Молитва по соглашению факты

Икос 2

Ра́зуму моему́ про­све­ще́­ние свы́­ше ис­хо­да́­тай­ствуй, свя­ты́й А́н­ге­ле, да возмогу́ позна́ти, что есть во́ля Бо́­жия, бла­га́я и уго́дная и соверше́нная, и се́рд­це мое́ напра́ви, е́же со усе́рдием твори́ти ю; те­бе́ же, храни́теля мо­его́, да не преста́ну восхваля́ти сицевы́ми гла́сы: Ра́­дуй­ся, воспламеня́яй се́рд­це мое́ лю­бо́­вию к Бо́­гу, Со­зда́­те­лю моему́; ра́­дуй­ся, возбужда́яй мя на всяк день же и час приноси́ти Ему́ мо­ли́т­вы, про­ше́­ния и благодаре́ния. Ра́­дуй­ся, я́ко­же стра́жем ве́р­ным, стра́­хом Госпо́дним душе́вный мой дом огражда́яй; ра́­дуй­ся, вся помышле́ния моя́ к распя́тому за гре­хи́ ми́­ра Спа­си́­те­лю устремля́яй. Ра́­дуй­ся, стра­да́­ния Его́ и кре́стную смерть в па́­мять мою́ вперя́яй; ра́­дуй­ся, воспомина́нием Страс­те́й Гос­по́д­них блюсти́ся от гре­хо́в мя поуча́яй. Ра́­дуй­ся, благода́тнаго Свы́­ше осене́ния Свя­та́­го Ду́­ха проси́ти мя на­став­ля́яй; ра́­дуй­ся, я́ко на кро́ткия то́­чию и смире́нныя се́рд­цем ми́лостивне при­зи­ра­ти Ему́, Уте́­ши­те­лю, уверя́я мя. Ра́­дуй­ся, мы́слию о вездесу́щии Бо́жии всю́ду окружа́яй мя; ра́­дуй­ся, всеве́дение Его́ у́мным оче­се́м мо­и́м представля́яй. Ра́­дуй­ся, милосе́рдием Его́ к ка́ющимся гре́шником се́рд­це мое́ утеша́яй; ра́­дуй­ся, правосу́дием Его́ к ожесточе́нным и нераска́янным ду́­шу мою́ устраша́яй. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 3

И́мам тя, Богоизбра́нный покрови́телю мой, я́ко­же све́тлую зарю́, просвеща́ющую ду­ши́ моея́ темноту́ и разгоня́ющую мрак серде́чнаго неве́дения мо­его́; се­го́ ра́­ди, со уми­ле́­нием припа́дая, молю́ ти ся, да и вся моя́ чу́вст­вия, потемне́нная страсть­ми́, очи́стятся, во е́же не блужда́ти ми во тьме грехо́вней. Пречу́дную же све́тлость твою́ воспева́ю си́­це: Ра́­дуй­ся, звез­до́ Невече́рняго Све́­та, от трисия́ннаго Бо­же­ства́ возсия́вшая и ме­не́ вы́­ну оза­ря́ю­щая; ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая луче́, помраче́нная грех­ми́ сер­де́ч­ная ми оче­са́ осия­ва́ю­щая. Ра́­дуй­ся, я́ко тщи́шася напра́вити мя на и́с­тин­ный путь во тьме беззако́ний заблужда́ющаго; ра́­дуй­ся, я́ко предлага́еши ми за́поведи Госпо́дни, а́ки зер­ца́­ло для всея́ жи́з­ни моея́. Ра́­дуй­ся, я́ко поставля́еши ми зако́н Бо́­жий, а́ки свети́льник нога́ма мои́ма и свет стезя́м мо­и́м; ра́­дуй­ся, я́ко сло­ве́с Ева́нгелиа Хри­сто́­ва в сла́­дость послу́шати поуча́еши мя. Ра́­дуй­ся, я́ко уче́нию Бо­же́ст­вен­на­го Учи́теля мо­его́ и Го́с­по­да несумне́нно ве́ровати побужда́еши мя; ра́­дуй­ся, я́ко в повинове́нии уста́вом свя­ты́я Це́рк­ве укрепля́еши мя. Ра́­дуй­ся, я́ко пра́вилом и преда́нием свя­ты́х Апо́стол и оте́ц покаря́тися наставля́еши мя; ра́­дуй­ся, я́ко во испове́дании свя­ты́я и пра­во­сла́вныя ве́­ры утвержда́еши мя. Ра́­дуй­ся, я́ко за сие́ ис­по­ве́­да­ние и на смерть гото́ва мя бы́­ти убежда́еши; ра́­дуй­ся, я́ко еретико́м и отсту́пником и́с­тин­ныя Це́рк­ве сообща́тися возбраня́еши ми. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 4

Слы́­ша­ще и зря́ще тя, Бо­же́ст­вен­ный А́н­ге­ле, кре́пкаго мо­его́ блюсти́теля, зло́бнии ду́си поднебе́снии не сме́ют прибли́житися ко тво­е́й пре­чи́с­тей све́тлости и душегуби́тельные ми па́кости де́яти. Се­го́ ра́­ди смире́нно молю́ тя, не от­сту­пи́ от ме­не́ за невоздержа́ние мое́, но при́с­но от лу­ка́­ва­го тех лови́тельства и ко́з­ней соблюда́й мя, со уми­ле́­нием гла­го́­лю­ща: Ра́­дуй­ся, кре́п­ким кро́вом крил тво­и́х осеня́яй мя и покрыва́яй; ра́­дуй­ся, о́к­рест ме­не́ с пла́менным ме­че́м при́с­но ополча́яйся. Ра́­дуй­ся, про­ти́­ву кня́зя тьмы во бра́­ни ми посо́бствуяй; ра́­дуй­ся, лу­ка́­вых его́ служи́телей побежда́ти ми по­мо­га́­яй. Ра́­дуй­ся, от­го­ня́­яй от ме­не́ душепа́губныя де́моны, а́ки хи́щныя пти́цы; ра́­дуй­ся, вразумля́яй мя бесо́вския ко́з­ни позна́ти, а́ки лука́выя лиси́цы. Ра́­дуй­ся, зверообра́зная тех на ум и се́рд­це мое́ нападе́ния отрева́яй. Ра́­дуй­ся, порожде́ния их, го́рдость и не́нависть, из серд­ца́ мо­его́ исторга́яй. Ра́­дуй­ся, за́висть и злопомне́ние от мы́слей мои́х прогоня́яй; ра́­дуй­ся, во отраже́ние злых по́­мыс­лов кре́стным зна́мением се­бе́ огражда́ти побужда́яй мя. Ра́­дуй­ся, на а́спида и васили́ска небоя́зненно наступа́ти укрепля́яй мя; ра́­дуй­ся, име́яй не­по­бе­ди́­мое ору́­жие про­ти́­ву всех вра­го́в мои́х. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 5

Ви́­дя Мя но́щию содержи́ма мра́чною и те́мным о́блаком страс­те́й покрыва́ема, свя­ты́й хра­ни́­те­лю ду́­ши моея́, не огорчи́ся, не оста́­ви ме­не́, но подража́яй долготерпе́нию Спа­си́­те­ля мо­его́, пожди́ еще́, возбужда́я мя к по­кая­нию, до́ндеже оче­са́ моя́ излию́т исто́чники слез на омы́тие ду­ше́в­ныя нечистоты́ моея́. О сем смире́нно молю́ тя и глаго́лю: Ра́­дуй­ся, я́ко вы́­ну прино́сиши Бо́­гу о мне гре́шнем мо­ли́т­вы своя́, я́ко ка­ди́­ло пред Ним бла­го­во́н­ное; ра́­дуй­ся, я́ко при́с­но хода́тайствуеши пред Созда́телем мо­и́м о е́же спас­ти́­ся ми. Ра́­дуй­ся, я́ко пра́ведный гнев Его́, дви́жимый на мя, сво­и́м пред­ста́­тель­ством отвраща́еши; ра́­дуй­ся, я́ко про́сиши всемилосе́рдаго Го́с­по­да пода́ти про­ще́­ние злых мои́х дея́ний. Ра́­дуй­ся, я́ко умилостивля́еши Его́ бла́гость, да не погуби́т мя со беззако́ньми мои́ми; ра́­дуй­ся, я́ко непреста́нно мо́лишися Ис­ку­пи́­те­лю моему́, да да́­ру­ет ми вре́­мя ко исправле́нию. Ра́­дуй­ся, я́ко возбужда́еши мя в по­кая́­нии препроводи́ти вся дни жи­во­та́ мо­его́; ра́­дуй­ся, я́ко внуша́еши ми же­ла́­ние, да вы́­ну ка́юся пред Го́с­по­дем во всех мои́х прегреше́ниях. Ра́­дуй­ся, я́ко вразумля́еши мя на вся́­кое вре́­мя мы́сленно се­бе́ испы́товати и во гре­се́х мои́х испове́датися; ра́­дуй­ся, я́ко влага́еши в се́рд­це мое́ сокруше́ние и скорбь, зане́ прогне́вах Преблага́го Бо́­га мо­его́. Ра́­дуй­ся, я́ко побужда́еши мя опла́кивати окая́н­ное и скве́рное жи­тие́ мое́; ра́­дуй­ся, светоно́сный и неумолка́ющий хо­да́­таю спа­се́­ния мо­его́. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 6

Возсиява́ет в души́ мое́й, омрача́емой ско́рбию и уны́­нием, свет благода́тнаго уте­ше́­ния, и се́рд­це мое́ ис­пол­ня́­ет­ся ве­се́­лия и ра́­дос­ти, ег­да́ не­пре­ста́н­ны­ми тво­и́ми, свя­ты́й А́н­ге­ле, наставле́нии возбужда́ем дерза́ю, я́ко мыта́рь, вопи́ти к ще́дрому Бо́­гу, да ми́лостив бу́дет и прости́т ми прегреше́ния моя́. Не премолчи́ у́бо, на­ста́в­ни­че мой, вра­зум­ля́я и укрепля́я мя, зо­ву́­ща ти: Ра́­дуй­ся, по­мо­га́­яй ми бла­ги́й яре́м спаси́тельнаго терпе́ния с лю­бо́­вию носи́ти; ра́­дуй­ся, в бе­да́х и заключе́ниих упова́нием на Го́с­по­да Бо́­га укрепля́яй мя. Ра́­дуй­ся, ско́р­би и бо­ле́з­ни му́жественне преодолева́ти мя поуча́яй; ра́­дуй­ся, вся́­кую печа́ль и уны́­ние от се́рд­ца мо­его́ от­го­ня́­яй. Ра́­дуй­ся, про­ти́­ву вра­га́, в сеть отча́яния улови́ти мя хотя́ща, бра́тися побужда́яй мя; ра́­дуй­ся, словесе́м Апо́стола, я́ко вси хотя́щии бла­го­че́ст­но жи́ти гони́ми бу́дут, ве́ровати убежда́яй мя. Ра́­дуй­ся, о́б­раз терпе́ния и злострада́ния прия́ти ми про­ро́­ки и Апо́с­то­лы внуша́яй; ра́­дуй­ся, на лик му́ченик и испове́дник, за Хри­ста́ до излия́ния кро́­ве своея́ подвиза́вшихся, во уте­ше́­ние ми показу́яй. Ра́­дуй­ся, стра­да́­ния Самаго́ Спа­си́­те­ля и Го́с­по­да вы́­ну у́мным оче­се́м мо­и́м представля́яй; ра́­дуй­ся, наде́ждею бу́дущаго воздая́ния се́рд­це мое́ услажда́яй. Ра́­дуй­ся, всера́достным ожида́нием ве́ч­ных благ ду́­шу мою́ оживля́яй; ра́­дуй­ся, бла­ги́й и при́сный мой уте́­ши­тель. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 7

Но́вую показу́ет бла́гость Гос­по́дь и Вла­ды́­ка мой на мне, непотре́бнем и па́­че всех гре́шнейшем ра­бе́ Сво­е́м: презира́я бо лю́­тая моя́ и тя́жкая, не погуби́л мя есть со беззако́ньми мои́ми да́же до на­стоя́­ща­го дне и ча́са, но долготерпя́ на мне, ми́лостивне ожида́ет мо­его́ обраще́ния и серде́чнаго по­кая́­ния. Ве́рую, бла­ги́й хра­ни́­те­лю мой, я́ко тво­и́м при́сным пред Бо́­гом за мя хо­да́­тай­ством досе́ле храни́м есмь: те́м­же, лю­бо́­вию к те­бе́ подвиза́емый, взыва́ю: Ра́­дуй­ся, я́ко обурева́ющася мя в мо́­ри жи­тия́ се­го́ от коне́чнаго потопле́ния со­блю­да́е­ши; ра́­дуй­ся, я́ко из ро́ва беззако́ний мои́х ру­ко́ю твоея́ по́­мо­щи мя исхища́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко грехо́вный сон душевре́дныя моея́ ле́ности отряса́еши; ра́­дуй­ся, я́ко ум мой, омраче́нный небреже́нием, све́т­лым тво­и́м прису́тствием озаря́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко хла́дное и ма́ло не уга́сшее се́рд­це мое́ мо­ли́т­ва­ми воспламеня́ти ми по­мо­га́е­ши; ра́­дуй­ся, я́ко на славосло́вие Бо́­жие при́с­но мя возставля́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко настроя́еши глас мой к песнопе́ниям, и́ми­же досто́йно и пра́ведно есть хвали́ти Творца́ вся́ческих; ра́­дуй­ся, я́ко поуча́еши мя прославля́ти Го́с­по­да мо­его́ не ус­ты́ то́­чию, но и се́рд­цем. Ра́­дуй­ся, я́ко ко ис­пол­не́­нию пре­свя­ты́я во́ли Его́ возбужда́еши мя; ра́­дуй­ся, я́ко самоотверже́нию и отрече́нию моея́ злы́я во́ли приобучи́ти мя тщи́шися. Ра́­дуй­ся, я́ко голу­би́­ну простоту́ и а́гнчу кро́тость стяжа́ти ми преи́скренне жела́еши; ра́­дуй­ся, я́ко о е́же младе́нческому незло́бию и ста́рческому доброразсужде́нию дарова́тися ми хода́тайствуеши. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 8

Всех Гос­по́дь и Созда́тель мой, ег­да́ назна́менует ми преста́витися от жи­тия́ се­го́, ты, бла­ги́й хра­ни́­те­лю мой, прови́дяй гро́зныя му́­ки, духово́м зло́бы и нераска́янным гре́шником угото́ванныя и ме­не́ ожида́ющия, по­кры́й мя тво­его́ ми­ло­се́р­дия крила́ми, я́ко­же оре́л птенцы́ своя́, и внегда́ исчеза́ти от ме­не́ ду́ху моему́, да у́зрю тя близ ме­не́ предстоя́ща и лю́тыя вра­ги́ отгоня́юща. О сем со уми­ле́­нием молю́ ти ся, веща́я си́­це: Ра́­дуй­ся, у́мным оче­се́м мо­и́м го́рький и стра́шный час сме́ртный представля́яй; ра́­дуй­ся, я́ко неизбе́жен, вку́­пе же и безве́стен час той при́с­но ми напомина́яй. Ра́­дуй­ся, на ки́йждо день, а́ки уже́ на после́дний жи­тия́ мо­его́ взира́ти мя поуча́яй; ра́­дуй­ся, на вся́­кое вре́­мя ко исхо́ду во ин мир мя приуготовля́яй. Ра́­дуй­ся, душе́вное умиле́ние и серде́чное сокруше́ние во мне рожда́яй; ра́­дуй­ся, вы́­ну жела́яй ми, да поне́ при кончи́не дней мои́х пока́юся. Ра́­дуй­ся, люби́ти мир и я́же в ми́­ре ми воспреща́яй; ра́­дуй­ся, пристра́стие к тле́нному бо­га́т­ству из се́рд­ца мо­его́ искореня́ти по­мо­га́­яй. Ра́­дуй­ся, вся бла́га зем­на́я бы́­ти привре́менна и скоропреходя́ща ми показу́яй; ра́­дуй­ся, я́ко вся кра́с­ная ми́­ра се­го́ кри́ну се́льному подо́бна суть, вразумля́яй мя. Ра́­дуй­ся, сла́­вы челове́чи, а́ки те́ни преходя́щия, иска́ти возбраня́яй ми; ра́дуйся, от еди́наго Бо́га сла́вы нетле́нныя в бу́дущем ве́це взыска́ти побужда́яй мя. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 9

Вити́йствующий язы́к не мо́­жет изрещи́, я́же сотвори́л ми еси́, свя­ты́й хра­ни́­те­лю мой, во всем жи­тии́ мое́м: прия́в бо ду́­шу мою́ от купе́ли Свя­та́­го Креще́ния, храни́л мя еси́ во младе́нчестве, учи́л и вразумлял еси́ во о́трочестве, соблюда́л мя еси́ от поползнове́ния ко грехо́м в во́з­рас­те ю́ношестем, на­став­ля́л еси́, прише́дша мя в му́жество, охраня́л еси́ на всех путе́х мои́х да́же до ста́­рос­ти, облича́я и утеша́я, всю́ду помога́я и направля́я на путь спа­се́­ния. Се­го́ ра́­ди бла­го­да́р­ствен­но во­пию́ ти: Ра́­дуй­ся, я́ко никогда́же лиша́еши мя твоея́ по́­мо­щи и за­ступ­ле́­ния; ра́­дуй­ся, я́ко от сна востаю́ща мя подвиза́еши ко благодаре́нию Го́с­по­да, укрепля́ющаго си́­лы моя́. Ра́­дуй­ся, я́ко нача́ток коего́ждо дне мо­ли́т­вою освяща́ти мя поуча́еши; ра́­дуй­ся, я́ко воспреща́еши ми без мо­ли́т­вы к всеблаго́му Промысли́телю, дерз­но­ве́н­но со­бо́ю что начина́ти. Ра́­дуй­ся, я́ко самонаде́яние из се́рд­ца мо­его́ истреби́ти тщи́шися; ра́­дуй­ся, я́ко сладча́йшее и́мя Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ ус­ты́ непреста́нно произноси́ти и во уме́ держа́ти мя побужда́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко во вся́­кое вре́­мя нуж­ная то́­чию и по­ле́з­ная веща́ти язы́ком ми внуша́еши; ра́­дуй­ся, я́ко от праздносло́вия, многоглаго́лания, па́­че же и кощу́нства мя удержава́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко яду́щу и пию́щу ми или́ и́но что творя́щу при́с­но спребыва́еши; ра́­дуй­ся, я́ко воздержа́нию в пи́щи и питии́ приобучи́ти мя пече́шися. Ра́­дуй­ся, я́ко спя́ща мя храни́ти и вра­га́, хотя́ща искуси́ти мя со́нными мечта́нии, отгоня́еши; ра́­дуй­ся, я́ко воспяща́еши мя от любостра́стнаго стремле́ния и во о́чию мое́ю целому́дренный стыд влага́еши. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 10

Сте­на́ тве́рда при́с­но явля́еши ми ся, свя­ты́й А́н­ге­ле, про­ти́­ву ухищре́ний зло́бных вра­го́в мои́х, и́щу­щих ве́ч­ныя по­ги́­бе­ли моея́ и разслабля́ющих ду́­шу мою́ ле́ностию и самозабве́нием. Молю́ у́бо тя, хра­ни́­те­лю мой, да тво­и́м хо­да́­тай­ством сподо́блюся, при исхо́де души́ моея́ из телесе́ прича́стник бы́­ти Пре­чи́с­та­го Те́­ла и святе́йшия Кро́­ве мо­его́ Спа­си́­те­ля, я́ко да укрепи́вся се́ю нетле́нною пи́щею и жи­во­тво­ря́­щим питие́м, безтре́петно прейду́ во ин мир, воспева́я тя, мо­его́ благоде́теля: Ра́­дуй­ся, я́ко дана́ ти есть власть и си́­ла отража́ти де́монская на мя нападе́ния; ра́­дуй­ся, я́ко при­я́л еси́ от Бо́­га кре́­пость на по­беж­де́­ние не­ви́­ди­мых вра­го́в мои́х. Ра́­дуй­ся, я́ко от вся́­ка­го злоде́йства и ко́з­ней диа́­воль­ских моги́й из­ба́­ви­ти мя; ра́­дуй­ся, я́ко го́рьких мыта́рств нача́льника, лю́таго мироде́ржца нападе́ния от ме­не́ отрева́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко, огражда́емый тво­и́м прису́тствием, и́мам на­де́ж­ду в час сме́р­ти не устраши́тися мра́чных лиц ду­хо́в зло́бы; ра́­дуй­ся, я́ко храни́мый то­бо́ю, упова́ю безбе́дно прейти́ возду́шная мыта́рства. Ра́­дуй­ся, я́ко укреп­ля́е­мый твое́ю по́­мо­щию, ча́ю не уде́ржан бы́­ти мне врат рая́, ми вожделе́ннаго; ра́­дуй­ся, я́ко твое́ за мя предста́тельство си́льно есть пред Бо́­гом, е́же не вве́ржену ми бы́­ти во тьму кроме́шную. Ра́­дуй­ся, я́ко при́с­но внуша́еши ми умилостивля́ти Го́с­по­да сле­за́­ми по­кая́­ния, да изба́влюся гее́нны а́дския; ра́­дуй­ся, я́ко побужда́еши мя день и нощь мо­ли́­ти­ся, да не по́с­лан бу́ду со де́моны му́читися. Ра́­дуй­ся, неотсту́пный мой руководи́телю и пе́стуне; ра́­дуй­ся, кре́пкий мой зас­ту́п­ни­че и ско́­рый по­мо́щ­ни­че. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 11

Свети́льник мой угасе́, еле́а же бла­ги́х дел, во е́же возжещи́ и, несть ми; и где обря́щуся аз, окая́нный, сном грехо́вным отягче́нный, ег­да́ пости́гнет мя вне­за́­пу полу́нощь, час кон­чи́­ны моея́? Но да не услы́шу и аз, я́ко­же юро́дивыя де́­вы, гро́знаго гла́­са Жениха́: не вем тя! Помози́ ми, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой, напо́лнити сосу́ды ду­ши́ моея́ еле́ем бла­ги́х дел, па́­че же ми­ло­се́р­дия и сми­ре́­ния. Ны́­не же при­ими́ от ме­не́ сие́ пе́­ние: Ра́­дуй­ся, Еди́­на­го Го́с­по­да име́ти в ра́зуме при́с­но ми внуша́яй; ра́­дуй­ся, за́поведь о любви́ к Не­му́, преблаго́му, в се́рд­це мое́м обновля́яй. Ра́­дуй­ся, люби́ти Его́, Созда́теля, всем умо́м и всем помышле́нием мя побужда́яй; ра́­дуй­ся, и к бли́жним и́скреннюю лю­бо́вь мою́ Богоуго́дну бы́­ти непреста́нно ми напомина́яй. Ра́­дуй­ся, люби́ти их не сло́­вом или́ язы́ком, но де́­лом и и́с­ти­ною мя поуча́яй; ра́­дуй­ся, во всех ну́ж­дах их помога́ть же­ла́­ние ми влага́яй. Ра́­дуй­ся, утеша́ти скор­бя́­щих, заступа́ти оби́­ди­мых мя на­став­ля́яй; ра́­дуй­ся, от име́ний сво­и́х уделя́ти бе́дным и неиму́щим се́рд­це мое́ преклоня́яй. Ра́­дуй­ся, и ду́­шу мою́, по за́поведи Спа­си́­те­ля, по­ло­жи́­ти за дру́ги своя́ гото́ву ми бы́­ти возбужда́яй; ра́­дуй­ся, закрыва́яй оче­са́ моя́, е́же не зре́­ти ми прегреше́ния бра́та мо­его́. Ра́­дуй­ся, не попуща́яй ми осужда́ти поползну́вшагося на грех бли́жняго мо­его́; ра́­дуй­ся, воспреща́яй ми я́ти ве́­ру оглаго́льником клевре́та мо­его́. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 12

Пою́ Твое́ досточу́дное ми­ло­се́р­дие и мно́гое снисхожде́ние, быстродви́жный уме́, безпло́тный слуго́ Госпо́день: я́ко не гнуша́ешися гре­хо́в­ныя моея́ смра́дности и не престае́ши приноси́ти о мне, непотре́бнем, свя­ты́я мо­ли́т­вы своя́ ко святе́йшему пре­сто́­лу Триипоста́снаго Бо́­га, е́же не поги́бнути ми во ве́­ки, но Ца́рст­вие Не­бе́с­ное насле́довати. Благоволи́ у́бо прия́ти от ду­ше́в­ных сокро́вищ мои́х при­но­си́­мое ти песнопе́ние: Ра́­дуй­ся, я́ко воспомина́нием гряду́щаго гро́знаго Суда́ Бо́­жия от гре­хо́в мя отрева́еши; ра́­дуй­ся, я́ко ду́­шу мою́, а́ки неве́сту, ко сре́тению прекра́снаго Жениха́ Хри­ста́ предуготовля́ти возбужда́еши мя. Ра́­дуй­ся, я́ко при́с­но жела́еши досто́йна мя сотвори́ти бра́чнаго черто́га Его́; ра́­дуй­ся, я́ко вы́­ну учи́ша мя возжига́ти свети́льник ду­ши́ моея́, да с му́дрыми де́вами, ду́шами пра́­вед­ных, вни́ду в онь. Ра́­дуй­ся, я́ко гре­хо́в­ныя оде́жды моея́ совлачи́тися побужда́еши мя; ра́­дуй­ся, я́ко в ри́зу непоро́чности и чис­то­ты́ об­ле­щи­ся ми спосо́бствуеши. Ра́­дуй­ся, я́ко хода́тайствуеши, да на Стра́шнем Су­де́ Хрис­то́­вом одесну́ю Его́ ста́ти сподо́блюся; ра́­дуй­ся, я́ко умоля́еши благоутро́бие Бо́­жие, да ли́ку избра́нных Сво­и́х сопричте́т мя. Ра́­дуй­ся, я́ко подвиза́еши на мо­ли́т­ву ко Го́с­по­ду и сожи́телей тво­и́х не­бе́с­ных, да всели́т мя с ни́­ми во Ца́рст­вии Сво­е́м; ра́­дуй­ся, до́б­рый и бо́дрый блюсти́телю мой. Ра́­дуй­ся, те́п­лый о мне, гре́шнем, мо­ли́т­вен­ни­че и бла­ги́й пред­ста́­те­лю; ра́­дуй­ся, по Го́с­по­де Бо́­зе и Пресвяте́й Бо­го­ро́­ди­це кре́п­кое мое́ упо­ва́­ние. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Мо­ли́т­ва

О, свя­ты́й А́н­ге­ле, хра­ни́­те­лю и покрови́телю мой бла­ги́й! С со­кру­ше́н­ным се́рд­цем и боле́зненною ду­ше́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́­ши мя, гре́ш­на­го раба́ сво­его́ (и́мя), с во́плем кре́п­ким и пла́чем го́рьким во­пию́­ща­го. Не по­мя­ни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́ми­же аз окая́нный прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна се­бе́ творю́ пред Созда́телем на́­шим Го́с­по­дем. Яви́­ся мне милосе́рд и не отлуча́йся ме­не́ скве́р­на­го да́же до кон­чи́­ны моея́. Возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми про́чее вре́­мя жи­во­та́ мо­его́ без поро́ка прейти́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны по­кая́­ния, па́­че же от сме́рт­ных па­де́­ний гре­хо́в­ных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о по­ги́­бе­ли мое́й. Вем во­и́с­тин­ну и ус­ты́ испове́дую, я́ко ни­кто́­же тако́в друг и пред­ста́­тель, защи́титель и по­бо́р­ник, я́ко­же ты, свя­ты́й А́н­ге­ле. Пред­стоя́ бо Пре­сто́­лу Госпо́дню, мо́лишися о мне непотре́бнем и па́­че всех гре́шнейшем, да не изы́мет Пре­бла­ги́й ду­ши́ моея́ в день неча́яния мо­его́ и в день творе́ния зло́бы. Не пре­стай у́бо умилостивля́я Премилосе́рдаго Го́с­по­да и Бо́­га мо­его́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем жи­тии́ мое́м, де́­лом, сло́­вом и все́­ми мои́ми чу́вствы, и и́ми­же весть судьба́ми да спасе́т мя, да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нной ми́­лос­ти, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Сво­ему́ нелицеприя́тному правосу́дию, да спо­до́­бит мя по­кая́­ние при­нес­ти́, с покая́нием же Бо­же́ст­вен­ное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́­че молю́, и та­ко­ва́­го да́­ра все­усерд­но жела́ю. В стра́шный же час сме́р­ти неотсту́пен бу́­ди ми, бла­ги́й Хра­ни́­те­лю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти притре́петную ду́­шу мою́. Защити́ мя от тех ловле́ния, ег­да́ и́мам преходи́ти возду́шная мыта́рства, да храни́м то­бо́ю, безбе́дно дости́гну рая́ ми вожделе́ннаго, иде́­же ли́­цы свя­ты́х и го́рних сил непреста́нно восхваля́ют все­чест­но́е и ве­ли­ко­ле́­пое и́мя в Тро́­ице сла́­ви­ма­го Бо́­га, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, Ему́­же по­до­ба́­ет честь и по­кло­не́­ние во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Сердечно благодарю Господа за Его милость ко мне и за Его попечение обо мне, недостойной!!!

В 2010 году Господь сподобил меня побывать в Болгарах в храме мученика Авраамия. В это время я имела ворох личных и житейских проблем и по факту принадлежала к числу «отпавших» от Церкви. Поездку в Болгар мне подарили на день рождения. Отказаться было неудобно.

Примечательно, что направляясь в паломническую поездку, ещё до отъезда стали случаться «неслучайные вещи» (сейчас понимаю — промысл Божий). В автобусе я встретила лучшую подругу, с которой много лет мы прибывали в состоянии взаимной, лютой вражды. К сожалению, это я была инициатором и виновницей нашей ссоры. Уже сидя в автобусе, осознав весь ужас ситуации, я хотела броситься вон из него, лишь бы никуда не ехать. Меня всю колотило изнутри. Слава Богу, что человек, подаривший мне билет на поездку, скомандовал: «Возьми себя в руки! Мы все равно туда поедем!» Отступать было некуда. И мы поехали.

В Болгарах, мы побывали на святом источнике. Поклонились святым мощам. В храме нас хорошо приняли, накормили и организовали проповедь. Базовая проповедь батюшки Владимира поставила «все на свои места». Для себя я сделала вывод: надо исправляться! А главное — надо идти к Богу! Он так долго меня ждал и терпел мои «закидоны».

В Болгарах я переломила свою гордыню и первой сделала шаг к примирению с бывшей подругой. Теперь былые обиды, которые тяготили наши души, ушли.

По приезду домой, еженедельно я начала молиться акафистом Ангелу Хранителю по благословению батюшки, хотя не понимала, почему именно на данный акафист меня благословил о. Владимир. Я начала читать акафист еженедельно, без пропусков. Впрочем, в молитве никаких особенных просьб не было.

Неожиданно для себя я начала меняться изнутри.

Спустя несколько недель само пришло понимание, что мне надо обязательно исповедовать свои грехи. Впервые в жизни я сознательно пошла в местный храм. Неожиданно для себя и близких начала соблюдать пост и молиться, ходить в храм. В житейских делах тоже произошли крутые перемены. Спустя 3 месяца после начала чтения акафиста я получила работу, ту о которой когда-то запрещала себе даже мечтать. Все вокруг знали, что в эту организацию берут только «своих», да и то по блату.

Опуская все детали и подробности, по факту в тот момент я официально была безработной. Неожиданно, в центре занятости мне предложили работу по профессии, которую я получила ещё в юности, но много лет не могла устроиться, не имея никакого опыта работы по специальности. Не смотря на терзающие меня сомнения и заниженную самооценку, помолившись, всё-таки я пошла на собеседование, поговорили. Работодателя не смущал факт того, что я ни дня не работала по специальности и факт отсутствия высшего образования (я закончила техникум), не смущало и то, что моя единственная запись в трудовой: «СВАРЩИК». Их даже не смущал факт того, что я замужняя барышня и теоретически могу засобираться в декрет. Ничего их не смущало. Чудо! Меня взяли! Работа-мечта многих соискателей, во время кризиса сама (по молитвам) нашла меня. Часто встречая своих знакомых, приходилось слышать: «Устроилась по блату, да!?», отвечала: «Да, по блату, по рекомендации своего Ангела Хранителя!!!».

Слава Богу за всё!!!

Прошло почти 6 лет. Еженедельно по понедельникам я неотступно молюсь акафистом Ангелу Хранителю. Заочно поступила и уже закончила университет. Считаю, что диплом я получила не от своего ума, а только по молитвам, так как молиться мне помогала мама (5 лет назад мама пришла к вере). Карьерная лестница ползет вверх. Остается только спокойно уйти в долгожданный декрет, ведь мы с мужем молимся о даровании детей уже 5 лет, но как говориться: «Это уже совсем другая история. Продолжение следует….»

Спасибо Вам, отец Владимир за вразумление! Спаси Господи, Вас и Вашу духовную семью за помощь в молитве по соглашению! Храни Вас Бог и долгие Вам лета!!

Присоединиться к молитве по соглашению

Мой духовный маяк — прот. Владимир Головин

Факты помощи Божией при молитве по соглашению

Хочу поделиться с вами Чудом, которое произошло в нашей семье в первый же день чтения акафиста. Может этот рассказ кого-то укрепит и поможет решиться сделать первый шаг.
Мой муж пьет запоями. Месяца три «в рот не берет» (работает на хорошей работе, трудится дома – цены ему нет!), а потом на неделю уходит в такое состояние, что страшно всем: и детям, и мне, и его маме. Признаётся, что не может остановиться. Стоит больших трудов, чтобы это прекратить (не помогают ни слезы, ни уговоры, ни скандалы, ни истерики, ни угрозы). Тайком от меня он ездил к какой-то «бабушке». Сначала полегчало, а потом только хуже стало. Были мысли развестись. Даже из дома с детьми он нас выгонял, и мы уходили… А потом возвращались.
Благодаря проповедям о. Владимира поняла, что мы с ним одно целое и речи о разводе быть не может. Поняла, что надо любить, смиряться и помогать выбраться ему. Понять легко, а принять-то было очень тяжело. Ненавидела его лютой ненавистью, когда он пил (прости меня, Господи!). Сейчас стараюсь всеми силами смиряться и любить в любом состоянии. Год назад была в Болгарах, молюсь акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Умягчение злых сердец» и чувствую изменения в себе (сын, 15 лет, молится Ангелу Хранителю по понедельникам).
Теперь ходим каждое воскресенье в храм всей семьёй (большого терпения и любви стоило, чтобы муж ходил), но причащаться он категорически не хочет. Привезти в Болгар его не могу: категорически против. И вот, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи мы съездили в монастырь, который находится недалеко от нашего дома. Настоятель монастыря сказал нам (ему и мне) молиться именно Иоанну Предтече. И вот вчера, во вторник, я через Интернет подключила всю нашу семью к Соборной молитве (акафист Предтече Иоанну в 20:00 Мск). Скачала акафист на телефон (хотела распечатать, но передумала, потом поняла почему!). В 19:45 предупредила детей, что будем молиться за здоровье папы, а мужу боюсь сказать. Он очень злится, когда его просишь молиться, и я не настаиваю никогда, а тут его благословили, и я мучаюсь, как же ему сказать…
Он работает в своей мастерской (мы живем в частном доме), а я всю голову сломала, как к нему подойти, чтобы на злобу не спровоцировать. Уж было смирилась, что мы с детьми сами прочитаем… Но Господь всё управил! В 19:50 у нас пропало электричество (такое случалось раньше редко и то просто счетчик выбивало). Муж проверил счетчик. Оказалось, не в нем проблема. Что-то на столбе уличном перегорело и нужно вызывать электриков (такого за 15 лет в нашем доме не было ни разу!!!). Все дела у него встали, и я ему потихонечку говорю: «Пойдем молиться! Видишь, света нет, дела не сделаешь. Электрикам я позвонила… Глядишь, помолимся и все сделают!» Он посмеялся надо мной, но увидел, что дети встали (6 лет и 15) на чтение акафиста и пошел с нами. Вот тогда я поняла: почему я передумала распечатывать акафист, а скачала его на телефон – темнота, а на телефоне все видно и света не надо. Чудо!
Не успели мы дочитать акафист (совсем немного), как приехали электрики. Мы спокойно с детьми дочитали до конца. А муж с электриками наладил свет, не прошло и 20 минут. И потом долго удивлялся: «Как же они так быстро приехали? И почему так быстро наладили?» А когда я ему рассказала, как боялась его позвать, и как Господь все управил, заулыбался и ушел дальше работать.
Вот такое Чудо произошло у нас в первый же день чтения акафиста. Я переполнена счастья и не устаю благодарить Господа за то, что Он помогает нам выбираться из самых сложных и казалось бы неразрешимых ситуаций. У меня нет сомнений, что с Богом возможно все! Главное — верить и любить!
р.Б. Иулия, г. Самара

Мир вам, дорогие братья и сестры во Христе! Хочу поделиться тем, что произошло со мной лично, молясь акафистом Покрову Божией Матери. Случилось так, что невыносимо мне стало с моим собственным сыном, которому всего 3 годика. Все разом нахлынуло — уже молилась другими акафистами и пошли еще и сильные искушения, да, конечно, по грехам моим — по раздраженности, нетерпении, не имении любви к близким. В общем все усугубилось на младенце и поняла, что надо начинать молиться и за сыночка, потому что без Господа не справлюсь с собой. Просвет только после Святого Причастия был в Великий пост. И вот в очередной раз «случайно» снова читала отзывы и первый отзыв был от женщины, которая читала этот акафист и потеряла голос, когда стала кричать на детей. Родные мои! Хоть и раньше знала я силу Божию, но внутри меня ухмыльнулся лукавый скептицизм! Ну, такого быть не может! Сказка какая-то! Подумала я тогда. Подала имя на поминовение при акафисте и как-то начала молиться и забыла об этой истории. И вот помолившись я пару раз, и вдруг на утро понедельника понимаю, что горло болит у меня.Ну все думаю — заболела. Смирно день провожу — горло берегу. А вот через несколько дней проходит все, как и не было. Ну, я и забыла про него, но уже по некоторой привычке не кричу, а тихо все говорю. И тут однажды взъелась на дите я и как было хотела крикнуть, а голоса нет! Совсем нет! Обрывается — хрип только и все! А было такое, что шлепнуть хотела и чувствую сама, что это я сама виновата и сама абсолютно безосновательно ребенка ругаю, а он нечаянно, что-то сделал и сам понял уже, и я каким-то чудесным образом промахиваюсь, как кто руку отводит мою специально и ударяюсь сама. Ну, думаю, вот и по делом мне. Я была непоколебимо уверена, но вот такого — ну точно быть не может, а теперь ЗНАЮ, что и не такое МОЖЕТ БЫТЬ. Вот так смиряет меня гордую и оберегает сыночка моего Божия Матерь Заступница молитвами к Сыну Своему и Господу нашему Иисусу Христу. Во Славу Божию, родненькие. Храни Всех Милосердный Господь!
р.Б. Екатерина, 32 года, г. Харьков

Слава Господу нашему за все и всем святым за молитвы о нас. С 13.08.2016 г. молилась вмч. и целителю Пантелеимону, находясь в отчаянии. Мой 3-х летний ребенок болел к этому времени уже 8 месяцев — после перенесенной инфекции не усваивалась пища, стул был 10-15 раз в день. Ребенок полгода не набирал вес а в последнее время стал худеть. Все эти месяцы я обращалась к разным врачам и местным, и «столичным», ему ставили разные диагнозы, назначали лечение, но ничего не помогало, становилось все хуже. В интернете, сама не пойму как, я вдруг оказалась на этом сайте, все изучила и стала молиться акафистом вмч. и целителю Пантелеимону. После второго прочтения соборной молитвы вместе с Болгаром 10.09.16 в ночь с субботы на воскресенье случилось чудо!!! Мой ребенок в эту ночь необычно хорошо и очень долго спал. А в воскресенье резко!!! вся принимаемая пища стала усваиваться, нормализовался стул. Он стал здоровым за одну ночь. Резко!!! После 8 месяцев болезни. Ему категорически врачи запретили давать молочную пищу — мы дали, и все было хорошо. Через пару дней были на приеме у нашего педиатра, она сказала, что так не бывает, мы какие-то таблетки давали и не признаемся. Описала так подробно все, чтобы ободрить всех, кто молится за болящих и пока не получил ответ — МОЛИТЕСЬ, ГОСПОДЬ УСЛЫШИТ. Продолжаю читать Акафист по субботам вмч. и целителю Пантелеимону за здоровье ребенка уже не с просьбой, а с благодарностью, и на сегодняшний день все хорошо. Спасибо Господу и вмч. и целителю Пантелеимону за скорую помощь.
р.Б. Наталия, 42 года, Республика Беларусь

Слава Богу за все! Хочу поделиться фактом помощи при молитве по соглашению. Второй год молюсь акафистом Божией Матери в честь иконы Ее «Взыскание погибших» о моей родственнице, чтобы она бросила курить (курила по 2 пачки в день, стаж курения – более 30 лет). На фоне курения и варикоза у нее начались серьезные проблемы с сосудами нижних конечностей. Никакие доводы не помогали. Говорила ей, что это может закончиться гангреной и ампутацией ноги. Предлагала ей молиться вместе со мной, но до сих пор она категорически отказывалась (растолстею – нагрузка на ноги). После первого года молитв за нее решила больше не молиться, раз человек сам не хочет позаботиться о своем здоровье, зачем настаивать? Но через несколько месяцев дум и мыслей о ней, молиться решила опять продолжить без нее. 1 марта 2016 года послала ее имя на поминовение. А уже в августе у нее состоялся серьезный разговор с родственником (врачом-психиатром) по поводу ее ног. И она заявила, что ему верю, т.к. он врач, хотя и в другой области, и дала слово уменьшить количество сигарет в день. Мне стало обидно, что мои доводы (практически слово в слово) игнорировала, а к его словам ВДРУГ прислушалась. Но не ВДРУГ! Я поняла, что ЛЕД-ТО ТРОНУЛСЯ! Благодарности и радости моей не было предела! Родственница даже решила молиться целителю и великомученику Пантелеимону о своем здоровье. Слава Богу за все! Верю, что и окончательно бросит эту пагубную привычку, и ноги ее пойдут на поправку! Главное — проявить постоянство в молитве! Благодарю Бога нашего Иисуса Христа и Матерь Божию за помощь!!! Благодарю Отца Владимира и всех помогающих ему в этом нелегком труде!
р.Б. Анна, 51 год, г. Тбилиси

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *