Ангелу хранителю читается канон Пасхи

* От Пасхи до Вознесения вместо этой мо­лит­вы читается тропарь:

Х ри­сто́с вос­кре́­се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды.)

От Вознесения же до Трои­цы вместо «Царю Небесный…» ничего не читается .

* Тропарь Иисусу Христу только в первой и девятой песнях канона.

* От Пасхи до Вознесения вместо этой мо­лит­вы читается задостойник Пасхи, т. е. припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

А́ н­гел вопия́ше Бла­года́тней: Чи́с­тая Де́­во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся!

С вети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме: сла́ва бо Гос­по́д­ня на тебе́возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты́же, Чи́с­тая, красу́йся, Бо­го­ро́­ди­це, о воста́нии Рождества́Твоего́.

В попразднство дванадесятых праздников читаются их задостойники

Существуют сильные молитвы Ангелу-хранителю о помощи, на каждый день и на все случаи жизни. Молитвы Ангелу-Хранителю желательно произносить ежедневно, лучше утром и вечером. Если Вы не можете запомнить слова наизусть, то желательно записать их на листе бумаги или в блокноте.

Молитва Ангелу-хранителю на все случаи жизни

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения,

аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою препричистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы:

лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением,

сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием,

злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным взбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение,

о злое мое произволение, его же и скоти безсловеснии не творят!

Да како возможеши возрети на мя, или приступити ко мне, аки ко псу смердящему?

Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делах?

Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деяниям, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час?

Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойного раба твоего (имя),

буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами,

и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков.

Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю на каждый день

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий!

С сердцем сокрушенным и душею болезненною предстою ти, моляся:

услыши мя, грешнаго раба своего (имя), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго;

не помяни беззаконий моих и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем;

явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея;

возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй молитвами твоими прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния,

паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не порадуется враг о погибели моей.

Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле:

предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы.

Не престай убо умилостивляя Премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами,

да спасет мя, да накажет мя зде по неизреченней милости Своей, но да не обличит и не истяжет мя онамо по нелицеприятному правосудию Своему;

да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю.

В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою;

защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да, храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго,

идеже лицы святых и горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков.

Аминь.

Трехканонник. Объединенные каноны Спасителю, Божией Матери и Ангелу Хранителю

Начало:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже: Го́споди, поми́луй, 12.

Трехканонник

Канон покаянный, Господу, глас 6-й

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Из­ра́­иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́­гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Припев: Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Ны́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Вла­ды́це и Бо́­гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́­бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́с­по­ди, ум, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

О, го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́с­по­ди, сле́зы, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Безу́мне окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́с­по­ду Бо́­гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Ма́­ти Бо́­жия Пре­чи́с­тая, воззри́ на мя гре́шнаго, и от се́ти диа́воли изба́ви мя, и на путь покая́ния наста́ви мя, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Канон Богородице, глас 8-й

Припев: Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Мно́гими содержи́мь напа́стьми, к Тебе́ прибега́ю, спа­се́ния иски́й: о Ма́­ти Сло́ва и Де́­во, от тя́жких и лю́тых мя спа­си́.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Страсте́й мя смуща́ют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́­на и Бо́­га Твоего́, Всенепоро́чная.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Спа́­са ро́ждшую Тя и Бо́­га, молю́, Де́­во, изба́витися ми лю́тых; к Тебе́ бо ны́не прибега́я, простира́ю и ду́шу и помышле́ние.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Бо­же́­ст­веннаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Бо­гома́­ти, я́ко бла­га́я, Бла­га́го же Роди́тельница.

Канон Ангелу хранителю, глас 8-й

Припев Иисусу: Го́споди Ии­су́­се Хри­сте́, Бо́­же мой, поми́луй мя.

Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́­се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному А́н­ге­лу, наста́внику и храни́телю моему́.

Припев: Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Ум мой твое́ю мо­ли́т­вою напра́ви, твори́ти ми Бо́­жия повеле́ния, да получу́ от Бо́­га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́ся, Де­ви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Бла­года́телю, со храни́телем мои́м А́н­ге­лом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́­на Твоего́, и Творца́ моего́.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, я́коже Ты, Го́с­по­ди Бо́­же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́­же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Внегда́ поста́влени бу́дут престо́ли на Суди́щи Стра́шнем, тогда́ всех челове́к дела́ облича́тся; го́ре та́мо бу́дет гре́шным, в му́ку отсыла́емым; и то ве́дущи, душе́ моя́, пока́йся от злых дел твои́х.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Пра́­вед­ницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся, тогда́ никто́же возмо́жет помощи́ нам, но дела́ на́ша осу́дят нас; те́мже пре́жде конца́ пока́йся от злых дел твои́х.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Увы́ мне великогре́шному, и́же де́лы и мы́сльми оскверни́вся, ни ка́пли слез име́ю от жестосе́рдия; ны́не возни́кни от земли́, душе́ моя́, и пока́йся от злых дел твои́х.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Се, взыва́ет, Гос­по­же́, Сын Твой, и поуча́ет нас на до́брое, аз же гре́шный добра́ всегда́ бе́гаю; но Ты, Ми́­ло­стивая, поми́луй мя, да пока́юся от злых мои́х дел.

Богородице

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Предста́тельство и покро́в жи́зни моея́ полага́ю Тя, Бо­городи́тельнице Де́­во: Ты мя окорми́ ко приста́нищу Твоему́, бла­ги́х вино́вна, ве́рных Утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Молю́, Де́­во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты бо, Бо­гоневе́стная, Нача́льника тишины́ Хри­ста́ родила́ еси́, еди́на Пре­чи́с­тая.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Бла­годе́теля ро́ждши до́брых вино́внаго, бла­годея́ния бога́тство всем источи́: вся́ бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в кре́пости Хри­ста́ ро́ждши, Бо­гобла­же́нная.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истяза́ему, Де́­во, Ты ми помози́: исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю Сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждива́емое.

Ангелу

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Все помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мой: ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Враг попира́ет мя, и озлобля́ет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; но ты, наста́вниче мой, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Пе́ти песнь со бла­годаре́нием и усе́рдием Творцу́ и Бо́­гу даждь ми, и тебе́, бла­го́му А́н­ге­лу храни́телю моему́: изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исцели́, Пре­чи́с­тая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Седален Иисусу, глас 6-й

Помышля́ю день стра́шный, и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Ца­рю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Бла­гоутро́бный О́т­че, Сы́­не Единоро́дный, и Ду́­ше Свя­ты́й, поми́луй мя.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Седален Ангелу, глас 2-й

От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, все­свя­ты́й мой А́н­ге­ле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви Не­бе́с­ней, вразумля́я, и просвеща́я, и укрепля́я мя.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бо­городичен

Бо­го­ро́­ди­це безневе́стная Пре­чи́с­тая, Я́же без се́мене ро́ждши всех Вла­ды́ку, Того́ со А́н­ге­лом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й, и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4

Ирмос: Хри­сто́с моя́ си́ла, Бог и Гос­по́дь, че­ст­на́я Це́р­ковь бо­голе́пно пое́т, взыва́ющи от смы́сла чи́ста, о Го́с­по­де пра́зднующи.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Широ́к путь зде и уго́дный сла́сти твори́ти, но го́рько бу́дет в после́дний день, егда́ душа́ от те́ла разлуча́тися бу́дет: блюди́ся от сих, челове́че, Ца́р­ст­вия ра́ди Бо́­жия.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Почто́ убо́гаго оби́диши, мзду нае́мничу уде́ржуеши, бра́та твоего́ не лю́биши, блуд и го́рдость го́ниши? Оста́ви у́бо сия́, душе́ моя́, и пока́йся Ца́р­ст­вия ра́ди Бо́­жия.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

О безу́мный челове́че, доко́ле углеба́еши, я́ко пчела́, собира́ющи бога́тство твое́? Вско́ре бо поги́бнет, я́ко прах и пе́пел; но бо́лее взыщи́ Ца́р­ст­вия Бо́­жия.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Гос­по­же́ Бо­го­ро́­ди­це, поми́луй мя гре́шнаго, и в доброде́тели укрепи́, и соблюди́ мя, да на́глая смерть не похи́тит мя негото́ваго, и доведи́ мя, Де́­во, Ца́р­ст­вия Бо́­жия.

Богородице

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Страсте́й мои́х смуще́ние, Ко́рмчию ро́ждшая Го́с­по­да, и бу́рю утиши́ мои́х прегреше́ний, Бо­гоневе́стная.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Ми­ло­се́р­дия Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми, Я́же Бла­госе́рдаго ро́ждшая, и Спа́­са всех пою́щих Тя.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Наслажда́ющеся, Пре­чи́с­тая, Твои́х дарова́ний, бла­года́рственное воспева́ем пе́ние, ве́дуще Тя Бо­гома́­те­рь.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

На одре́ боле́зни моея́ и не́мощи низлежа́щу ми, я́ко Боголюби́ва, помози́, Бо­го­ро́­ди­це, еди́на При­сно­де́­во.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Наде́жду и утвержде́ние, и спа­се́ния сте́ну недви́жиму, иму́ще Тя, Всепе́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.

Ангелу

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Моли́ Че­ло­веколю́бца Бо́­га ты, храни́телю мой, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́, и пода́ждь ми спа­се́ние необори́мое.

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя от Бо́­га, А́н­ге­ле, молю́ тя, свя­ты́й: от вся́ких мя бед свободи́.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Мою́ скве́рность твое́ю свя­ты́нею очи́сти, храни́телю мой, и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду мо­ли́т­вами твои́ми, и прича́стник сла́вы явлю́ся.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Недоуме́ние предлежи́т ми от обыше́дших мя зол, Пре­чи́с­тая, но изба́ви мя от них ско́ро: к Тебе́ бо еди́ней прибего́х.

Песнь 5

Ирмос: Бо́­жиим све́том Твои́м, Бла́­же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́­жий, и́стиннаго Бо́­га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Воспомяни́, окая́нный челове́че, ка́ко лжам, клевета́м, разбо́ю, не́мощем, лю́тым звере́м, грехо́в ра́ди порабоще́н еси́; душе́ моя́ гре́шная, того́ ли восхоте́ла еси́?

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Трепе́щут ми у́ди, все́ми бо сотвори́х вину́: очи́ма взира́яй, уши́ма слы́шай, язы́ком зла́я глаго́ляй, всего́ себе́ гее́нне предая́й; душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́?

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Блудника́ и разбо́йника ка́ющася прия́л еси́, Спа́­се, аз же еди́н ле́ностию грехо́вною отягчи́хся, и злым дело́м порабо́тихся; душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́?

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Ди́вная и ско́рая Помо́щнице всем челове́ком, Ма́­ти Бо́­жия, помози́ мне недосто́йному, душа́ бо моя́ гре́шная того́ восхоте́.

Богородице

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Испо́лни, Чи́с­тая, весе́лия се́рдце мое́, Твою́ нетле́нную даю́щи ра́дость, весе́лия ро́ждшая Вино́внаго.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Изба́ви нас от бед, Бо­го­ро́­ди­це Чи́с­тая, ве́чное ро́ждши Избавле́ние, и Мир, всяк ум преиму́щий.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Разреши́ мглу прегреше́ний мои́х, Бо­гоневе́сто, просвеще́нием Твоея́ све́тлости, Свет ро́ждшая Бо­же́­ст­венный и преве́чный.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Исцели́, Чи́с­тая, души́ моея́ неможе́ние, посеще́ния Твоего́ сподо́бльшая, и здра́вие мо­ли́т­вами Твои́ми пода́ждь ми.

Ангелу

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́­гу, храни́телю мой свя­ты́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мой и храни́телю, от Бо́­га да́нный ми А́н­ге­ле.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною я́ко бдя́ща сохрани́, А́н­ге­ле Бо́­жий, и возста́ви мя на славосло́вие моле́нием твои́м.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ма­ри́е, Гос­по­же́ Бо­го­ро́­ди­це безневе́стная, Наде́ждо ве́рных, вра́жия возноше́ния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́.

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́­ло­стиве.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Житие́ на земли́ блу́дно пожи́х, и ду́шу во тьму преда́х, ны́не у́бо молю́ Тя, Ми́­ло­стивый Вла­ды́ко: свободи́ мя от рабо́ты сея́ вра́жия, и даждь ми ра́зум твори́ти во́лю Твою́.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Кто твори́т такова́я, я́коже аз? Я́коже бо свиния́ лежи́т в калу́, та́ко и аз греху́ служу́. Но Ты, Го́с­по­ди, исто́ргни мя от гну́са сего́, и даждь ми се́рдце твори́ти за́поведи Твоя́.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Воспряни́, окая́нный челове́че, к Бо́­гу, воспомяну́в своя́ согреше́ния, припа́дая ко Творцу́, слезя́ и стеня́; То́йже я́ко ми­ло­се́р­д, даст ти ум зна́ти во́лю Свою́.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, от ви́димаго и неви́димаго зла сохрани́ мя, Пре­чи́с­тая, и приими́ мо­ли́т­вы моя́, и донеси́ я́ Сы́­ну Твоему́, да даст ми ум твори́ти во́лю Его́.

Богородице

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Сме́рти и тли я́ко спас­л есть, Сам Ся изда́в сме́рти, тле́нием и сме́ртию мое́ естество́ я́то бы́вшее, Де́­во, моли́ Го́с­по­да и Сы́­на Твоего́, враго́в злоде́йствия мя изба́вити.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Предста́тельницу Тя живота́ вем, и Храни́тельницу тве́рду, Де́­во, и напа́стей реша́щу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли страсте́й мои́х изба́вити мя.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Я́ко сте́ну прибе́жища стяжа́хом, и душ всесоверше́нное спа­се́ние, и простра́нство в ско́рбех, Отрокови́це, и просвеще́нием Твои́м при́сно ра́дуемся: о Вла­ды́­чи­це, и ны́не нас от страсте́й и бед спа­си́.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

На одре́ ны́не немощству́яй лежу́, и несть исцеле́ния пло́ти мое́й; но Бо́­га и Спа́­са ми́ру, и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая, Тебе́ молю́ся Бла­го́й: от тли неду́г возста́ви мя.

Ангелу

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Вся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спа­си́, молю́ся ти, свя­ты́й А́н­ге­ле, да́нный ми от Бо́­га, храни́телю мой до́брый.

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Освети́ ум мой, бла́­же, и просвети́ мя, молю́ся ти, свя­ты́й А́н­ге­ле, и мы́слити ми поле́зная всегда́ наста́ви мя.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте́жа, и бде́ти укрепи́ мя во бла­ги́х, храни́телю мой, и наста́ви мя чу́дно к тишине́ живо́тней.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сло́во Бо́­жие в Тя всели́ся, Бо­го­ро́­ди­це, и челове́ком Тя показа́ не­бе́с­ную ле́ствицу: Тобо́ю бо к нам Вы́шний соше́л есть.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Кондак Иисусу

Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих, и обрати́ся к Бо́­гу с пла́чем, зову́щи: Ми­ло­се́р­де Го́с­по­ди, поми́луй мя гре́шнаго.

Икос

Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́ твоего́ и Бо́­га: А́н­ге­ли бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т; у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́с­по­ди, поми́луй мя гре́шнаго.

Кондак Богородице, глас 6-й

Предста́тельство хри­стиа́н непосты́дное, Хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Бла­га́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на мо­ли́т­ву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Бо­го­ро́­ди­це, чту́щих Тя.

Кондак Ангелу, глас 4-й

Яви́ся мне ми­ло­се́р­д, свя­ты́й А́н­ге­ле Гос­по́­день, храни́телю мой, и не отлуча́йся от мене́ скве́рнаго, но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным, и сотвори́ мя досто́йна Ца́р­ст­вия Не­бе́с­наго.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́н­гел пре­по­до́б­ным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́­жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: бла­гослове́н еси́, Бо́­же оте́ц на́ших.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Не наде́йся, душе́ моя́, на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние, вся бо сия́ не ве́си кому́ оста́виши, но возопи́й: поми́луй мя, Хри­сте́ Бо́­же, недосто́йнаго.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Не упова́й, душе́ моя́, на теле́сное здра́вие и на скоромимоходя́щую красоту́: ви́диши бо, я́ко си́льнии и млади́и умира́ют; но возопи́й: поми́луй мя, Хри­сте́ Бо́­же, недосто́йнаго.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Воспомяни́, душе́ моя́, ве́чное житие́, Ца́р­ст­во Не­бе́с­ное, угото́ванное свя­ты́м, и тьму кроме́шнюю, и гнев Бо́­жий злым, и возопи́й: поми́луй мя, Хри­сте́ Бо́­же, недосто́йнаго.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Припади́, душе́ моя́, к Бо́­жией Ма́­те­ри, и помоли́ся Той: есть бо ско́рая Помо́щница ка́ющимся, умо́лит Сы́­на Хри­ста́ Бо́­га, и поми́лует мя недосто́йнаго.

Богородице

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

На́ше спа­се́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́­се, устро́ити, во утро́бу Де́­выя всели́лся еси́, Ю˜же ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́­же, бла­гослове́н еси́.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Воли́теля ми́­ло­сти, Его́же родила́ еси́, Ма́­ти Чи́с­тая, умоли́ изба́витися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим: оте́ц на́ших Бо́­же, бла­гослове́н еси́.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Сокро́вище спа­се́ния и исто́чник нетле́ния, Тя ро́ждшую, и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́­же, бла­гослове́н еси́.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Бо­городи́тельнице, любо́вию приступа́ющих к кро́ву Твоему́, Де́­во, исцели́ти сподо́би, Спа́­са Хри­ста́ нам ро́ждшая.

Ангелу

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Ми́­ло­стив бу́ди ми и умоли́ Бо́­га, Гос­по́­день А́н­ге­ле: име́ю бо тя засту́пника во всем животе́ мое́м, наста́вника же и храни́теля, от Бо́­га дарова́ннаго ми во ве́ки.

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Не оста́ви в путь ше́ствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбо́йником, свя­ты́й А́н­ге­ле, я́же ти от Бо́­га предана́ бысть непоро́чне, но наста́ви ю́ на путь покая́ния.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Всю посра́млену ду́шу мою́ привожду́ от лука́вых ми по́мысл и дел; но предвари́, наста́вниче мой, и исцеле́ние ми пода́ждь бла­ги́ми по́мыслы, уклоня́ти ми ся всегда́ на пра́выя стези́.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прему́дрости испо́лни всех и кре́пости Бо­же́­ст­венныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Бо­го­ро́­ди­цы ра́ди, ве́рою вопию́щих: оте́ц на́ших Бо́­же, бла­гослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене пре­по­до́б­ным ро́су источи́л еси́, и пра́­вед­наго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Хри­сте́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Ка́ко не и́мам пла́катися, егда́ помышля́ю смерть? Ви́дех бо во гро́бе лежа́ща бра́та моего́, безсла́вна и безобра́зна. Что у́бо ча́ю, и на что наде́юся? То́кмо даждь ми, Го́с­по­ди, пре́жде конца́ покая́ние. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Ве́рую, я́ко прии́деши суди́ти живы́х и ме́ртвых, и вси во свое́м чи́ну ста́нут, ста́рии и млади́и, влады́ки и кня́зи, де́вы и свя­ще́нницы; где обря́щуся аз? Сего́ ра́ди вопию́: даждь ми, Го́с­по­ди, пре́жде конца́ покая́ние.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Пре­чи́с­тая Бо­го­ро́­ди­це, приими́ недосто́йную мо­ли́т­ву мою́, и сохрани́ мя от на́глыя сме́рти, и да́руй ми пре́жде конца́ покая́ние.

Богородице

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́­во, пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши, и теле́сныя боле́зни, Де́­во, да Тя просла́влю, Чи́с­тая, во ве́ки.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Исцеле́ний бога́тство излива́еши ве́рно пою́щим Тя, Де́­во, и превознося́щим неизрече́нное Твое́ Рождество́.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Напа́стей Ты прило́ги отгоня́еши, и страсте́й нахо́ды, Де́­во: те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

Ангелу

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

От Бо́­га по́сланный, утверди́ живо́т мой, раба́ твоего́, пребла­ги́й А́н­ге­ле, и не оста́ви мене́ во ве́ки.

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

А́н­ге­ла тя су́ща бла́­га, души́ моея́ наста́вника и храни́теля, пребла­же́нне, воспева́ю во ве́ки.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Бу́ди ми покро́в и забра́ло в день испыта́ния всех челове́к, во́ньже огне́м искуша́ются дела́ бла­га́я же и зла́я.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бу́ди ми помо́щница и тишина́, Бо­го­ро́­ди­це При­сно­де́­во, рабу́ Твоему́, и не оста́ви мене́ лише́на бы́ти Твоего́ влады́чества.

Песнь 9

Ирмос: Бо́­га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́н­гель­стии взира́ти; Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно; Его́же велича́юще, с Не­бе́с­ными во́и Тя убла­жа́ем.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Ны́не к вам прибега́ю, А́н­ге­ли, Арха́н­ге­ли, и вся Не­бе́с­ныя Си́лы, у Пре­сто́ла Бо́­жия стоя́щии, моли́теся ко Творцу́ своему́, да изба́вит ду́шу мою́ от му́ки ве́чныя.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Ны́не пла́чуся к вам, свя­ти́и патриа́рси, ца́рие и про­ро́цы, апо́­сто­ли и свя­ти́тели, и вси избра́ннии Хри­сто́вы: помози́те ми на Суде́, да спа­се́т ду́шу мою́ от си́лы вра́жия.

Поми́луй мя, Бо́­же, поми́луй мя.

Ны́не к вам воздежу́ ру́це, свя­ти́и му́­че­ни­цы, пусты́нницы, де́вственницы, пра́­вед­ницы, и вси свя­ти́и, моля́щиися ко Го́с­по­ду за весь мир, да поми́лует мя в час сме́рти моея́.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Ма́­ти Бо́­жия, помози́ ми, на Тя си́льне наде́ющемуся, умоли́ Сы́­на Своего́, да поста́вит мя недосто́йнаго одесну́ю Себе́, егда́ ся́дет судя́й живы́х и ме́ртвых. Ами́нь.

Богородице

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

То́ка слез мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Де́­во, Хри­ста́ ро́ждшая.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́­во, Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, грехо́вную печа́ль потребля́ющи.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Приста́нище и предста́тельство к Тебе́ прибега́ющих бу́ди, Де́­во, и стена́ неруши́мая, прибе́жище же и покро́в и весе́лие.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Све́та Твоего́ заря́ми просвети́, Де́­во, мрак неве́дения отгоня́ющи, бла­гове́рно Бо­го­ро́­ди­цу Тя испове́дающих.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

На ме́сте озлобле́ния не́мощи, смири́вшагося, Де́­во, исцели́, из нездра́вия во здра́вие претворя́ющи.

Ангелу

Го́споди Ии­су́­се Хри­сте́, Бо́­же мой, поми́луй мя.

Поми́луй мя, еди́не Спа́­се мой, я́ко ми́­ло­стив еси́ и ми­ло­се́р­д, и пра́­вед­ных лико́в сотвори́ мя прича́стника.

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Гос­по́­день А́н­ге­ле, бла­га́я и поле́зная да́руй, я́ко си́льна яви́ в не́мощи и непоро́чна.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Я́ко име́я дерзнове́ние к Ца­рю́ Не­бе́с­ному, Того́ моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя окая́ннаго.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́го дерзнове́ние иму́щи, Де́­во, к Вопло́щшемуся из Тебе́, преложи́ мя от уз, и разреше́ние ми пода́ждь и спа­се́ние, мо­ли́т­вами Твои́ми.

Мо­лит­ва ко Гос­по­ду нашему Ии­су­су Хри­сту

Го́споди Ии­су́­се Хри­сте́, Сы́­не Бо́­жий, поми́луй мя гре́шнаго.

Вла­ды́ко Хри­сте́ Бо́­же, И́же Страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый, и я́звами Твои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Че­ст­но́ю Кро́вию, от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми я́же к Тебе́ любве́. Но, Вла­ды́ко Го́с­по­ди Ии­су́­се Хри­сте́, Сокро́вище бла­ги́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне бла­года́ть Твою́, и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Бо­же́­ст­венных Твои́х Та́инств, мо­ли́т­вами Пре­чи́с­тыя Твоея́ Ма́­те­ре, и всех свя­ты́х Твои́х. Ами́нь.

Мо­лит­вы ко Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Ца­ри́це моя́ пребла­га́я, Наде́ждо моя́ Бо­го­ро́­ди­це, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни бла­ги́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Бо­гома́­ти; я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К кому́ возопию́, Вла­ды́­чи­це? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Ца­ри́це Не­бе́с­ная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́ждо хри­стиа́н и Прибе́жище нам гре́шным? Кто па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Вла­ды́­чи­це Ма́­ти Бо́­га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́ гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Ца­ри́це Не­бе́с­ная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Вла­ды́­чи­це, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Ма́­ти и Засту́пница. Вруча́ю себе́ ми́­ло­стивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя гре́шнаго к ти́хой и безмяте́жней жи́зни, да пла́чуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, а́ще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́­лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О Вла­ды́­чи­це Ца­ри́це Не­бе́с­ная! Ты мне упова́ние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Ца­ри́це моя́ пребла­га́я и ско́рая Засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых, умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О Ма́­ти Го́с­по­да моего́ Творца́! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чис­тоты́. О Бо­городи́тельнице! Ты пода́ждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем: еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́­на и Бо́­га на́шего и́мам заступле́ние, и Твои́м пречу́дным заступле́нием да изба́влюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о пренепоро́чная и пресла́вная Бо́­жия Ма́­ти Ма­ри́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, Бла­года́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Пребла­гослове́нная, Гос­по́дь с Тобо́ю.

Мо­лит­ва Ан­ге­лу хранителю

Свя­ты́й А́н­ге­ле Бо́­жий, храни́телю мой, моли́ Бо́­га о мне.

А́н­ге­ле Хри­сто́в свя­ты́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой свя­ты́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свя­та́го кре­ще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злым обы́чаем прогне́вах твою́ пре­чи́с­тую све́тлость, и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбеше́нием, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, А́н­ге­ле Хри­сто́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впа́даю по вся дни и но́щи, и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой свя­ты́й, уми­ло­се́р­дися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имя), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, свя­ты́ми твои́ми мо­ли́т­вами, и Ца́р­ст­вия Бо́­жия прича́стника мя сотвори́, со все́ми свя­ты́ми, всегда́, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Господи, благослови, и отпуст:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ мя, гре́шнаго.

Советуем ознакомиться молитва богородице и ангелу хранителю утром с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Утренняя молитва Пресвятой Богородице

Доброе время суток Всем! Будем рады видеть Вас на нашем видеоканале в ютубе Видеоканал . Подписывайтесь на канал, смотрите видео.

Для каждого православного человека огромную роль играет молитва. Они существуют утренние и вечерние. Они играют очень важную роль и должны читаться согласно всем правилам и традиций ежедневно. В данной статье вы узнаете об утренней молитве Пресвятой Богородице и на сколько важную роль она играет в жизни каждого человека.

Зачем молится утром

Наверняка многих начинающих верян интересует вопрос о том, зачем молится утром. Ведь можно обратится с молитвенным прошением в любое время к святым, и они обязательно помогут. На самом деле да к святым можно обращаться как простыми словами, так и специальными молитвами. Но вместе с этим нужно обязательно еще и придерживаться церковных канонов и читать утренние и вечерние молитвы. Их можно читать как своему Ангелу Хранителю, так и Всевышнему.

Также можно читать утреннюю молитву Богородице. Такие прошения необходимы для того, чтобы задать размеренный ритм жизни. В противном случае душа православного христианина выпадает из молитвенной жизни. Образно говоря просыпается от случая к случаю. В прошениях, как и в любом деле вдохновения и желания мало. А утренняя молитва Матери Божьей помогает человеку быть связанным с творцами и подготовить себя морально к хорошему прохождению каждого прожитого дня.

Рекомендации по чтению молитвы

В православии существует несколько правил чтения прошения:

  • Полное правило прошения. Оно говорит о том, что необходимо читать молитву из молитвослова.
  • Краткое правило прошения. Оно также находится в молитвослове только в кратком содержании.
  • Утренее прошение подразумевает чтение каждой молитвы по три раза. А именно сначала обязательно читается «Отче Наш» и только после этого читается прошение к Богоматери.

Помните, что основные молитвенные прошения необходимо знать наизусть. Таким образом они смогут глубоко проникнуть в сердце и их можно будет читать при любых обстоятельствах.

Текст утреней молитвы таков:

О, Пресвятая Богородица, Дева Мария. Обращаюсь к тебе с молитвою утренней и прошу о благодатном прощении. За грехи и злобные помыслы, за несоблюдение Божьих Заповедей. Попроси у Господа Бога о милосердии и подари мне еще один в здравии прожитый день. Да будет воля твоя. Аминь.

Смотрите еще видео утренней молитвы на день грядущий:

Утренние молитвы ангелу хранителю и Пресвятой Богородице о здравии

На этой странице Вы найдете самые сильные утренние молитвы, обращенные к ангелу хранителю и Пресвятой Богородице.

Для тех, кто недавно пошел по дороге православия, я поясню, что молиться следует утром, вечером и днем.

Молитвы утренние нужны для того, чтобы отправной точкой наступившего дня стало Божье Благословение.

В арсенале рукописи, которую я унаследовал, достаточно много утренних молитв, но все они сильны за счет Вашей нескончаемой веры в Господа Бога.

Утренние православные молитвы ангелу хранителю

Ангел хранитель мой, с мольбой обращаюсь к тебе. По утрам и вечерам, ночью и днем, ты защищаешь меня от погибели. Так не отрекайся же и ныне, и присно и вовеки веков. Аминь.

Другая утренняя молитва звучит следующим образом:

Крылатый защитник, ангел небесный. Уповаю на тебя и ночью, и днем, а молюсь тебе по утрам. Защити меня от упадка греховного и ниспошли благодать в виде святого православия. Да будет воля твоя. Аминь.

Также Вы можете по утру обратиться с мольбою к ангелу хранителю, чтобы он защитил Вас от злобных людей.

Ангел хранитель, Божий избранник. Возьми меня под крыло защиты своей и не допусти страдания от скверных людей. Не прилипнет ко мне ни разу, ни порча, ни сглаз, никакая зараза. Да будет так. Аминь.

Утренние православные молитвы Пресвятой Богородице о здравии

Пресвятая Матерь Божья, награди меня добрым здравием на сегодняшний день. Пусть все задуманное сбудется, а худое не исполнится. Да будет воля твоя. Аминь.

Умоляю тебя, Пресвятая Богородица, о душевном здравии и пробуждении утреннем. Помолись за меня в Небесном Царствии и придай сил успешно прожить сегодняшний день. Да будет так. Аминь.

О, Пресвятая Богородица, Дева Мария. Обращаюсь к тебе с молитвою утренней и прошу о благодатном прощении. За грехи и злобные помыслы, за несоблюдение Божьих Заповедей. Попроси у Господа Бога о милосердии и подари мне еще один в здравии прожитый день. Да будет воля твоя. Аминь.

Это были молитвы утренние, которые следует произносить сразу после пробуждения.

И пусть Господь поможет Вам!

Предыдущие записи из текущего раздела

Поделитесь с друзьями

Количество отзывов: 2

Большое спасибо за молитвы.

У меня сыну почти 18. Очень трудный ребенок.

Напишите, пожалуйста, как молиться о его смирении?

У меня сыну почти 18. Очень трудный ребенок.

Пожалуйста, не отчаивайтесь. Все мы когда- то были трудными, и расстраивали сердца своих родителей.

Попробуйте почитать молитвы:

Я убежден, что у Вас непременно все наладится.

Дай Бог здоровья Вам и Вашему сыну!

А остальное “приложится”.

Оставить комментарий

  • Светлана — Заговор на сильную любовь на кровь
  • Администратор сайта — Заговор на сильную любовь на кровь
  • Светлана — Заговор на сильную любовь на кровь
  • Екатерина — Заговор на зеркало на любовь и красоту, 3 заговора
  • Администратор сайта — Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в делах, 3 молитвы

За результат практического использования любого материала администрация ответственности не несет.

Для лечения болезней привлекайте опытных докторов.

Читая молитвы и заговоры, Вы обязаны помнить, что совершаете это на свой страх и риск!

Копирование публикаций с ресурса допускается только с указанием активной ссылки на страницу.

Авторские права еще никто не отменял.

Если Вы не достигли совершеннолетия, убедительная просьба покинуть наш сайт!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *