Акафист умягчение

Кондак 1

Из­бра́н­ной Де́ве Ма­ри́и, превы́сшей всех дще́рей зем­ли́, Ма­те­ри Сы́­на Бо́­жия, Е́ю­же дае́тся спа­се́­ние ми́­ра, со уми­ле́­нием взы­ва́­ем: воз­зри́ на многоско́рбное жи­тие́ на́­ше, воспомяни́ ско́р­би и бо­ле́з­ни, я́же претерпе́ла еси́, я́ко на́­ша земноро́дная, и со­тво­ри́ с на́­ми по милосе́рдию Тво­ему́, да зо­ве́м Ти:

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Икос 1

А́н­гел воз­вес­ти́ па́с­ты­рем вифлее́мстим о Рождестве́ Спа­си́­те­ля ми́­ра, и с ним мно́­жест­во во́ев не­бе́с­ных восхваля́ху Бо́­га, пою́­ще: «Сла́­ва в вы́ш­них Бо́­гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние». Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, не име́вши где гла­ву́ преклони́ти, зане́ не бе ме́ста во оби́­те­лех, родила́ Сы́­на Сво­его́ Пе́рвенца в верте́пе, и пови́ла Его́ пелена́ми, и положи́ла Его́ в я́слех. Те́м­же, скорбь се́рд­ца Тво­его́ ве́­ду­ще, во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, дыха́нием Сво­и́м Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго согре́вшая; ра́­дуй­ся, Преве́чнаго Мла­де́н­ца пелена́ми пови́вшая.

Ра́­дуй­ся, Носи́теля вселе́нныя мле́­ком Сво­и́м пита́вшая; ра́­дуй­ся, верте́п в не́­бо обрати́вшая.

Ра́­дуй­ся, престо́л херуви́мский соде́лавшаяся; ра́­дуй­ся, в рождестве́ и по рождестве́ Де́ва пребы́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 2

Ви́­дя­ще Преве́чнаго Мла­де́н­ца пови́та лежа́ща в я́слех, прише́дше, поклони́шася Ему́ па́стыри вифлее́мстии и глаго́лаша рече́нное им а́н­ге­лы о Отроча́ти. Мариа́м же соблюда́ше вся гла­го́­лы сия́ в се́рд­це Сво­е́м. По проше́ствии же осьми́ дней обре́зан бе Иису́с по зако́ну Изра́илеву, я́ко Че­ло­ве́к. Вос­пе­ва́ю­ще сми­ре́­ние и терпе́ние Твое́, Бо­го­ро́­ди­це, по­е́м Ве́ч­но­му Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум иму́ще в Бо́­зе утвержде́нный и соблюда́юще Зако́н Госпо́день, в четыредеся́тый день, ег­да́ испо́лнишася дни́е очище́ния, вознесо́ста Иису́­са во Иерусали́м роди́телие Его́, е́же поста́вити Его́ пред Го́с­по­дем и да́­ти за Не­го́ же́ртву по ре­че́н­ному в Зако́не Госпо́днем; мы же во­пи­е́м Бо­го­ро́­ди­це си́­це:

Ра́­дуй­ся, Созда́теля вселе́нныя во ис­пол­не́­ние Зако́на в храм Иерусали́мский прине́сшая; ра́­дуй­ся, та́­мо ста́рцем Симео́ном ра́­дост­но сре́тенная.

Ра́­дуй­ся, Еди́на Чи́с­тая и Бла­го­сло­ве́н­ная в же­на́х; ра́­дуй­ся, крест Твой, скорбьми́ пре­ук­ра­ше́н­ный, во смире́нии не́сшая.

Ра́­дуй­ся, во́лю Бо́­жию николи́же преслу́шавшая; ра́­дуй­ся, о́б­раз терпе́ния и сми­ре́­ния нам Со­бо́ю яви́вшая.

Ра́­дуй­ся, со­су́­де, ис­по́л­нен­ный бла­го­да́­ти Ду́­ха Свя­та́­го; ра́­дуй­ся, ро́жд­шая Сы́­на Единоро́днаго От­ца́ Не­бе́с­на­го.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 3

Си́­лою свы́­ше укрепля́ема была́ еси́, Ма́­ти Бо́­жия, ег­да́ услы́шала еси́ словеса́ пра­вед­на­го ста́рца Симео́на: «Се, лежи́т Сей на паде́ние и на воста́ние мно́гим во Изра́или и в зна́­ме­ние пререка́емо, и Те­бе́ же Само́й ду́­шу про́йдет ору́­жие, я́ко да откры́ются от мно́гих сер­де́ц помышле́ния». Оба́­че скорбь ве́лия пронзе́ се́рд­це Бо­го­ро́­ди­цы, и возо­пи́ Сия́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я тща́­ние погуби́ти От­ро­ча́, посла́ И́род изби́ти вся де́ти, су́щия в Вифлее́ме и преде́лех его́, от двою́ ле́ту и нижа́йше, по вре́мени, е́же испыта́ от волх­во́в. И се, повеле́нием Бо́­жи­им, да́нным чрез а́н­ге­ла во сне ста́рцу Ио́сифу, бежа́ все Свято́е Семе́йство во Еги́пет и пребы́сть та́­мо седмь лет до сме́р­ти И́рода. Те́м­же со уми­ле́­нием воспое́м Ти, Бо­го­ро́­ди­це:

Ра́­дуй­ся, всю тесноту́ стра́нствия поне́сшая; ра́­дуй­ся, я́ко вси и́до­ли па­до́­ша в стра­не́ Еги́петстей, не возмо́гше терпе́ти кре́­пос­ти Сы́­на Тво­его́.

Ра́­дуй­ся, с нечести́выми язы́чники пребыва́вшая; ра́­дуй­ся, из Еги́пта с Пе́рвенцем О́троком и Сво­и́м обру́чником в Назаре́т прише́дшая.

Ра́­дуй­ся, со ста́рцем Ио́сифом древоде́лом в нищете́ жи́вшая; ра́­дуй­ся, все вре́­мя Свое́ в труде́х провожда́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 4

Бу́ря ско́р­би обдержа́ Пречи́стую Ма́­терь, ег­да́ возвраща́ющимася и́ма из Иерусали́ма не обрето́ша в пу­ти́ О́трока Иису́­са. Се­го́ ра́­ди возврати́стася во Иерусали́м, взыска́юще Его́. И бысть по трие́х днех, обрето́ста Его́ в це́рк­ви, седя́щаго посреде́ учи́телей, и послу́шающаго их, и вопроша́ющаго их. И ре­че́ к Не­му́ Ма́­ти Его́: «Ча́до, что со­тво­ри́ на́ма та́­ко? Се оте́ц Твой и Аз, боля́ще, иска́хом Те­бе́.» И ре­че́ к ни́ма Иису́с: «Что я́ко иска́сте Ме­не́? Не ве́сте ли, я́ко в тех, я́же От­ца́ Мо­его́, досто́ит бы­ти Ми?» Ты же, Пре­чи́с­тая, соблюда́ла еси́ гла­го́­лы сия́ в се́рд­це Сво­е́м, вопию́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Услы́шала еси́, Ма́­ти Бо́­жия, я́ко Иису́с прохожда́ше всю Галиле́ю, уча́ на со́нмищих, пропове́дуя Ева́нгелие Ца́рст­вия и исцеля́я всяк не­ду́г и вся́­кую я́зю в лю́­дех. И изы́де слух о Нем по всей стра­не́, и приведо́ша к Не­му́ вся боля́щия разли́чными не­ду́­ги и страсть­ми́, одержи́мыя бе́сы и разсла́бленныя, и ис­це­ли́ их. Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, ве́дущи проро́чество, скорбя́щи се́рд­цем, познава́ла еси́, я́ко вско́ре прии́дет час, ег­да́ Сын Твой принесе́т Се­бе́ в же́ртву за гре­хи́ ми́­ра. Те́м­же убла­жа́­ем Тя, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, во­пию́­ще:

Ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ на служе́ние на­ро́­ду иуде́йскому отда́вшая; ра́­дуй­ся, ско́рбная се́рд­цем, но поко́рная во́ли Бо­жией.

Ра́­дуй­ся, мир от по­то́­па грехо́внаго спа́сшая; ра́­дуй­ся, гла­ву́ дре́в­ня­го зми́я сте́ршая.

Ра́­дуй­ся, Се­бе́ в же́ртву Бо́­гу прине́сшая; ра́­дуй­ся, Гос­по́дь с То­бо́ю, Бла­го­сло­ве́н­ная.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 5

Ца́рст­вие Бо́­жие на зем­ли́ пропове́дуя, облича́ше Иису́с го́рдость фарисе́ев, мне́вших се­бе́ пра́­вед­ни­ки бы­ти. Те́м­же слы́­ша­ще при́тчи Его́, разуме́ша, я́ко о них глаго́лет, и иска́ша взя́ти Его́, но убоя́шася наро́да, по­не́­же я́ко проро́ка Его́ име́яху; сия́ вся ве́дающи, скорбя́щи Бо­го­ро́­ди­ца о Сы́­не Сво­е́м возлю́бленнем, страда́ше, да не убию́т Его́, оба́­че во­пию́­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше не́ции от иуде́й воскреше́ние Ла́заря, идо́ша к фарисе́ем и реко́ша им, я́же со­тво­ри́ Иису́с; и ре­че́ им Каиа́фа, архиере́й сый ле́ту тому́: «У́не есть нам, да еди́н че­ло­ве́к у́мрет за лю́­ди, а не весь наро́д поги́бнет». И от се­го́ дне совеща́ша, да убию́т Его́. Мы же во­пи­е́м Ти, Пре­чи́с­тая:

Ра́­дуй­ся, Спа­си́­те­ля ми́­ра ро́жд­шая; ра́­дуй­ся, спа­се́­ния на́­ше­го глави́зно.

Ра́­дуй­ся, от рожде́ния в Ма́­терь Спа́су на́­ше­му предызбра́нная; ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, обрече́нная на страда́ние.

Ра́­дуй­ся, Бла­го­сло­ве́н­ная, Цари́ца Не­бе́с­ная соде́лавшаяся; ра́­дуй­ся, вы́­ну за ны моля́щаяся.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 6

Пре́ж­де про­по­ве́д­ник сло́ва Бо́­жия, последи́ же преда́тель, Иу́да Искарио́тский, еди́н от обоюна́десяте апо́с­то­лов, и́де ко архиере́ом, преда́ти хо­тя́ Учи́теля сво­его́; они́ же, слы́­шав­ше, обра́довашася и обеща́ша ему́ сре́бренники да́­ти. Ты же, Бо­го­ма́­ти, скорбя́щи о Сы́­не Сво­е́м возлю́бленнем, вопия́ла еси́ го́рце Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́ла есть после́дняя ве́черя ученико́м Хри­сто́­вым, на ней­же Учи́тель умы́ но́зе им, о́б­раз сми­ре́­ния показу́я, и ре­че́ им: «Еди́н от вас преда́ст Мя, яды́й со Мно́ю». Мы же, го́рю Ма­те­ри Бо­жией сострада́юще, вос­пе­ва́­ем Ей:

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, му́кою серде́чною истомле́нная; ра́­дуй­ся, вся претерпе́вшая в юдо́ли сей многоско́рбней.

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­ве успокое́ние находи́вшая; ра́­дуй­ся, всех скор­бя́­щих Ра́­дос­те.

Ра́­дуй­ся, утоле́ние на́­ших пе­ча́­лей; ра́­дуй­ся, из ти́ны гре­хо́в­ныя нас спа­са́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 7

Хо­тя́й яви́­ти лю­бо́вь Свою́ к ро́ду челове́ческому Гос­по́дь наш Иису́с Хрис­то́с на Та́йней ве́чери, благослови́в и преломи́в хлеб, даде́ Сво­и́м ученико́м и апо́с­то­лом, рек: «Приими́те, яди́те, сие́ есть те́­ло Мое́» и, при­е́м ча́шу и хва­лу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: «Сия́ есть кровь Моя́ Но́­ва­го Заве́та, я́же за мно́­гия излива́емая во ос­тав­ле́­ние гре­хо́в». Бла­го­да­ря́­ще Ми­ло­сти­ва­го Бо́­га за ми­ло­се́р­дие Его́ к нам не­из­ре­че́н­ное, по­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вое зна́­ме­ние ми́­лос­ти Своея́ яви́ Гос­по́дь ученико́м Сво­и́м, обеща́я им посла́ти ина́го Уте́­ши­те­ля — Ду́­ха и́с­ти­ны, И́же от От­ца́ исхо́дит, да свиде́тельствует о Нем. Те­бе́ же, Ма­те­ри Бо­жией, па́­ки освяще́нней Ду́­хом Свя­ты́м в день Пятьдеся́тницы, во­пи­е́м си́­це:

Ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го обита́лище; ра́­дуй­ся, черто́же всесвяты́й.

Ра́­дуй­ся, простра́нное се­ле́­ние Бо́­га Сло́ва; ра́­дуй­ся, Би́сер Бо­же́ст­вен­ный произве́дшая.

Ра́­дуй­ся, рождество́м Тво­и́м ра́йс­кия две́ри нам отверза́ющая; ра́­дуй­ся, зна́­ме­ние ми́­лос­ти Бо­жией нам Со­бо́ю яви́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 8

Стра́н­но и приско́рбно нам слы́шати, я́ко лобза́нием предаде́ Учи́теля сво­его́ и Го́с­по­да Иу́да Искарио́тский. Спи́ра же и ты́сящник и слуги́ архиере́йстии взя́ша Иису́­са и связа́ша Его́, и ведо́ша к первосвяще́ннику А́нне пе́рвее, посе́м же к Каиа́фе архиере́ови. Ма́­терь же Бо́­жия, сме́ртнаго сове́та на Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго ожида́ющи, во­пия́­ше Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Вси иуде́и ведо́ша Иису́­са от Каиа́фы в прето́р к Пила́ту, гла­го́­лю­ще Его́ злоде́я бы­ти. Пила́т же вопроси́ Его́ и глаго́ла им, я́ко ни еди́ныя вины́ обре́те в Нем. Мы же Ма­те­ри Бо­жией, поноше́ния Сы́­на Сво­его́ ви́дящей, уми́ль­но во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, се́рд­це го́рем истерза́нное име́вшая; ра́­дуй­ся, сле́зы о Сы́­не Сво­е́м пролива́вшая.

Ра́­дуй­ся, Ча́до Свое́ люби́мое на суди́лище преда́нное зре́вшая; ра́­дуй­ся, вся претерпе́вшая без ро́пота, я́ко раба́ Гос­по́д­ня.

Ра́­дуй­ся, стеня́щая и рыда́ющая; ра́­дуй­ся, Ца­ри́­це не­бе­се́ и зем­ли́, при­е́м­лю­щая мо­ли́т­вы раб Сво­и́х.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 9

Вси ро́­ди бла­жа́т Тя, чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, Влады́чицу и Ма́­терь Изба́вителя на́­ше­го, рождество́м Сво­и́м ра́­дость все­му́ ми́­ру прине́сшую, последи́ же скорбь ве́­лию име́вшую, ви́­дя­щи Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго на поруга́ние, бие́ние и смерть пре́даннаго. Мы же уми­ле́н­ное пе́­ние при­но́­сим Ти, Пре­чи́с­тая, во­пию́­ще Всемогу́щему Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут изрещи́ всех страда́ний, То­бо́ю пренесе́нных, Спа́­се наш, ег­да́ во́­ини, спле́тше ве­не́ц из те́рния и воз­ло­жи́в­ше на гла­ву́ Твою́, и в ри́зу багря́ну обле́кше Тя, глаго́лаху: «Ра́­дуй­ся, Ца­рю́ Иуде́йский», и бия́ху Тя по лани́тома. Мы же, Ма́­ти Бо́­жия, стра­да́­ния Твоя́ познава́юще, во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ бие́ннаго зре́вшая; ра́­дуй­ся, багряни́цею и терно́вым вен­це́м оде́яннаго зре́вшая.

Ра́­дуй­ся, Его́­же мле́­ком Сво­и́м пита́ла еси́, терза́емаго ви́девшая; ра́­дуй­ся, страда́нием Его́ спострада́вшая.

Ра́­дуй­ся, все́­ми ученики́ Его́ оста́вленнаго ви́девшая; ра́­дуй­ся, непра́ведными судия́ми Его́ осужде́ннаго зре́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ Иису́­са, ре­че́ Пила́т иуде́ем: «Есть же обы́чай вам, да еди́­на­го вам отпущу́ на Па́сху. Хо́щете ли у́бо, да отпущу́ вам Ца­ря́ Иуде́йска?» Но вси возо­пи́­ша, гла­го́­лю­ще: «Не Се­го́, но Вара́вву». Про­слав­ля́ю­ще ми­ло­се́р­дие От­ца́ Не­бе́с­на­го, И́же та́­ко воз­лю­би́ мир, я́ко Сы́­на Сво­его́ Единоро́днаго отда́л есть на кре́стную смерть, да искупи́т ны от ве́ч­ныя сме́р­ти, во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и ог­раж­де́­ние бу́­ди нам, Вла­ды́­чи­це, изнемога́ющим от ско́р­би и бо­ле́з­ни. Ты бо и Сама́ страда́ла еси́, слы́шащи иуде́ев, во­пию́­щих: «Распни́, распни́ Его́!» Ны́­не же услы́­ши нас, во­пию́­щих Ти:

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти ми­ло­се́р­дия, отъе́млющая вся́­кую слезу́ от лю́­те стра́ждущих; ра́­дуй­ся, слезу́ умиле́ния нам по­даю́­щая.

Ра́­дуй­ся, погиба́ющих гре́ш­ни­ков спа­са́ю­щая; ра́­дуй­ся, предста́тельство хри­сти­а́н не­по­сты́д­ное.

Ра́­дуй­ся, от страс­те́й нас из­бав­ля́ю­щая; ра́­дуй­ся, се́рдцу сокруше́нному отра́ду по­даю́­щая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 11

Пе́­ние все­уми­ле́н­ное Спа­си́­те­лю ми́­ра при­но́­сим, на во́льное страда́ние ше́дшему и крест Свой не́сшему. Во́­ини же, прише́дше на Голго́фу, пропя́ша Его́. Стоя́ху при кре­сте́ Иису́сове Ма́­ти Его́, и сестра́ Ма́­те­ре Его́ — Мари́я Клео́пова, и Мари́я Магдали́на. Иису́с же, ви́­дев Ма́­терь и ученика́ стоя́­ща, его́­же любля́ше, глаго́ла Ма­те­ри Свое́й: «Же́но, се сын Твой»; пото́м глаго́ла ученику́: «Се Ма́­ти твоя́». И от того́ ча́са поя́т Ю учени́к во своя́си. Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, обезче́щенна ви́­дя­щи на кре­сте́ Сы́­на и Го́с­по­да, терза́лася еси́, вопию́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Сы́­не Мой и Бо́­же Пред­ве́ч­ный, Тво́р­че всех тва́рей, Го́с­по­ди! Ка́­ко те́рпиши на кре­сте́ страсть, — Чи́с­тая Де́ва, пла́чущи, гла­го́­ла­ше. — О стра́шнем Тво­е́м Рождестве́, Сы́­не Мой, па́­че всех матере́й возвели́чена бых, но увы́ Мне: ны́­не Тя ви́­дя­щи, распаля́юся утро́бою». Мы же, сле́зы пролива́юще и Те­бе́ вне́млюще, во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, ра́­дос­ти и ве­се́­лия лише́нная; ра́­дуй­ся, во́льная стра­да́­ния Сы́­на Тво­его́ на кре­сте́ ви́девшая.

Ра́­дуй­ся, Ча́до Свое́ возлю́бленное уязвле́нным зре́вшая; ра́­дуй­ся, А́гнца, на закла́ние ведо́маго, Ма́­ти.

Ра́­дуй­ся, Изба́вителя язв ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных я́з­вами покры́таго ви́девшая; ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ воскре́сшаго из ме́рт­вых зре́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 12

Бла­го­да́ть по­да́ждь нам, Спа́­се Всеми́лостивый, на Кре­сте́ дух Свой испусти́вый и со­гре­ше́­ний на́­ших рукописа́ние растерза́вый. «Се, све́­те Мой сла́дкий, на­де́ж­до и жи­во­те́ Мой бла­ги́й, Бо́­же Мой, уга́сл еси́ на Кре­сте́», — Де́ва, стеня́щи, гла­го́­ла­ше. Потщи́ся, Ио́сифе, к Пила́ту приступи́ти и проси́ его́ сня́ти с дре́ва Учи́теля сво­его́ уязвле́ннаго: «Даждь ми Се­го́ стра́ннаго, И́же не и́мать где главы́ преклони́ти». Богома́терь же, ви́девши Сы́­на Сво­его́ безсла́вна, на́га на дре́­ве, возо­пи́: «Увы́ Мне, Ча́до Мое́, увы́ Мне, све́­те Мой, ду́­шу про́йде Мне ору́­жие по рече́нию пра­вед­на­го ста́рца Симео́на». Мы же, Пре­чи́с­тей Де́ве состра́ждуще, во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще ми­ло­се́р­дие Твое́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че, покланя́емся бо­га́т­ству ми́­лос­ти Твоея́, Вла­ды́­ко. «Со­зда́­ние Твое́ спас­ти́ хо­тя́, смерть подъ­я́л еси́, — ре­че́ Пре­чи́с­тая, — но Вос­кре­се́­ни­ем Тво­и́м, Спа́­се, по­ми́­луй всех нас». Мы же Бо­го­ро́­ди­це, о нас моля́щейся, во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, ме́ртваго зря́щая, бездыха́нна Преблага́го Го́с­по­да; ра́­дуй­ся, лобза́вшая те́­ло Сы́­на Тво­его́ возлю́бленнаго.

Ра́­дуй­ся, Све́­та Сво­его́ сла́дкаго на́га и уязвле́ннаго Мертвеца́ зре́вшая; ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ гро́бу преда́вшая.

Ра́­дуй­ся, плащани́цею но́вою те́­ло Его́ обви́вшая; ра́­дуй­ся, Воскресе́ние Его́ ви́девшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 13

О Все­пе́­тая Ма́­ти, изнемога́ющая от ско́р­би у крес­та́ Сы́­на Тво­его́ и Бо́­га! Внемли́ воздыха́нием и слеза́м на́­шим, умягчи́ зла́я серд­ца́, востаю́щая на нас, из­ба́­ви от ско́р­би, бо­ле́з­ней и ве́ч­ныя сме́р­ти всех упова́ющих на не­из­ре­че́н­ное Твое́ ми­ло­се́р­дие и во­пию́­щих Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «А́н­гел воз­вес­ти́ …» и 1-й кондак «Из­бра́н­ной Де́ве Ма­ри́и …».

Мо­ли́т­ва пер­вая

О многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, пре­вы́ш­шая всех дще́рей зем­ли́ по чис­то­те́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, То­бо́ю на зем­ли́ пренесе́нных! При­ими́ многоболе́зненныя воздыха́ния на́­ша и со­хра­ни́ нас под кро́вом Твоея́ ми́­лос­ти. Ина́го бо прибе́жища и теп­ла­го предста́тельства, ра́­зве Те­бе́, не ве́­мы, но, я́ко дерз­но­ве́­ние иму́­щи ко И́же от Те­бе́ Рожде́нному, помози́ и спа­си́ ны мо­ли́т­ва­ми Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го, иде́­же со все́­ми свя­ты́­ми бу́дем вос­пе­ва́­ти хва­лу́ в Тро́­ице Еди́­но­му Бо́­гу, всег­да́, ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва вто­рая

О кто не ублажи́т Тя, Де́­во Бла­го­да́т­ная, кто не воспое́т Твое́ ми­ло­се́р­дие к ро́ду челове́ческому. Те­бе́ мо́­лим­ся, Тебя́ про́­сим: не оста́­ви нас, во зле погиба́ющих, раствори́ лю­бо́­вию серд­ца́ на́­ша и ко врага́м на́­шим пошли́ стрелу́ Свою́, да уязвля́ет серд­ца́ на́­ша ми́­ром к гоня́щим нас. А́ще мир нас ненави́дит — Ты про­стри́ лю­бо́вь Свою́ к нам, а́ще мир нас го́нит — Ты при­ими́ нас. По­да́ждь нам Бла­го­да́т­ную си́­лу терпе́ния — без ро́пота перенести́ испыта́ния, в ми́­ре сем быва́емая. О Гос­по­же́! Умягчи́ серд­ца́ злых че­ло­ве́­ков, восстаю́щих на нас, да не поги́бнут серд­ца́ их во зле, но умо­ли́, Бла­го­да́т­ная, Сы́­на Тво­его́ и Бо́­га на́­ше­го, да умири́т серд­ца́ их ми́­ром, диа́вол же — оте́ц зло́бы — да посрами́тся! Мы же, вос­пе­ва́ю­ще ми­ло­се́р­дие Твое́ к нам, злым, непотре́бным, воспое́м Ти, о Пречу́дная Гос­по­же́ Де́­во Бла­го­да́т­ная: услы́­ши нас в час сей, сокруше́нная серд­ца́ иму́­щих, огради́ нас ми́­ром и лю­бо́­вию друг ко дру́гу и ко враго́м на́­шим, искорени́ от нас вся́­кую зло́бу и вражду́, да воспое́м Те­бе́ и Сы́­ну Тво­ему́, Го́с­по­ду Иису́­су Хри­сту́ на́­ше­му: Алли­лу́иа! Алли­лу́иа! Алли­лу́иа!

Ве­ли­ча́­ние

Ве­ли­ча́­ем Тя, Пре­свя­та́я Де́­во, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, и чтим о́б­раз Твой свя­ты́й, и́м­же то́­чи­ши ис­це­ле́­ния всем с ве́­рою при­те­ка́ю­щим.

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОН ЕЯ «СЕМИСТРЕЛЬНАЯ» И «УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ»

Избранной Деве Марии, превысшей всех дщерей земли, Матери Сына Божия, Еюже дается спасение мира, со умилением взываем: воззри на многоскорбное житие наше, воспомяни скорби и болезни, яже претерпела еси, яко наша земнородная, и сотвори с нами по милосердию Твоему, да зовем Ти:

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Ангел возвести пастырем вифлеемстим о Рождестве Спасителя мира, и с ним множество воев небесных восхваляху Бога, поюще: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Ты же, Мати Божия, не имевши где главу преклонити, зане не бе места во обителех, родила Сына Своего Первенца в вертепе, и повила Его пеленами, и положила Его в яслех. Темже, скорбь сердца Твоего ведуще, вопием Ти:

Радуйся, дыханием Своим Сына Своего возлюбленнаго согревшая; радуйся, Превечнаго Младенца пеленами повившая.

Радуйся, Носителя вселенныя млеком Своим питавшая; радуйся, вертеп в небо обратившая.

Радуйся, престол херувимский соделавшаяся; радуйся, в рождестве и по рождестве Дева пребывшая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Видяще Превечнаго Младенца повита лежаща в яслех, пришедше, поклонишася Ему пастыри вифлеемстии и глаголаша реченное им ангелы о Отрочати. Мариам же соблюдаше вся глаголы сия в сердце Своем. По прошествии же осьми дней обрезан бе Иисус по закону Израилеву, яко Человек. Воспевающе смирение и терпение Твое, Богородице, поем Вечному Богу: Аллилуиа.

Разум имуще в Бозе утвержденный и соблюдающе Закон Господень, в четыредесятый день, егда исполнишася дние очищения, вознесота Иисуса во Иерусалим родителие Его, еже поставити Его пред Господем и дати за Него жертву по реченному в Законе Господнем; мы же вопием Богородице сице:

Радуйся, Создателя вселенныя во исполнение Закона в храм Иерусалимский принесшая; радуйся, тамо старцем Симеоном радостно сретенная.

Радуйся, Едина Чистая и Благословенная в женах; радуйся, крест Твой, скорбьми преукрашенный, во смирении несшая.

Радуйся, волю Божию николиже преслушавшая; радуйся, образ терпения и смирения нам Собою явившая.

Радуйся, сосуде, исполненный благодати Духа Святаго; радуйся, рождшая Сына Единороднаго Отца Небеснаго.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Силою свыше укрепляема была еси, Мати Божия, егда услышала еси словеса праведнаго старца Симеона: «Се, лежит Сей на падение и на востание многим во Израили и в знамение пререкаемо, и Тебе же Самой душу пройдет оружие, яко да открыются от многих сердец помышления». Обаче скорбь велия пронзе сердце Богородицы, и возопи Сия Богу: Аллилуиа.

Имея тщание погубити Отроча, посла Ирод избити вся дети, сущия в Вифлееме и пределех его, от двою лету и нижайше, по времени, еже испыта от волхвов. И се, повелением Божиим, данным чрез ангела во сне старцу Иосифу, бежа все Святое Семейство во Египет и пребысть тамо седмь лет до смерти Ирода. Темже со умилением воспоем Ти, Богородице:

Радуйся, всю тесноту странствия понесшая; радуйся, яко вси идоли падоша в стране Египетстей, не возмогше терпети крепости Сына Твоего.

Радуйся, с нечестивыми язычники пребывавшая; радуйся, из Египта с Первенцем Отроком и Своим обручником в Назарет пришедшая.

Радуйся, со старцем Иосифом древоделом в нищете жившая; радуйся, все время Свое в трудех провождавшая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Буря скорби обдержа Пречистую Матерь, егда возвращающимася има из Иерусалима не обретоша в пути Отрока Иисуса. Сего ради возвратистася во Иерусалим, взыскающе Его. И бысть по триех днех, обретоста Его в церкви, седящаго посреде учителей, и послушающаго их, и вопрошающаго их. И рече к Нему Мати Его: «Чадо, что сотвори нама тако? Се отец Твой и Аз, боляще, искахом Тебе.» И рече к нима Иисус: «Что яко искасте Мене? Не весте ли, яко в тех, яже Отца Моего, достоит быти Ми?» Ты же, Пречистая, соблюдала еси глаголы сия в сердце Своем, вопиющи Богу: Аллилуиа.

Услышала еси, Мати Божия, яко Иисус прохождаше всю Галилею, уча на сонмищих, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всяк недуг и всякую язю в людех. И изыде слух о Нем по всей стране, и приведоша к Нему вся болящия различными недуги и страстьми, одержимыя бесы и разслабленныя, и исцели их. Ты же, Мати Божия, ведущи пророчество, скорбящи сердцем, познавала еси, яко вскоре приидет час, егда Сын Твой принесет Себе в жертву за грехи мира. Темже ублажаем Тя, многоскорбная Мати Божия, вопиюще:

Радуйся, Сына Своего на служение народу иудейскому отдавшая; радуйся, скорбная сердцем, но покорная воли Божией.

Радуйся, мир от потопа греховнаго спасшая; радуйся, главу древняго змия стершая.

Радуйся, Себе в жертву Богу принесшая; радуйся, Господь с Тобою, Благословенная.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Царствие Божие на земли проповедуя, обличаше Иисус гордость фарисеев, мневших себе праведники быти. Темже слышаще притчи Его, разумеша, яко о них глаголет, и искаша взяти Его, но убояшася народа, понеже яко пророка Его имеяху; сия вся ведающи, скорбящи Богородица о Сыне Своем возлюбленнем, страдаше, да не убиют Его, обаче вопиюще Богу: Аллилуиа.

Видевше неции от иудей воскрешение Лазаря, идоша к фарисеем и рекоша им, яже сотвори Иисус; и рече им Каиафа, архиерей сый лету тому: «Уне есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь народ погибнет». И от сего дне совещаша, да убиют Его. Мы же вопием Ти, Пречистая:

Радуйся, Спасителя мира рождшая; радуйся, спасения нашего главизно.

Радуйся, от рождения в Матерь Спасу нашему предызбранная; радуйся, Мати Божия, обреченная на страдание.

Радуйся, Благословенная, Царица Небесная соделавшаяся; радуйся, выну за ны молящаяся.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Прежде проповедник слова Божия, последи же предатель, Иуда Искариотский, един от обоюнадесяте апостолов, иде ко архиереом, предати хотя Учителя своего; они же, слышавше, обрадовашася и обещаша ему сребренники дати. Ты же, Богомати, скорбящи о Сыне Своем возлюбленнем, вопияла еси горце Богу: Аллилуиа.

Возсияла есть последняя вечеря учеником Христовым, на нейже Учитель умы нозе им, образ смирения показуя, и рече им: «Един от вас предаст Мя, ядый со Мною». Мы же, горю Матери Божией сострадающе, воспеваем Ей:

Радуйся, Мати Божия, мукою сердечною истомленная; радуйся, вся претерпевшая в юдоли сей многоскорбней.

Радуйся, в молитве успокоение находившая; радуйся, всех скорбящих Радосте.

Радуйся, утоление наших печалей; радуйся, из тины греховныя нас спасающая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Хотяй явити любовь Свою к роду человеческому Господь наш Иисус Христос на Тайней вечери, благословив и преломив хлеб, даде Своим учеником и апостолом, рек: «Приимите, ядите, сие есть тело Мое» и, прием чашу и хвалу воздав, даде им, глаголя: «Сия есть кровь Моя Новаго Завета, яже за многия изливаемая во оставление грехов». Благодаряще Милостиваго Бога за милосердие Его к нам неизреченное, поем Ему: Аллилуиа.

Новое знамение милости Своея яви Господь учеником Своим, обещая им послати инаго Утешителя — Духа истины, Иже от Отца исходит, да свидетельствует о Нем. Тебе же, Матери Божией, паки освященней Духом Святым в день Пятьдесятницы, вопием сице:

Радуйся, Духа Святаго обиталище; радуйся, чертоже всесвятый.

Радуйся, пространное селение Бога Слова; радуйся, Бисер Божественный произведшая.

Радуйся, рождеством Твоим райския двери нам отверзающая; радуйся, знамение милости Божией нам Собою явившая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Странно и прискорбно нам слышати, яко лобзанием предаде Учителя своего и Господа Иуда Искариотский. Спира же и тысящник и слуги архиерейстии взяша Иисуса и связаша Его, и ведоша к первосвященнику Анне первее, посем же к Каиафе архиереови. Матерь же Божия, смертнаго совета на Сына Своего возлюбленнаго ожидающи, вопияше Богу: Аллилуиа.

Вси иудеи ведоша Иисуса от Каиафы в претор к Пилату, глаголюще Его злодея быти. Пилат же вопроси Его и глагола им, яко ни единыя вины обрете в Нем. Мы же Матери Божией, поношения Сына Своего видящей, умильно вопием:

Радуйся, сердце горем истерзанное имевшая; радуйся, слезы о Сыне Своем проливавшая.

Радуйся, Чадо Свое любимое на судилище преданное зревшая; радуйся, вся претерпевшая без ропота, яко раба Господня.

Радуйся, стенящая и рыдающая; радуйся, Царице небесе и земли, приемлющая молитвы раб Своих.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Вси роди блажат Тя, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Владычицу и Матерь Избавителя нашего, рождеством Своим радость всему миру принесшую, последи же скорбь велию имевшую, видящи Сына Своего возлюбленнаго на поругание, биение и смерть преданнаго. Мы же умиленное пение приносим Ти, Пречистая, вопиюще Всемогущему Богу: Аллилуиа.

Витии многовещаннии не возмогут изрещи всех страданий, Тобою пренесенных, Спасе наш, егда воини, сплетше венец из терния и возложивше на главу Твою, и в ризу багряну облекше Тя, глаголаху: «Радуйся, Царю Иудейский», и бияху Тя по ланитома. Мы же, Мати Божия, страдания Твоя познавающе, вопием Ти:

Радуйся, Сына Своего биеннаго зревшая; радуйся, багряницею и терновым венцем одеяннаго зревшая.

Радуйся, Егоже млеком Своим питала еси, терзаемаго видевшая; радуйся, страданием Его спострадавшая.

Радуйся, всеми ученики Его оставленнаго видевшая; радуйся, неправедными судиями Его осужденнаго зревшая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Спасти хотя Иисуса, рече Пилат иудеем: «Есть же обычай вам, да единаго вам отпущу на Пасху. Хощете ли убо, да отпущу вам Царя Иудейска?» Но вси возопиша, глаголюще: «Не Сего, но Варавву». Прославляюще милосердие Отца Небеснаго, Иже тако возлюби мир, яко Сына Своего Единороднаго отдал есть на крестную смерть, да искупит ны от вечныя смерти, вопием Ему: Аллилуиа.

Стена и ограждение буди нам, Владычице, изнемогающим от скорби и болезни. Ты бо и Сама страдала еси, слышащи иудеев, вопиющих: «Распни, распни Его!» Ныне же услыши нас, вопиющих Ти:

Радуйся, Мати милосердия, отъемлющая всякую слезу от люте страждущих; радуйся, слезу умиления нам подающая.

Радуйся, погибающих грешников спасающая; радуйся, предстательство христиан непостыдное.

Радуйся, от страстей нас избавляющая; радуйся, сердцу сокрушенному отраду подающая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Пение всеумиленное Спасителю мира приносим, на вольное страдание шедшему и крест Свой несшему. Воини же, пришедше на Голгофу, пропяша Его. Стояху при кресте Иисусове Мати Его, и сестра Матере Его — Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус же, видев Матерь и ученика стояща, егоже любляше, глагола Матери Своей: «Жено, се сын Твой»; потом глагола ученику: «Се Мати твоя». И от того часа поят Ю ученик во свояси. Ты же, Мати Божия, обезчещенна видящи на кресте Сына и Господа, терзалася еси, вопиющи Богу: Аллилуиа.

«

Сыне Мой и Боже Предвечный, Творче всех тварей, Господи! Како терпиши на кресте страсть, — Чистая Дева, плачущи, глаголаше. — О страшнем Твоем Рождестве, Сыне Мой, паче всех матерей возвеличена бых, но увы Мне: ныне Тя видящи, распаляюся утробою». Мы же, слезы проливающе и Тебе внемлюще, вопием Ти:

Радуйся, радости и веселия лишенная; радуйся, вольная страдания Сына Твоего на кресте видевшая.

Радуйся, Чадо Свое возлюбленное уязвленным зревшая; радуйся, Агнца, на заклание ведомаго, Мати.

Радуйся, Избавителя язв душевных и телесных язвами покрытаго видевшая; радуйся, Сына Своего воскресшаго из мертвых зревшая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Благодать подаждь нам, Спасе Всемилостивый, на Кресте дух Свой испустивый и согрешений наших рукописание растерзавый. «Се, свете Мой сладкий, надеждо и животе Мой благий, Боже Мой, угасл еси на Кресте», — Дева, стенящи, глаголаше. Потщися, Иосифе, к Пилату приступити и проси его сняти с древа Учителя своего уязвленнаго: «Даждь ми Сего страннаго, Иже не имать где главы преклонити». Богоматерь же, видевши Сына Своего безславна, нага на древе, возопи: «Увы Мне, Чадо Мое, увы Мне, свете Мой, душу пройде Мне оружие по речению праведнаго старца Симеона». Мы же, Пречистей Деве состраждуще, вопием Богу: Аллилуиа.

Поюще милосердие Твое, Человеколюбче, покланяемся богатству милости Твоея, Владыко. «Создание Твое спасти хотя, смерть подъял еси, — рече Пречистая, — но Воскресением Твоим, Спасе, помилуй всех нас». Мы же Богородице, о нас молящейся, вопием:

Радуйся, мертваго зрящая, бездыханна Преблагаго Господа; радуйся, лобзавшая тело Сына Твоего возлюбленнаго.

Радуйся, Света Своего сладкаго нага и уязвленнаго Мертвеца зревшая; радуйся, Сына Своего гробу предавшая.

Радуйся, плащаницею новою тело Его обвившая; радуйся, Воскресение Его видевшая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

О Всепетая Мати, изнемогающая от скорби у креста Сына Твоего и Бога! Внемли воздыханием и слезам нашим, умягчи злая сердца, востающая на нас, избави от скорби, болезней и вечныя смерти всех уповающих на неизреченное Твое милосердие и вопиющих Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангел возвести …» и 1-й кондак «Избранной Деве Марии …».

Молитва первая

О многоскорбная Мати Божия, превышшая всех дщерей земли по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли пренесенных! Приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Инаго бо прибежища и теплаго предстательства, разве Тебе, не вемы, но, яко дерзновение имущи ко Иже от Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевати хвалу в Троице Единому Богу, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О кто не ублажит Тя, Дево Благодатная, кто не воспоет Твое милосердие к роду человеческому. Тебе молимся, Тебя просим: не остави нас, во зле погибающих, раствори любовию сердца наша и ко врагам нашим пошли стрелу Свою, да уязвляет сердца наша миром к гонящим нас. Аще мир нас ненавидит — Ты простри любовь Свою к нам, аще мир нас гонит — Ты приими нас. Подаждь нам Благодатную силу терпения — без ропота перенести испытания, в мире сем бываемая. О Госпоже! Умягчи сердца злых человеков, восстающих на нас, да не погибнут сердца их во зле, но умоли, Благодатная, Сына Твоего и Бога нашего, да умирит сердца их миром, диавол же — отец злобы — да посрамится! Мы же, воспевающе милосердие Твое к нам, злым, непотребным, воспоем Ти, о Пречудная Госпоже Дево Благодатная: услыши нас в час сей, сокрушенная сердца имущих, огради нас миром и любовию друг ко другу и ко врагом нашим, искорени от нас всякую злобу и вражду, да воспоем Тебе и Сыну Твоему, Господу Иисусу Христу нашему: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!

Тропарь, глас 8

Восприемши души человеческия и утоливши злый совет, сокруши, Богомати Владычице, и разгони тьму прегрешений, и нас настави на путь смирения, яко да и мы будем во свете дел ходити, и Твоея иконы явлению торжествовати, и на помощь Твою уповати, и умильным гласом звати, Владычице, из глубины: помози, Едина Благословенная.

Ин тропарь, глас 5

Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши, на Твой бо святый образ взирающе, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати Благосердая, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец умягчение.

Кондак, глас 6

Око сердца моего смущают, и злый совет разоряет мя, сих сокруши, Дево Чистая, и не презри мое воздыхание, и супостаты на нас умягчи, Преблагословенная Владычице.

Ин кондак, глас 2

Благодатию Твоею, Владычице, умягчи сердца злодеев, низпосли благодетелей, соблюдающи их от всякого зла, благомолящимся Ти усердно пред честными иконами Твоими.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Празднование:

15 февраля (н.ст.) и

в Неделю Всех Святых

Тропарь, глас 5

Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши, на Твой бо святый образ взирающе, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати Благосердая, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец умягчение.

Кондак, глас 2

Благодатию Твоею, Владычице, умягчи сердца злодеев, низпосли благодетелей, соблюдающи их от всякаго зла, благомолящимся Ти усердно пред честными иконами Твоими.

Кондак 1

Избранней Деве Марии, превысшей всех дщерей земли, Матери Сына Божия, Егоже даде спасению мира, со умилением взываем: воззри на многоскорбное житие наше, воспомяни скорби и болезни, ихже претерпела еси, яко наша земнородная, и сотвори с нами по милосердию Твоему да зовем Ти: Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Икос 1

Ангел, возвестивый пастырем Вифлеемским о Рождестве Спасителя мира, и с ним множество Небесных Сил восхвалиша Бога, поюще: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Ты же, Мати Божия, не имевшая где главу преклонити, зане не бе места во обителех, роди Сына Своего Первенца в вертепе и, повив Его пеленами, положи в яслех; тем скорбь сердца Твоего познавая, вопием Ти:

Радуйся, дыханием Своим Сына Своего возлюбленнаго согревшая.

Радуйся, Предвечнаго Младенца пеленами повившая.

Радуйся, Носителя вселенныя млеком Своим питавшая.

Радуйся, вертеп в небо обратившая.

Радуйся, престолом Херувимским соделавшаяся.

Радуйся, в рождестве и по рождестве Девою пребывшая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 2

Видя Предвечнаго Младенца, повита лежаща в яслех, пришедше поклонишася Ему пастыри Вифлеемстии и сказаша о глаголе, глаголанном им Ангелом о Отрочати; Мариам же соблюдаше вся глаголы сия в сердце Своем. По прошествии же семи дней бе обрезан Иисус по закону Израильскому, яко человек осьмодневен. Воспевая смирение и терпение Твое, Богородице, поем вечному Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум имея в Бозе утвержденный и соблюдаяй закон Господень, в четыредесятый день, егда исполнишася дни очищения, вознесоста Иисуса во Иерусалим родители Его, дабы поставити Его пред Господом и дати за Него жертву по реченному в Законе Господнем. Мы же вопием Тебе сице:

Радуйся, Создателя вселенныя во исполнение закона во храм Иерусалимский принесшая.

Радуйся, тамо старцем Симеоном радостно сретенная.

Радуйся, едина Чистая и Преблагословенная в женах.

Радуйся, Крест Свой, скорбями преукрашенный, во смирении несшая.

Радуйся, воли Божией николиже преслушавшая.

Радуйся, образ терпения и смирения собою явившая.

Радуйся, сосуде, исполненный благодати Духа Святаго.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 3

Силою свыше была еси укрепляема Мати Божия, егда услыша словеса старца Симеона глаголюща: «Се, лежит Сей на падение и на востание многим во Израили, и в знамение пререкаемо, и Тебе же Самой душу пройдет оружие, яко да открыются от многих сердец помышления». И скорбь велия пронзи сердце Богородицы, и возопи в горести Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея тщание погубити Отроча, посла Ирод избити вся дети, сущия в Вифлееме и пределех его, от двою лета и нижайше, по времени еже испыта от волхвов; и се, по повелению Божию, данному чрез Ангела во сне старцу Иосифу, бежа все Святое Семейство во Египет и пребысть тамо седмь лет, до смерти Ирода. Темже со умилением вопием Ти:

Радуйся, всю тесноту странствия понесшая.

Радуйся, яко все идоли падоша в стране Египетстей, не возмогше терпети крепости Сына Твоего.

Радуйся, с нечестивыми язычники седмь лет пребывшая.

Радуйся, с Предвечным Младенцем-Отроком и со Своим Обручником в Назарет пришедшая.

Радуйся, со старцем Иосифом древоделом в нищете жившая.

Радуйся, все время Свое в трудах проводившая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 4

Буря скорби обдержа Пречистую Матерь, егда возвращающимся има из Иерусалима не обретоша в пути Отрока Иисуса; сего ради возвращшеся взыскающе Его. И бысть по триех днех, обретоша Его в церкви, седяща посреде учителей, и послушающа их, и вопрошающа их. И рече к Нему Мати его: «Чадо, что сотвори намо тако? Се, отец Твой и Аз боляще искахом Тебе.» И рече к нима: «Что яко искаста Мене? Не веста ли, яко в тех, яже Отца Моего, достоит быти Ми?» И Мати Его соблюдаше вся глаголы сия в сердце Своем, вопиющи Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Услыша Мати Божия, яко Иисус прохождаше всю Галилею, уча на сонмищах их, проповедая Евангелие Царствия и исцеляя всяк недуг и всяку язву в людех, и изыде слух по всей Сирии, и приведоша к Нему болящия различными недуги и страстьми одержимыя и бесами, и разслабленныя, и исцеляше их. Ты же, Мати Божия, ведущи пророчества, скорбела еси сердцем, познавая, яко вскоре приидет час, егда Сын Твой принесет Себе в жертву за грехи мира. Темже ублажаем Тя, многострадальная Мати Божия, вопиюще:

Радуйся, Сына Своего на служение народу иудейскому отдавшая.

Радуйся, скорбная сердцем, но покорная воле Божией.

Радуйся, мир от потопа греховнаго спасшая.

Радуйся, главу древняго змия стершая.

Радуйся, Себе в жертву живу Богу принесшая.

Радуйся, Господь бо с Тобою, Благословенная.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 5

Божие Царство на земли проповедуя, обличаше Иисус гордость фарисей, мнивших себе раведными быти. Тии же, слушая притчи Его, разумеша, яко о них глаголет, и искаша яти Его, но убояшася народа, понеже яко пророка Его имеяху. Сия вся ведая, скорбяше Богородица о Сыне возлюбленнем, страшася, да не убиют Его, в горести вопиюще: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше нецыи от иудеев воскресение Лазаря, идоша к фарисеем и рекоша им, яже сотвори Иисус; и рече Каиафа, архиерей сый лету тому: «Уне есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет»; и от того дне совещашася, да убиют Его. Мы же вопием Тебе, Пречистая:

Радуйся, Спасителя мира рождшая.

Радуйся, спасения нашего главизна.

Радуйся, от рождения Материю Спасу нашему предызбранная.

Радуйся, Мати Божия, обреченная на страдания.

Радуйся, Благословенная, Царицею Небесною соделавшаяся.

Радуйся, выну за нас молящаяся.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 6

Прежде проповедник слова Божия, послежде предатель — Иуда Искариотский, един от обоюнадесяти Апостолов, иде ко архиереом предати Учителя своего; они же слышавше, обрадовашася зело и обещаша ему сребреники дати. Ты же, Мати Божия, скорбящи о Сыне Своем возлюбленнем, вопияла еси горце: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия последняя вечеря учеником Христовым, на ней же Учитель умы нози има, образ смирения тем показуя, и рече им: «Един от вас предаст Мя, ядый со Мною». Мы же, горю Матери Божией сострадая, вопием Ей:

Радуйся, Мати Божия, мукою сердечною истомленная.

Радуйся, вся претерпевшая во юдоли сей многоскорбней.

Радуйся, в молитве успокоение находившая.

Радуйся, всех скорбящих Радосте.

Радуйся, утоление наших печалей.

Радуйся, из тины греховныя нас спасающая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 7

Хотяй явити любовь Свою к роду человеческому, Господь Иисус Христос на Тайной Вечери, благословив и преломив хлеб, даде Своим учеником и Апостолом, рек: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое»; и прием чашу и хвалу воздав, даде им, глаголя: «Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за многия изливаемая во оставление грехов». Благодаряще Милостиваго Бога за милосердие Его к нам неизреченное, поем Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новое знамение милости Своея яви Господь учеником Своим, егда обеща послати им Утешителя Духа Истины, Иже от Отца исходит и будет свидетельствовать о Нем. Тебе же, Матери Божией, дважды освященней Святым Духом, вопием:

Радуйся, Духа Святаго обиталище.

Радуйся, чертоже всесветлый.

Радуйся, пространное селение Бога Слова.

Радуйся, бисер Божественный произведшая.

Радуйся, Рождеством Твоим райския двери нам отверзающая.

Радуйся, знамение милости Божией Собою нам явившая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 8

Странно и прискорбно нам слышати, яко лобзанием предаде Учителя своего и Господа Иуда Искариотский; спира же, и тысячник, и слуги иудейския яша Иисуса и связаша Его, и ведоша к первосвященнику Анне первее, посем же к Каиафе архиереови. Мати же Божия, смертнаго совета Сына Своего возлюбленнаго ожидая, вопияла Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вси иудеи ведоша Иисуса от Каиафы в претор к Пилату, глаголюще Его злодеем быти. Пилат же, вопросив Его, глагола им, яко ни единая вины обретает в Нем. Мы же вопием Ти:

Радуйся, сердце, горем истерзанное, имевшая.

Радуйся, слезы о Сыне Своем проливавшая.

Радуйся, все претерпевшая без ропота, яко раба Господня.

Радуйся, стенящая и рыдающая.

Радуйся, Царице небесе и земли, приемлющая молитвы раб Своих.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 9

Вси роди блажат Тя, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Владычицу и Матерь Избавителя нашего, Рождеством Своим радость всему миру принесшую, послежде скорбь велию имевшую, видящи Сына Своего возлюбленнаго на поругание, и биение, и смерть преданнаго; мы же умиленное пение приносим Ти, Пречистая, поюще Всемогущему Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии не возмогут изрещи всех страданий, Тобою перенесенных, Спасе наш, егда воины сплетше венец из терния на главу Твою и в ризу багряну облекше, глаголаху: «Радуйся, Царю Иудейский», и бияху Тя по ланитам. Мы же, Мати Божия, страдания Твоя познавая, вопием Ти:

Радуйся, Егоже млеком Своим питала еси, терзаемаго видевшая.

Радуйся, багряницею и терновным венцем одеяннаго зревшая.

Радуйся, страданием Его спострадавшая.

Радуйся, всеми учениками Его оставленнаго видевшая.

Радуйся, неправедными судиями Его осужденнаго зревшая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 10

Спасти хотя Иисуса, рече Пилат иудеом: «Есть обычай вам, да единаго вам отпущу; хощете ли убо, отпущу вам Царя Иудейска?» Вси же возопиша, глаголюще: «Не Его, но Варавву!» Воспевая милосердие Божие, отдавшаго Сына Своего Единороднаго на крестную смерть, да искупит ны от вечныя смерти, вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и ограждение буди нам, Владычице, изнемогающим от скорби и болезней: Ты бо и Сама страдала еси, слышащи иудеев, вопиющих: «Распни Его!» Ныне же услыши нас, вопиющих Ти:

Радуйся, Мати милосердия, отъемлющая всяку слезу от люте страждущих.

Радуйся, слезу умиления нам подающая.

Радуйся, погибающих грешников спасающая.

Радуйся, предстательство христиан непостыдное.

Радуйся, от страстей нас избавляющая.

Радуйся, сердцу сокрушенному отраду подающая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 11

Пение всеумиленное приносим Спасителю мира, на вольное страдание шедшу и Крест Свой несшем на Голгофу, да пропнут Его. Стояху при Кресте Иисусове Мати Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус же, видев Матерь и ученика стояща, егоже любляше, глагола Матери Своей: «Жено, се сын Твой». Потом глагола ученику: «Се Мати твоя». И от того часа поят Ю ученик во своя си. Ты же, Мати Божия, видя на Кресте Сына и Господа Своего, терзающися, вопияла еси горце: Аллилуиа.

Икос 11

«Свете Мой, Боже Превечный и Творче всех тварей, Господи, како терпиши страсти на Кресте?» — Чистая Дева плачущи глаголаше, — «О страннем Твоем Рождестве, Сыне Мой, паче всех матерей возвеличена бых Аз: но увы Мне. ныне Тя видящи распята, распалаюся утробою». Мы же слезы проливаем, Тебе внимающе, и вопием:

Радуйся, радости и веселия лишенная.

Радуйся, вольная страдания Сына Своего на Кресте видевшая.

Радуйся, Чадо Свое возлюбленное уязвленным зревшая.

Радуйся, Агнице, зрящи Чадо Свое, яко Агнца, на заколение ведома.

Радуйся, Избавителя язв душевных и телесных язвами покрытаго видевшая.

Радуйся, Сына Своего воскресшаго из мертвых зревшая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 12

Благодать подаждь нам, Спасе Всемилостивый, на Кресте дух Свой испустивый и согрешений наших рукописание раздравый. «Се, Свет Мой благий, Бог Мой угасе на Кресте», — Дева стенящи глаголаше, — «Потщися, Иосифе, к Пилату приступити и испроси сняти с древа Учителя твоего. Уязвена Тя видящи, без славы, нага на древе, Чадо Мое, душу Мою пройде оружие, по проречению праведнаго Симеона», — провиде Мати Божия, вопиющи: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще милосердие Твое, Человеколюбче, покланяемся богатству милости Твоея, Владыко. «Создание Твое спасти хотя, смерть подъял еси», — рече Пречистая, но воскресением Твоим, Спасе, помилуй всех нас. Мы же Пречистей Матери Твоей со умилением зовем:

Радуйся, зрящая мертва и бездыханна Преблагаго Господа.

Радуйся, лобзавшая тело Сына Своего возлюбленнаго.

Радуйся, яко Света Своего нага и уязвленнаго мертвеца зрела еси.

Радуйся, Света Своего гробу предавшая.

Радуйся, плащаницею новою тело Его обвившая.

Радуйся, воскресшим Его видевшая.

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, изнемогавшая от скорби у Креста Сына Своего и Бога, внемли воздыханием и слезам нашим и избави от скорби, болезней и вечныя смерти всех уповающих на неизреченное Твое милосердие и вопиющих Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1).

Молитва

О Многоскорбная Мати Божия, превышшая всех дщерей земли по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных! Приими многоболезненная воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости, инаго бо прибежища и теплаго предстательства, разве Тебе, не вемы, но яко дерзновение имущи к Иже из Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевати хвалу в Троице Единому Богу, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Симеоново проречение»)

Икону «Умягчение злых сердец» называют еще «Симеоново проречение». Как повествует святой евангелист Лука, праведному старцу Симеону Богоприимцу было предсказано Духом Святым, что он не умрет он, пока не увидит Мессию. И вот когда родители на сороковой день после рождения Младенца принесли Его в храм, пришел туда «по вдохновению» и Симеон, взял Младенца на руки (откуда и прозвание Богоприимец) и произнес знаменитые слова, которыми с тех пор завершается каждая служба вечерни и известные как Молитва святого Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром…» После же он благословил святого Иосифа и Пречистую Матерь Спасителя и обратился к Марии с тем самым «Симеоновым проречением»: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» Подобно тому, как Христа пронзят гвоздями и копием, так и душу Пречистой Девы поразит некое «оружие» печали и сердечной боли, когда узрит Она страдания Сына; после же откроются скрытые доселе помышления (о Мессии) людей, которым предстоит сделать выбор: с Христом они или против Него. Такое толкование Симеонова пророчества и стало предметом нескольких «символических» икон Богородицы. Все прибегающие к ним с молитвою чувствуют, что при умягчении сердца облегчаются страдания душевные и телесные, и сознают: когда молятся перед этими образами за врагов своих, тогда смягчаются их враждебные чувства, уступая место милосердию, утихают междоусобная брань и вражда.

Образ «Умягчение злых сердец» происходит, по всей видимости, из Юго-Западной Руси, однако исторических сведений о нем, к сожалению, не было никогда и никаких; неизвестно даже, где и когда икона явилась. Богородица на иконе «Умягчение злых сердец» пишется с вонзенными в Ее сердце мечами – по три справа и слева, один снизу. Число «семь» в Священном Писании обычно означает полноту, избыточность чего-либо, а в данном случае – полноту и бескрайность того горя, печали и «болезни сердечной», которые испытала Богородица во время Ее земной жизни. Иногда на коленях Пречистой Девы пишется еще и Предвечный Младенец.

Очень близок к «Умягчению злых сердец» и другой чудотворный образ — икона Божией Матери «Семистрельная». Разница между ними лишь в том, что на «Семистрельной» мечи пишутся иначе — три с правой стороны Пречистой и четыре с левой, а празднование ей совершается 26 августа по новому стилю.

Во время Второй мировой войны на юге Воронежской области, в местности, известной как Белогорье (от меловых скал на правом берегу Дона близ города Павловска), стояли воевавшие на стороне нацистов итальянские горнострелковые части. Во второй половине декабря 1942 года солдаты из взвода лейтенанта Джузеппе Перего нашли в разрушенном от бомбежек доме икону «Умягчение злых сердец», которую они передали своему военному священнику — капеллану отцу Поликарпо из Вальданьи. По словам местных жителей, эта икона происходила из пещерного Воскресенского Белогорского мужского монастыря близ Павловска. Итальянцы называли ее «Madonna del Don» («Донская Мадонна»; не следует путать этот образ с «Донской Богоматерью»). После Острогожско-Россошанского наступления советских войск в январе 1943 года остатки разбитого итальянского корпуса покинули пределы нашей страны. Капеллан Поликарпо взял «Донскую Мадонну» с собой в Италию, где в г. Местре (материковая часть Венеции) специально для нее была выстроена часовня, до сих пор остающаяся местом массового паломничества родных и близких итальянских солдат, погибших на русских землях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *