Российский паспорт в ультрафиолете

Результат пошуку буде виведено на сторінці після введення серії та номера документа, підтвердження капчі та натискання кнопки «Пошук» (сторінка при цьому перезавантажиться).

Серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, свідоцтва про народження — як зазначено у самому документі!

Якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один з трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I, в залежності від того, як серію було введено оператором під час оформлення документа.

Серія та номер документа, на підставі якого здійснюється оформлення документа для іноземця або особи без громадянства вводиться без проставлення розділових знаків (крапка, кома, крапка з комою, двокрапка, тире, три крапки, знак оклику, знак питання, лапки, дужки, скісна риска, абзац, проміжок).

Статуси оформлення документів (схема):

 • Інформації не знайдено;
 • Документи прийнято /дата/. Здійснюється перевірка даних;
 • Дозвіл на персоналізацію паспорта надано /дата/;
 • Дані відправлено до центру персоналізації /дата/;
 • Документ персоналізовано та відправлено до підрозділу Міграційної служби /дата/;
 • Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ та може бути отриманий заявником. *
 • Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ для подальшої передачі до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс». **
 • Документ доставлений до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс» /дата/ та готовий до видачі. **
 • Під час персоналізації документа ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» виявлено помилку в наборі даних /дата/ . Вам необхідно особисто звернутися за місцем подачі заяви-анкети. ***

Примітки:

* — при подачі заяви-анкети до підрозділу Міграційної служби;

** — при подачі заяви-анкети до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс»;

*** — якщо в процесі персоналізації документа було виявлено технічні помилки (неякісне фото, оцифровка відбитків пальців тощо).

Увага! Перевірку стану можна здійснювати лише наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС. У разі якщо протягом 48 годин з моменту подання заяви на оформлення інформація про документ відсутня у сервісі (статус «Інформації не знайдено»), заявникові варто звернутись до територіального підрозділу ДМС/ ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс», до якого подавалися документи.

База даних, за якою здійснюється перевірка стану оформлення документів на сайті, оновлюється 4 рази на добу, внаслідок чого можлива затримка у відображенні даних.

Для розгляду питання щодо некоректно відображеного стану виготовлення паспорта, прохання звертатись на електронну адресу відповідного територіального органу (перелік електроних скриньок) із зазначенням своїх контактних даних:

 • прізвище, імя, по батькові заявника (дитини, якщо паспорт для виїзду за кордон оформлювався для неї);
 • серія та номер паспорта громадянина України (для перевірки стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон) або серія та номер свідоцтва про народження (для перевірки стану оформлення паспорта громадянина України у вигляді картки);
 • область, місто, район подання документів;
 • дата подання заяви на отримання документів;
 • контактний телефон.

Отримати інформацію щодо стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, якщо документи на його оформлення подавалися до однієї із закордонних дипломатичних установ України можливо на сайті Міністерства закордонних справ України за цим посиланням.

Для оформления многих документов теперь будут использовать отпечатки пальцев

1 октября, вступил в силу закон Украины №1474-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины», обеспечивающий переход на биометрические паспорта. 14 июля 2016 г. законодательный акт был принят Верховной Радой, 3 августа его подписал президент Петр Порошенко.

Данный закон, в частности, предусматривает:

 1. Четкое разграничение видов документов с имплантированным бесконтактным электронным носителем и без него;
 2. Введение обязанности оформления паспорта гражданина Украины после достижения 14-летнего возраста;
 3. Введение удостоверения личности, которая нуждается в дополнительной защите, и проездного документа лица, которому предоставлена дополнительная защита;
 4. Введение карты трудового мигранта как документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, которые намерены заниматься предпринимательской деятельностью в Украине, и подтверждающего законные основания для проживания в Украине.

Согласно этому закону, теперь для оформления заграничного паспорта, дипломатического, служебного и ряда других документов будут использоваться оцифрованные отпечатки пальцев рук. В то же время для оформления паспорта гражданина Украины вносить оцифрованные отпечатки пальцев рук будут только по согласию лица.

Внутренние паспорта теперь будут выдавать каждому гражданину Украины, достигшему 14-летнего возраста. Паспорт будет оформляться на 4 года лицам, не достигшим 18 лет, а всем прочим – на 10 лет. Новые паспорта граждан Украины будут иметь вид пластиковой карточки 54 х 85,6 мм, изготовленной из многослойного полимерного материала (поликарбоната). Они будут содержать текст на украинском и на английском языках. В них не будут делать отметки о регистрации брака и его расторжении, однако каждому из супругов будут выдавать свидетельство о браке. Важная деталь – в паспорт гражданина Украины, достигшего 18-летнего возраста, будет встроен бесконтактный электронный носитель, в который будут вносить средства электронной цифровой подписи.

Также закон определяет порядок оформления документов для постоянного проживания граждан Украины за границей. Кроме того, устанавливается стоимость административной услуги по оформлению удостоверяющих личность документов.
Закон также предоставляет каждому украинцу право иметь не более двух загранпаспортов.

Среди прочего, документ определяет перечень документов, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину. Такими документами отныне являются:

 • паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт);
 • дипломатический паспорт Украины;
 • служебный паспорт Украины;
 • удостоверение личности моряка;
 • удостоверение члена экипажа;
 • удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право на въезд в Украину).

Отметим, также 1 октября невозможно продлить срок действия загранпаспорта. В случае окончания срока действия загранпаспорта следует оформить новый паспортный документ. В случае необходимости срочного выезда в Украину генконсульство может оформить удостоверение личности на возвращение в Украину.

В то же время заграничные паспорта, срок действия которых уже продлен, будут оставаться действительными на срок, на который они были продлены.

Активно внедрять загранпаспорта нового поколения начали в России несколько лет назад. В настоящее время свыше 60% населения стремятся оформить биометрический загранпаспорт, т.к. он выдается сроком на 10 лет и имеет приоритет на старым паспортом во многих странах мира.

Технические особенности нового загранпаспорта

* загранпаспорт нового поколения (биометрический) с встроенной микросхемой памяти

Основная особенность такого паспорта — размещение в нем специальной микросхемы — энергонезависимой памяти, в которой по определенному алгоритму записаны основные данные владельца паспорта. Такая микросхема имеет очень маленькие размеры и называется RFID-чипом.

Присутствие такого чипа в Вашем паспорте обозначается данным логотипом.

* внизу картинки Вы видите прямоугольник с кругом в центре — это и есть логотип электронного чипа.

К такой микросхеме не надо подключаться каким-либо кабелем. Информация с него считывается дистанционно по беспроводной технологии связи.

Что такое RFID-чип?

В переводе с английского, аббревиатура RFID переводится как радиочастотная идентификация.

Эта технология используется не только в паспортах. Если вы путешествовали с домашними животными, вы знакомы с правилами перевозки животных, согласно которым ваш домашний питомец должен пройти процесс чипирования. Эта процедура подразумевает внедрение под кожу животного, обычно в области холки, микрочипа с информацией о животном.

Также, RFID-метки сегодня используются для отслеживания товаров при грузоперевозках. Эта беспроводная технология становится все более распространенной, так как позволяет недорого и надежно отслеживать объекты в режиме реального времени.

RFID-метки бывают трех типов:

 • пассивные,
 • активные
 • полупассивные.

В паспортах используются пассивные чипы, такие чипы не имеют собственного питания и имеют небольшой радиус действия.

RFID-чип паспорта приводится в действие специальным считывателем, сигнал которого индуцирует в чипе ток, достаточный для передачи информации, содержащейся в паспорте.

Большинство вопросов у владельцев таких паспортов сводится к тому, на каком расстоянии информация может быть считана, и возможен ли несанкционированный доступ к ней?

Теоретичеки — да. То, что записано в макросхеме может быть считано. Ниже приводится простейшая схема реализации контроля записи информации в микрочипы.

Для защиты несанкционированного доступа к информации в чипе памяти в паспортах и применяется RFID — технология.

Какую же информацию можно найти на чипе в загранпаспорте?

В разных странах эта информация может отличаться.

Международная Организация Гражданской Авиации (ICAO), которая установила стандарты паспортов, не определила, какая именно информация должна быть записана на RFID-чип паспорта.

Так, например, в паспорте гражданина США на чипе нет информации о владельце, вместо этого на нем записана ссылка на файл на правительственном сервере, по которой работники паспортного контроля могут получит доступ к информации о владельце паспорта.

Это сделано в первую очередь для предотвращения несанцкционированного внесения или изменения информации в данный чип. Такая двухступенчатая система защиты повышает уровень безопасности данных.

Однако, большинство других государств, ситает на данный момент, такую перестраховку избыточной и записывают информацию прямо на чип.

Для европейцев на нем дублируется информация из паспорта (имя, дата рождения и т. д.) плюс фотография и отпечатки пальцев.

В российском загранпаспорте чип хранит информацию о владельце с первой страницы и цифровую фотографию. Данные на чипе граждан России защищены технологией контроля доступа BAC (Basic access control), она позволит прочитать данные только после ввода номера паспорта, даты рождения и даты окончания действия паспорта (обычно осуществляется автоматически при помощи распознавания машиносчитываемой зоны паспорта), что делает невозможным несанкционированный доступ к информации на RFID-чипе паспорта.

BAC (Basic access control) — Основной контроль допуска (BAC) — механизм предоставления дистанционного доступа к информации только сертифицированному оборудованию, обладающему данной технологией. Для согласования ключа сеанса используются такие данные, как номер паспорта, дата рождения и дата окончания срока действия. Затем этот ключ можно использовать для шифрования связи между чипом паспорта и считывающим устройством. Этот механизм призван обеспечить механизм, при котором доступ к информации в RFID-чипе может получить лишь специальное оборудование.

Этот механизм впервые был введен в немецких паспортах 1 ноября 2005 года и в настоящее время широко используется во многих других странах.

Данные, используемые для шифрования связи, могут быть считаны электронным способом из нижней части паспорта, называемой машиночитаемой зоной. Поскольку предполагается, что для ознакомления с этой частью паспорта необходим физический доступ к паспорту, предполагается, что владелец паспорта дал разрешение на чтение паспорта. Оборудование для оптического сканирования этой части паспорта уже широко используется. Оно использует систему OCR для того чтобы прочитать текст который напечатан в унифицированной форме.

Многих владельцев паспортов нового поколения волнует вопрос, на каком расстоянии может быть считана информация с RFID-чипа паспорта при наличии соответствующего оборудования.

Официальные источники утверждают, что это расстояние не более 10 сантиметров, в то время как эксперты в области защиты цифровой информации считают, что при желании и наличии специального оборудования, это можно сделать с расстояния в 160 метров.

* На фото приведен пример считывающего устройства, применяемых при проверке паспортов.

Как самостоятельно можно повысить уровень безопасности, хранящихся на RFID-чипе паспорта данных?

Новые технологии хранения информации предполагают и новые технологии их взлома. Если Вас особенно интересует этот вопрос, то Вам надо знать, что основная суть защиты от несанкционированного доступа к вашему паспорту сводится к экранированию его металлической обложкой, что уменьшают возможность дистанционного доступа к чипу с дальних расстояний.

Например американские паспорта изначально имеют тонкий защитный слой металла на обложке. Таким образом, информация с RFID-метки может быть считана только при открытом паспорте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *