Панихида текст

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Таже псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Глас 8: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 1: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́, Го́споди.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 2: Па́мять их в род и род.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 3: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

И тропари:

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ приле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей, / и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й Бо́же рабы́ Твоя́, / и учини́ я в раи́, / иде́же ли́цы святы́х Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Сла́ва: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м вопию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ны́не: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды.)

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И седален, глас 5:

Поко́й, Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ Твоя́, / я́коже есть пи́сано, / презира́я, я́ко благ, прегреше́ния их / во́льная и нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый мiру, Христе́ Бо́же, / сы́ны све́та То́ю показа́вый, / поми́луй нас.

Таже, псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 5.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец,

отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие, / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, / Го́спода.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 9.

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ду́си и ду́ши пра́ведных восхва́лят Тя, Го́споди.

Катавасия: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х , в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м , и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, (трижды.)

По традиции также поют:

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Правила чтения панихиды по усопшим и ее текст

Панихида представляет собой специальное богослужение, которое проводится по усопшим. Обряд можно осуществлять до и после погребения. Поминовение умерших в годовщину смерти происходит в храме. Текст панихиды по усопшим выбирает священник.

Что содержит текст панихиды

Панихида на греческом языке означает всенощную. Это сокращенная утренняя молитва, которая имеет четкое проследование. Особое внимание уделяется вопросу мирских дел. Правила погребения мирянина и тексты молитвенных обращений четко регламентированы церковными канонами. Часть элементов по отпеву усопших выделяется лаконичностью и краткостью.

Таинство в обязательном порядке выполняется на 3,9 и 40-е дни. Обряд проводится в день рождения человека и в год смерти.

Панихиду следует реализовать перед кануном. Это специальный столик с распятием.

Текст службы тесно коррелируют с разновидностями молитв. После возгласа священника повторяется великая ектения. Миряне повторяют громко Господи, помилуй, высказывая соболезнование. Основными молитвами панихиды по умершим являются:

 1. Глас 8. Текст представлен обращением к Творцу с целью упокоить души усопших. Акцент делается на Богородице, которая пришлет спасение.
 2. Глас 5. Лик святых обретает источник жизни и райскую дверь. Душа древней добротой вообразится.
 3. Канон гласа 6. Светом Божьим утреннюю душу согреет. Житейское море забыто, а тайны мира неизведанного впереди. Напасти бурь уложатся в тихом пристанище. Воскресение души возможно с разрешения Творца.
 4. Кондак глас 8. Текст гласит, что в жизни бесконечной нет печали и горя. Дух усопшего переживет все тяготы встречи с искушениями. Творец величественно ублажит нуждающихся.
 5. Тропарь Глас 4. Помилование грешников неизбежно. Усопшим рабам будет сотворена вечная память. Их душа во благе водворится. Род продолжит процветать и приумножаться.

Выполнение панихиды должно основываться на непоколебимой вере в благодать. Перед посещением храма настройтесь на позитив. Не допускается раздражение и спешка. Важно спокойно и внимательно слушать тексты молитв. Во время службы думайте о близком вам человеке, который умер. Искренне и с любовью желайте ему покоя и прощения всех грехов от Творца. Отпевание в Радоницу обладает особым эффектом.

Когда во время службы произносится

Панихида представляет собой способ спасения души усопшего. Родственники обязаны творить милостыню и активно молиться. Дух мертвого человека нуждается в поддержке через песнопения, которые облегчают его пребывание в загробном мире.

Проведение церковной службы основывается на принципах абсолютной веры. Так достигается расположение Творца.

Священнослужители различают следующие виды таинств и моменты произношения текста панихиды:

 • первичная. Обряд выполняется рядом с телом усопшего и повторяется в значимые дни, например, на годовщину смерти. После церковной процедуры организовывается поминальная трапеза;
 • парастас. Выполняется ходатайство за всех усопших православных. После торжественной части проводится основная панихида. Церковный хор проводит песнопение, священники читают тексты молитв. Обряд лучше всего соблюдать в родительскую субботу;
 • кладбищенская. Возле могилы таинство начинается с панихиды. Особенностью такого поминовения является лития. Обусловлено это тем, что на кладбищенскую территорию запрещено приносить святой престол.

На 9-й день панихида выполняется в обязательном порядке. В данный период душа человека проходит серьезные испытания и осознает тяжесть собственных грехов.

Для облегчения ее терзаний на земле родственники зачитывают тексты сильных молитв. Главной датой считается 40-й день.

В сороковины душа усопшего находится в привычных ей местах и прощается с близкими, затем она отправляется к Богу, где он определяет место души после смерти по тому сколько добра или зла она сделала.

Нуждаетесь в совете специалиста?Получите консультацию эксперта онлайн.
Задайте свой вопрос прямо сейчас!

На 40 дней поминать нужно, чтобы снизить страдания и мучения души. Закажите панихиду по усопшему в храме.

Это поможет покойнику распрощаться с земным миром. Возле дома раздайте милостыню людям. Далее посетите место погребения человека. На протяжении дня вспоминайте об усопшем только хорошее. Воздержитесь от посещения развлекательных мероприятий и программ.

Вы должны нести крест скорби минимум 6 месяцев.

В большинстве случаев панихида проводится в храмах после Божественной Литургии. Часть богословов утверждает, что данная практика не коррелирует с основами устава православной церкви. Священники уверены, что после Литургии не должны проводиться любые песнопения и таинства. Панихиду по усопшим лучше соблюдать до основного Богослужения или после вечернего обряда.

Текст панихиды из требника

Требник является книгой, в которой прописаны все тексты, правила и особенности богослужений.

Мольба по усопшим осуществляется перед алтарем священником и диаконом.

В христианской религии существует много догматов, которые связаны с покаянием перед смертью. Тщательная подготовка в иной мир является важным этапом. Молитва и панихида об усопших благотворно влияет на состояние души.

Основными разделами панихиды являются:

 • псалом 90. Молитва обладает чудодейственной энергией и имеет сакральное значение. Песнопение используется при разных обстоятельствах. Текст зачитывается в момент скорби и в случае возникновения опасных ситуаций. Обряд повествует про уверенность человека в своей безопасности. Характерных правил для чтения не существует. Главное — это осознать смысл текста и позитивно настроиться на проведение таинства;
 • великая ектения. Песнопение включает мольбу о прощении. После каждой короткой молитвы диакон выполняет поклон по пояс. Служба начинается с возвышенной проповеди и постепенно перерастает в общецерковную панихиду по усопшему;
 • тропарь с гласом 5,8. В тексте почитается мудрость и человеколюбие Творца. В молитвах содержится просьба упокоить души усопших. Священники призывают святые образы открыть усопшим двери Рая;
 • ектения малая представляет собой сокращенный вариант мирной в панихиде;
 • седален с гласами и песнями;
 • кондак + ектения сугубая + отпуст пути + молитва над кутиею об усопших.

Особенности последовательности ритуала

Панихида для чтения мирянами должна быть понятной и лаконичной. Служба за упокой помогает душе без тяжелых последствий отойти в иной мир. Во время таинства подробно рассказывается, как бессмертная субстанция поднимается по небу и предстает перед Творцом. У Бога происходит исповедание души за все грехи, совершенные при жизни.

В большинстве храмов в 9 часов утра выполняется панихида. В церковной лавке пишутся списки с именами усопших, которые присваивались при крещении. Перед службой подайте листы священнику. Священники рекомендуют родственникам присутствовать в церкви на протяжении всего чтения.

Молитесь усердно и с чистотой помыслов. Особенно это касается моментов, когда в церкви зачитывается текст вашей записки.

В православии существует давняя традиция, по которой на канун ставится кутя. Блюдо заранее готовится из пшеницы и меда. Альтернативным вариантом является рис со свежим изюмом. Такой едой разрешено поминать усопшего на кладбище.

Текст последования панихиды читается громко и торжественно. По христианским традициям физическая смерть олицетворяет собой новый этап существования. Жизненная энергия трансформируется. Последовательность проведения молитвы по усопшим имеет следующий вид:

 1. Обращение к Творцу и Святой Троице с просьбой о прощении грехов. Помилование выступает главной наградой для души усопшего.
 2. Панихида включает Псалом 90. Здесь зачитываются тексты стихов и гласы в память о родных и водворении души.
 3. Озвучивание тропарей. Святой лик обретает источник жизни, что является олицетворением божественного сада.
 4. В середине панихиды запеваются каноны. Для обряда по усопшим подходит текст 1 и 3.
 5. Молитвенное обращение по чину или чинопоследование.

Таинство включает запев кондаков. Используется глас 7 с песнями 7, 8. Словом прославляется божественная сила в виде Троицы. В конце куплетов произносится молитва Отче наш.

Статья проверена редакцией сайта

Последование панихиды

Перед смертью и заупокойные молитвы После обычного начала и 90-го псалма: «Живый в помощи Вышняго…

” Великая ектения «Миром Господу помолимся” с заупокойными прошениями, затем «Аллилуиа” со стихами, потом:Тропарь, глас 8-й: Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, и полезное всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих: на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего.Слава:, и ныне: Тебе и стену и пристанище имамы, и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице Безневестная, верных спасение.

Тропари за упокой, глас 5-й

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, да обрящу и аз путь покаянием, погибшее овча аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя.Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Агнца Божия проповедавше и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии; и присносущней преставльшеся: Того прилежно, мученицы, молите долгов разрешение нам даровати.Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии и Мне последовавший верою, приидите насладитеся, ихже уготовах вам почестей и венцев небесных.Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений, ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и возжеленное Отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя.Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Древле убо от не сущих создавый мя и образом Твоим Божественным почтый, преступлением же заповеди, паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, но еже по подобию возведи древнею добротою возобразитися.Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Упокой, Боже, рабы Твоя и учини я в раи, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют яко светила; усопшия рабы Твоя упокой, презирая их вся согрешения.Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.Трисиятельное Единаго Божества, благочестно поем вопиюще: Свят еси, Отче Безначальный, Собезначальный Сыне, и Божественный Душе; просвети нас, верою Тебе служащих, и вечнаго огня исхити.И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Радуйся, Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, Еюже род человеческий обрете спасение, Тобою да обрящем рай, Богородице Чистая, Благословенная!

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)Посем ектения: Паки и паки…Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имярек), и о еже простится им всякому прегрешению, вольному же и невольному.

Хор: Господи, помилуй.Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.Хор: Господи, помилуй.Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов их, у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим.Хор: Подай, Господи.

Молитва

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам Господи, упокой души усопших рабов Твоих (имярек), в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание.

Всякое согрешение, содеянное ими, словом, или делом, или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо един, кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.Возглас: Яко Ты еси Воскресение, и Живот, и покой усопших рабов Твоих…

Седален, глас 5-й: Покой, Спасе наш, с праведными рабы Твоя, и сия всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая яко Благ, прегрешения их, вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.Слава:, и ныне: От Девы возсиявый миру, Христе Боже, сыны света Тою показавый, помилуй нас.

Ирмосы канона, глас 8: Песнь 1: Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше.Катавасия: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше:Избавителю и Богу нашему поим.Запевы: Покой, Господи, души усопших раб Твоих.Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Песнь 3: Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.Катавасия: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Едине Человеколюбче.

Песнь 6: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.Катавасия: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Кондак, глас 8-й: Со святыми упокой, Христе, душы раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос: Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.Иерей: Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.

Хор: Дуси и души праведных восхвалят Тя, Господи.Песнь 9: Бога человеком невозможно видети, на Него же не смеют чини ангельстии взирати: Тобою бо, Всечистая, явися человеком Слово воплощенно, Егоже величающе, с небесными вой Тя ублажаем.Катавасия: Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое бысть пространнейшее небес.

Тем Тя, Богородицу, ангелов и человек чиноначалия величают.Трисвятое, по Отче наш.Тропари, глас 4-й: Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и души раб Твоих упокой.И ныне: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися душам их.Посем ектения: Помилуй нас, Боже…Отпуст и возглашение иерея или диакона:Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим (имярек) и сотвори им вечную память.Хор: Вечная память. (Трижды) Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Реклама

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится. Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое; Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое.

Диакон: Миром Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О оставлении согрешений, во блаженней памяти преставльшихся, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О приснопамятных рабех Божиих , покоя, тишины, блаженныя памяти их, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О простити им всякое прегрешение вольное и невольное, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О неосужденным предстати у страшнаго престола Господа славы, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй. О отпуститися им от всякия болезни, печали, и воздыхания: и вселити их идеже присещает свет лица Божия, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О яко да Господь Бог наш учинит души их в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О причтении их в недрех Авраама, и Исаака, и Иакова, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Лик: Господи, помилуй.

Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов испросивше тем и сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Лик: Тебе, Господи.

Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, , Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.

Затем трижды поем Аллилуия на глас 8:

Стих 1: Блажени, яже избрал, и приял еси, Господи.

Стих 2: Память их в род и род.

Стих 3: Души их во благих водворятся.

Тропарь, глас 8

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй / и полезное всем подаваяй, / Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, / на Тя бо упование возложиша, / Творца и Зиждителя и Бога нашего.
Слава, и ныне: Тебе и стену и пристанище имамы, / и молитвенницу благоприятну к Богу, / Егоже родила еси, Богородице безневестная, верных спасение.

И тотчас же поем на глас 5
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, / да обрящу и аз путь покаянием: / погибшее овча аз есмь, / воззови мя Спасе, и спаси мя.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Агнца Божия проповедавше, / и заклани бывше якоже агнцы, / и к жизни нестареемей святии, / и присносущней преставльшеся. / Того прилежно мученицы молите, / долгов разрешение нам даровати.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
В путь узкий хождшии прискорбный, / вси в житии крест яко ярем вземшии, / и Мне последовавшии верою, / приидите насладитеся, / ихже уготовах вам почестей, / и венцев небесных.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Образ есмь неизреченныя Твоея славы, / аще и язвы ношу прегрешений: / ущедри Твое создание Владыко, / и очисти Твоим благоутробием, / и возжеленное отечество подаждь ми, / рая паки жителя мя сотворяя.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Древле убо от не сущих создавый мя, / и образом Твоим Божественным почтый, / преступлением же заповеди / паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, / на еже по подобию возведи / древнею добротою возобразитися.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Упокой Боже рабы Твоя, / и учини я в раи, / идеже лицы святых Господи, / и праведницы сияют яко светила, / усопшия рабы Твоя упокой, / презирая их вся согрешения.
Слава: Трисиятельное единаго Божества, благочестно поем вопиюще: / Свят еси Отче Безначальный, / Собезначальный Сыне, и Божественный Душе: / просвети нас верою Тебе служащих, / и вечнаго огня исхити.
И ныне: Радуйся Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, / Еюже род человеческий обрете спасение: / Тобою да обрящем рай, / Богородице Чистая благословенная.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе Боже. Трижды.

Ектения малая

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих , и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.
Диакон: Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.

Священник глаголет молитву сию: Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот мiру Твоему даровавый: Сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих , в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.

Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих , Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Канон, глас 6. Песнь 1

Песнь 3

Ектения малая

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих , и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.
Иерей: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих , Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.

Седален, глас 6

Воистинну суета всяческая, / житие же сень и соние, / ибо всуе мятется всяк земнородный, / якоже рече Писание: / егда мiр приобрящем, / тогда во гроб вселимся, / идеже вкупе царие и нищии. / Темже, Христе Боже, / преставльшияся упокой, / яко Человеколюбец.
Слава, и ныне, Богородичен: Всесвятая Богородице, / во время живота моего не остави мене, / человеческому предстательству не ввери мя, / но Сама заступи и помилуй мя.

Песнь 4

Песнь 5

Песнь 6

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих , и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.
Иерей: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих , Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.

Кондак, глас 8

Песнь 7

Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси / и праведнаго жертву водою попалил еси: / вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. / Тя превозносим во вся веки.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, / Господа.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.

Песнь 8

Ирмос: Бога / человеком невозможно видети, / на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати; / Тобою же, Всечистая, явися человеком / Слово Воплощенно, / Егоже величающе, / с небесными вои Тя ублажаем.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.
Таже иерей: Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.
Лик: Дуси и души праведных восхвалят Тя, Господи.
Катавасия: Бога человеком:

Чтец: Трисвятое по Отче наш: Иерей: Яко Твое есть Царство: Чтец: Аминь.

И поем тропари, глас 4
Со духи праведных скончавшихся, / души раб Твоих, Спасе, упокой, / сохраняя их во блаженной жизни, / яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, / идеже вси святии Твои упокоеваются, / упокой и души раб Твоих, / яко Един еси Человеколюбец.
Слава: Ты еси Бог сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, / Сам и души раб Твоих упокой.
И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, / моли спастися душам их.

Ектения сугубая
Диакон глаголет: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Лик: Господи, помилуй, трижды.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих , и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй, трижды.
Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй, трижды.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.

Диакон: Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.

Священник произносит следующую молитву
Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот мiру Твоему даровавый: Сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих , в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.
Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих , Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.

Живыми и мертвыми обладаяй, воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас преставльшихся рабов Своих , в селениих праведных учинит, в недрех Авраама упокоит и с праведными причтет, и нас помилует, яко Благ и Человеколюбец.
Лик: Аминь.

Диакон возглашает: Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим , и сотвори им вечную память.
Певцы поют: Вечная память, трижды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *