Канон кресту господню

Тропарь Креста, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Канон. Творение Григория Синаита. Глас 4. Песнь 1.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Кре́сте всеси́льне, апо́столов похвала́, / преподо́бных утвержде́ние, и ве́рных зна́мение, / и иера́рхов и му́чеников сла́ва, / побе́да и утвержде́ние всех хва́лящих тя.

Кре́сте всечестны́й, четвероконе́чная си́ла, / апо́столов благоле́пие, и му́чеников кре́пость, / немощны́х здра́вие показа́лся еси́, / ме́ртвым воскресе́ние, па́дающим воздви́жение.

Слава: Кре́сте, ты ми си́ла бу́ди, кре́пость и держа́ва, / изба́витель и предра́тник на борю́щия мя, / щит и храни́тель, побе́да и утвержде́ние мое́, / при́сно соблюда́я мя и покрыва́я.

И ныне: На Кре́сте, Всенепоро́чная, Твоего́ Сы́на я́ко узре́ла еси́, / ору́жие ско́рбное утро́бу Твою́ растерза́, / и восклица́ла еси́ рыда́ющи в боле́зни, / но а́бие просла́вила еси́ Креста́ си́лу.

Песнь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный исто́чниче, / лик Себе́ совоку́пльшия духо́вно, утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Кре́сте, преподо́бных ору́жие, обою́дный меч Христо́в, / ве́рных удобре́ние, боля́щих исцеле́ние и заступле́ние, / и воздви́жение уме́рших, Всече́стне.

Кре́сте, основа́ние благоче́стия, / бесо́м показа́лся еси́ губи́тель, Це́рквам благоле́пие, / нечести́вым поги́бель, враго́м посрамле́ние на день су́дный.

Слава: Кре́сте живоно́сный, / ты ми бу́ди кре́пость и побе́да, и щит, / и стена́ нера́туема, бесо́м отгна́ние, / и помысло́м погаше́ние, и ума́ моего́ сохране́ние.

И ныне: Распя́тие поно́сное, Де́во Влады́чице, Твой Сын претерпе́л есть, и сме́рть неподо́бную. / Но возне́сся, низве́рже проти́вныя вра́жия си́лы, я́ко безсме́ртен.

Седален, глас 8. Подобен: Повеле́нное та́йно:

Прообража́ше та́йне дре́вле Иису́с Нави́н Креста́ о́браз, / егда́ ру́це простре́ крестови́дне, Спа́се мой, / и ста со́лнце, до́ндеже враги́ низложи́, противостоя́щия Ти, Бо́гу; / ны́не же за́йде, на Кресте́ Тя зря, / и, держа́ву сме́ртную разруши́в, / весь мiр совоздви́гл еси́.

Песнь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́, / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный, / нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Четвероконе́чный сый мiр, / и я́ко триобою́дный меч, нача́ла тьмы сече́ши, / на́ми вообража́емь, Кре́сте, ору́жие вели́кое Христо́во, / и непобеди́мое победи́тельство всеси́льное.

Твоя́ высота́, Живоно́сне Кре́сте, возду́шнаго кня́зя бие́т, / и глубина́ всея́ бе́здны закала́ет зми́я, / широту́ па́ки вообража́ет, / низлага́я мiрска́го кня́зя кре́постию Твое́ю.

Слава: Возне́сся сопривле́кл еси́ па́дшия, / воздви́гл еси́ естество́ земно́е, / Престо́лу Бо́жию спросла́вился еси́, Кре́сте, / высото́ вели́кая, мiрски́й мо́сте, / ду́шу мою́ от страсте́й глубины́ вознеси́ вско́ре.

И ныне: Крестообра́зно, Пречи́стая Отрокови́це Богоро́дице, / дла́ни Твои́ распросте́рши ко и́же на Кресте́ Воздви́женному, / и моли́твы, Де́во, ны́не принеси́, / за всех ве́рно моля́щихся Тебе́.

Песнь 5.

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Кре́сте, небе́сная ле́ствице святы́ни, степе́нем наста́вниче, / Христо́ва высота́ и сла́ва еси́, / Бо́жий о́браз назнамена́телен мiру, / неви́димому же и ви́димому, единоче́стне.

Кре́сте, о́бразе неиспи́санный си́лою, / освяще́ние вода́м, очище́ние возду́ху, / освяще́ние и просвеще́ние вся́кому, му́жества зна́мение, / и Христо́в ски́птр непрело́жный, проти́вныя в зе́млю попира́я.

Слава: Кре́сте всеси́льне, / злочести́выя низложи́ враги́, ненави́дящия и ху́лящия тя безу́мно, / язы́ки попали́ и угаси́ шата́ния их. / О Кре́сте всесвяты́й и Христоно́сный, / сохрани́ нас держа́вою Твое́ю.

И ныне: Всех Цари́це Влады́чице, ски́птром Рождества́ Твоего́ / разруши́, Деви́це, воста́ние ху́лящих кре́стную си́лу. / Даждь кре́пость и очище́ние, / побе́ду и по́мощь ве́рным лю́дем Твои́м.

Песнь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Кре́сте всех воскресе́ние, / Крест па́дших исправле́ние, / страсте́й умерщвле́ние и пло́ти пригвожде́ние, / Крест душа́м сла́ва и свет ве́чный.

Крест враго́в губи́тель, / Крест злочести́вых я́зва и плене́ние, и ве́рных держа́ва, / благочести́вых храни́тель и бесо́в отгони́тель.

Слава: Крест страсте́й па́губа, / Крест помысло́в отгна́ние, / Крест сокруше́ние язы́ческо искуси́тельно / и духово́м показа́ся лови́тельство.

И ныне: Крест воздви́жется и па́дают духо́в возду́шных чи́нове, / Крест снизхо́дит, и нечести́вии вси ужаса́ются, / я́ко мо́лнию ви́дяще кре́стную си́лу.

Кондак, глас 4. Самоподобен:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

Икос: И́же до тре́тияго Небесе́ восхище́н бысть в рай / и глаго́лы слы́шав неизрече́нныя и Боже́ственныя, / и́хже не леть язы́ки глаго́лати, / что Гала́том пи́шет, я́ко рачи́телие Писа́ний прочто́сте и позна́сте: / мне, глаго́лет, хвали́тися да не бу́дет, то́кмо во еди́ном Кресте́ Госпо́дни, / на не́мже, страда́в, уби́ стра́сти. / Того́ у́бо и мы изве́стно держи́м, Крест Госпо́день, хвалу́ вси: / есть бо нам спаси́тельное сие́ Дре́во / oру́жие ми́ра, непобеди́мая побе́да.

Песнь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.

Неразде́льную Тро́ицу и неслия́нну, / естество́ еди́нством благосло́вим, / Отца́ нерожде́нна, и рожде́нна Сы́на, / и Свята́го исходи́тельнаго Боже́ственнаго Ду́ха, пе́сньми пою́ще: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Незаходи́тельными мо́лниями Твои́ми, Триипоста́сне, / на́ша озари́ у́мныя о́чи, / добро́ту Твою́, Трисве́тне, пресу́щественную зре́ти, / я́же челове́ком недове́домая и непристу́пная А́нгелом.

Слава: Луча́ми све́та Твоего́ / па́дшую мою́ ду́шу возведи́ от глубины́, / благи́й Бо́же, препе́тый и всеси́льный, / попо́лзшуюся от све́та благода́тнаго и во тьму воглу́бльшуюся.

И ныне: Крестообра́зно просте́рши ру́це, Чи́стая, / к распросте́ршему свои́ ру́це на Дре́ве Кре́стнем, / и возне́сшему естество́ на́ше, и умертви́вшему вражде́бныя полки́, / моля́щи не преста́й.

Песнь 8.

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́дично спасло́ есть, / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте дела́ / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Высота́ Христо́вых страсте́й и лук, и ору́жие, и меч, / ору́жие непосты́дное, и си́ла непобеди́мая, / Христо́во подно́жие и победи́тельство на враги́, / зна́мения Ца́рствия, ски́птре ве́рных, / показа́лся еси́, Кре́сте победоно́сне.

Воздви́гл еси́ на́ше па́дшее естество́, Христо́м распе́ншимся, совозста́вив; / высото́ Боже́ственная, глубино́ неизглаго́ланная, / Христо́во ты еси́ зна́мение, Кре́сте пребога́те, и широта́ безме́рная, / и зна́мение непостижи́мыя Тро́ицы, жизноно́сче.

Слава: Устна́ми, душе́ю же и се́рдцем Крест Госпо́день лобыза́юще, / прииди́те ны́не вознесе́м вси и возвели́чим, / покланя́ющеся рцем вку́пе, песнь пречи́стую, вопию́ще: / pа́дуйся, вели́кое бога́тство, Кре́сте, церко́вное украше́ние.

И ныне: Дре́во жи́зни и спасе́ния, / Дре́во безсме́ртия, Дре́во ра́зума, / Дре́во трилюбе́зно, нетле́нно и неизнуря́емо, / Крест трисоста́вный, честно́е Дре́во, / Тро́ицы бо но́сит Триипоста́сныя о́браз.

Песнь 9.

Ирмос: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Кто слы́шана сотвори́т, я́коже пи́шется, де́йствия твоя́, мiролюбе́зный Кре́сте, / си́лы и чудеса́, уме́ршим воста́ние; / и мiр весь совозне́сл еси́, вознесы́йся к Бо́гу многожела́емый.

Утвержде́ние ве́рным Крест треблаже́нный, / зна́мение и похвала́, Дре́во всеси́льное, / Крест Христо́в вели́кий и соверше́нный, / апо́столом похвала́, преподо́бным утвержде́ние / и му́чеником кре́пость и держа́ва, / ве́рным побе́да и похвала́.

Слава: Ра́дуйся, Кре́сте, о́бразе неопи́санный и многоимени́тый, / Дре́во требога́тное, стра́шно же и всеблаже́нно; / ра́дуйся, Кре́сте всесвяты́й и всеси́льный; / ра́дуйся, храни́телю жи́зни на́шея, / Госпо́день Кре́сте многопе́тый.

И ныне: Кре́сте Честны́й, храни́тель души́ и те́ла бу́ди ми, / о́бразом свои́м бе́сы низлага́я, враги́ отгоня́я, стра́сти упраждня́я, / и благослове́ние да́руя ми, и жизнь и си́лу, / соде́йствием Свята́го Ду́ха, и честны́ми Пречи́стыя мольба́ми.

Молитва Честному и Животворящему Кресту.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́га жива́го, Тво́рче не́ба и земли́, Спаси́телю мiра, се аз, недосто́йный и па́че всех грешне́йший, смире́нно коле́на се́рдца моего́ пред сла́вою вели́чества Твоего́ преклоня́я, воспева́ю и велича́ю безме́рное страда́ние Твое́, и благодаре́ние Тебе́, Царю́ всех и Бо́гу приношу́, я́ко благоизво́лил еси́ сни́ти с небе́снаго Престо́ла Твоего́ и воплоти́тися от Пречи́стыя Де́вы Мари́и, ра́ди спасе́ния челове́ческаго; безпло́тен сый, плотско́е естество́ Божеству́ совокупля́я; бога́т сый, во́лею обнища́л еси́, да челове́ка во Ца́рствии Твое́м обогати́ши; труды́ и вся́кия челове́ческия беды́, я́ко челове́к, на Себе́ поне́сл еси́, да всем во вся́ких печа́лех и ну́ждах посо́бствуеши; четы́редесять дней пости́выйся, всем к воздержа́нию путь показа́л еси́; мно́жицею от лука́вых искуше́н был еси́, всех от искуше́ний вся́ких избавля́я. Вем, всеси́льный Влады́ко, я́ко вся сия́ Тебе́ непотре́бна бы́ша, но челове́ческаго ра́ди спасе́ния вся претерпе́л еси́: пре́дан был еси́ за три́десять сре́бреник, да челове́ка иску́пиши от лю́тыя рабо́ты вра́жия; от неми́лостивых Иуде́й, я́ко незло́бивый а́гнец, похище́н был еси́, род челове́ческий от поглоще́ния во́лка мы́сленнаго исторга́я; на суди́щи пред А́нною и Каиа́фою предста́л еси́, всех от осужде́ния огня́ ве́чнаго отводя́; свя́зан, пору́ган, оплева́н, от ло́жных свиде́телей оклевета́н и на поно́сную смерть осужде́н, челове́ка от вся́кия напа́сти, муче́ния и от ве́чныя сме́рти свобожда́я; Пила́ту, нико́его зла соде́явый, пре́дан был еси́ и ко И́роду по́слан, и па́ки пору́ган, челове́ка от зла́го обстоя́ния и от поруга́ний вра́жиих избавля́я. Что у́бо возда́м Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, о всех, я́же претерпел еси́ мене́ ра́ди гре́шнаго? Не вем. Ду́ша бо и те́ло, и вся блага́я от Тебе́ суть, и вся моя́ Твоя́ суть, и аз Твой есмь; то́чию на безчи́сленное Твое́ милосе́рдие, благоутро́бне Го́споди, наде́яся, пою́ Твое́ неизрече́нное долготерпе́ние, велича́ю неисповеди́мое смотре́ние Твое́, сла́влю Твою́ безме́рную ми́лость, и́миже преклони́лся еси́ мене́ ра́ди осужде́ннаго, да аз оправда́н бу́ду. К столпу́, Спа́се, привя́зан и без ми́лости бие́н, ми́лостив сый, разреши́ мя, молю́ся, от грехо́в мои́х; те́рнием венча́н, души́ моея́ грехо́вное те́рние искорени́; тро́стию бие́н по главе́, сокруши́ главу́ зми́я, уязвля́ющаго мя жа́лом греха́; в багря́ну ри́зу оболче́н и мучи́телем пре́дан, просвети́ ми, Царю́ Пресвяты́й, одея́ние душе́вное, да вни́ду в черто́г Твой всекра́сный; с разбо́йники вмене́н и Крест на ра́му Свое́ю понесы́й, разбо́йника врага́, и́щущаго ду́шу мою́ уби́ти, Твои́м Кресто́м прожени́. Вем Тя, Иису́се долготерпели́ве, лю́те уя́звленнаго; от верху́ главы́ Твоея́ святы́я, да́же до стопы́ ножны́я, не бе в Тебе́ ме́ста це́ла. Что же возглаго́лю о неизрече́нном человеколю́бии Твое́м, Христе́ Спаси́телю? То́чию в сокруше́нии се́рдца моего́, покланя́яся Твои́м Пречи́стым страсте́м и вселюбе́зно ты́я лобыза́я, вопию́: поми́луй мя, гре́шнаго. На Кресте́ пригвозди́тися изво́ливый, пригвозди́ за́поведем Твои́м се́рдце мое́; воздви́жен со Кресто́м на горе́ Голго́фе, воздви́гни мы́сли моя́ к небеси́, да всегда́ го́рняя му́дрствую; же́лчию со о́цтом напое́н, огорче́нное ми грехо́м се́рдце услади́ любо́вию Твое́ю, и жа́ждуща напо́й пото́ком сла́дости Твоея́; ру́це Свои́ пречи́стеи распростры́й на прия́тие всех, приими́ мя, гре́шнаго; но́зе пригвожде́ны име́вый, хотя́ всегда́ со гре́шники бы́ти, бу́ди со мно́ю, гре́шным, возбраня́я нога́м мои́м от вся́каго пути́ лука́ваго; се́рдце отве́рсто име́вый, яви́ мне благода́ть Свою́, гре́шному; главу́ пресвяту́ю на Кресте́ преклони́вый, услы́ши недосто́йныя моли́твы моя́. О, пречу́дная и неизме́римая глубино́ милосе́рдия, Христе́ Бо́же, за враги́ распина́тели Своя́ Бо́гу Отцу́ моли́выйся, даждь и мне, гре́шному, сию́ благода́ть, люби́ти враги́ моя́ и моли́тися за них; разбо́йнику ка́ющемуся рай отве́рзый, воззри́, Све́те мой, на мя, гре́шнаго, пода́ждь покая́ние и отве́рзи ми две́ри ми́лости Твоея́, и помяни́ мя, недосто́йнаго, во Ца́рствии Твое́м. Наконе́ц, Ду́ха Своего́ Пресвята́го преда́вый в ру́це Бо́гу Отцу́, приими́, Созда́телю, дух мой во вре́мя кончи́ны моея́; со Креста́ снят и во гро́бе я́ко мертв положе́н, Спа́се, живы́й во све́те непристу́пнем, возьми́ от мене́ тя́жкое бре́мя грехо́вное, и не возгнуша́йся, Человеколю́бче, всели́тися во гроб се́рдца моего́ недосто́йнаго, на умерщвле́ние моего́ плотска́го мудрова́ния; я́ко да не ктому́ себе́, бре́нное созда́ние Твое́, но Тебе́, Го́сподеви и Бо́гу моему́ живы́й, Твои́м, о Всемилости́ве, благоутро́бием, слодо́блюся ви́дети Тебе́, Созда́теля и Спаси́теля моего́, за прия́тие сме́рти кре́стныя, сла́вою и че́стию венча́ннаго, во све́те неприкоснове́нныя Твоея́ сла́вы; иде́же со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим и Единосу́щным Твои́м Ду́хом ца́рствуеши пре́жде век, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 1

Ирмос: Крест начертав Моисей впрямо жезлом, Чермное пресече Израилю пешеходящу: тойже обратно, фараоновым колесницам ударив совокупи, вопреки написав непобедимое оружие. Тем Христу поим Богу нашему, яко прославися.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Образ древле Моисей пречистыя страсти в себе самом прообрази, священных среде стоя: Крест же вообразив, простертыми победу дланьми воздвиже, державу погубив Амалика всегубителя. Тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися. (Дважды).

Слава: Возложи Моисей на столпе врачевство, тлетвориваго избавления и ядовитаго угрызения, и древу образом креста, по земли пресмыкающагося змия привяза, лукавный в сем обличив вред. Тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися.

И ныне: Показа небо Креста победу благочестия держателю и царю богомудру, врагов в немже злосердных низложися свирепство, лесть же превратися, и вера распростреся земным концем Божественная. Тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися.

Песнь 3

Ирмос: Жезл во образ тайны приемлется, прозябением бо предразсуждает священника: неплодящей же прежде церкви, ныне процвете древо Креста в державу и утверждение.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Яко испусти ударяемь воду краесекомый непокоривым людем и жестосердым, богозванныя проявляше Церкве таинство, еяже Крест держава и утверждение. (Дважды).

Слава: Ребром пречистым, копием прободенным, вода с кровию истече, обновляющая завет, и омывательная греха: верных бо Крест похвала и царей держава и утверждение.

И ныне: Ребром пречистым, копием прободенным, вода с кровию истече, обновляющая завет, и омывательная греха: верных бо Крест похвала и царей держава и утверждение.

Господи, помилуй. (Трижды.) Слава, и ныне:

Седален, Глас 4-й

В тебе, треблаженне и жизнодавче Кресте, людие учреждающеся, спразднуют с невещественными лики; чини архиерейстии благоговейно воспевают, множество же монашествующих и постников покланяются, Христа же распеншагося вси славим.

Песнь 4

Ирмос: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Горькородныя преложи древом Моисей источники в пустыни древле, Крестом ко благочестию языков проявляя преложение.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Глубине внедривый секущую, издаде Иордан древу, Крестом и крещением сечение лести знаменуя.

Слава: Священно ополчаются четверочастнии людие, предходяще образом свидетельства скинии, крестообразными чинми прославляеми.

И ныне: Чудно простираемь, солнечныя лучи испущаше Крест, и поведаша небеса славу Бога нашего.

Песнь 5

Ирмос: О, треблаженное Древо, на немже распяся Христос, Царь и Господь, имже паде древом прельстивый, тобою прельстився, Богу пригвоздившуся плотию, подающему мир душам нашим.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Тебе, приснопетое Древо, на немже простреся Христос, Едем хранящее обращающееся оружие, Кресте, устыдеся: страшный же Херувим уступи на тебе пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим. (Дважды).

Слава: Подземных силы противныя Креста страшатся начертаема знамения на воздусе, по немуже ходят небесных и земнородных роди, колена преклоняюше Христу, подающему мир душам нашим.

И ныне: Зарями нетленными явлься Божественний Крест омраченным языком, заблужденным в прелести, Божественный свет облистав, усвояет на нем пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим.

Песнь 6

Ирмос: Воднаго зверя во утробе, длани Иона крестовидно распростер, спасительную страсть проображашe яве. Тем тридневен исшед, премирное Воскресение прописаше, плотию пригвожденнаго Христа Бога, и тридневным Воскресением мир просвещшаго.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Старостию преклонився, и недугом отягчен исправися Иаков, руце пременив, действие являя жизноноснаго Креста: ибо ветхость законнаго сеновнаго писания новописа, на сем плотию пригвоздивыйся Бог, и душегубительный недуг лести отгна. (Дважды).

Слава: На юныя возложив длани Божественный Израиль, крестовидно главы являше, яко старейшая слава, законослужители людие. Темже подмневся тако испрельститися, не измени жизноноснаго образа: превзыдут бо людие Христовы Божии, новоутверждении, вопияше, Крестом ограждаеми.

И ныне: На юныя возложив длани божественный Израиль, крестовидно главы являше, яко старейшая слава, законослужители людие: темже подмневся тако испрельститися, не измени жизноноснаго образа: превзыдут бо людие Христовы Божии, новоутверждении, вопияху, Крестом ограждаеми.

Господи, помилуй. (Трижды.) Слава, и ныне:

Кондак, глас 4-й

Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на супостаты, пособие имущу Твое, оружие мира, непобедимую победу.

Икос

Иже до третияго небесе восхищен бысть в рай, и глаголы слышав неизреченныя и Божественныя, ихже не леть языки (человеческими) глаголати, что Галатом пишет, яко рачитилие писаний прочтосте и познасте: мне, глаголет, хвалитися да не будет, токмо во едином Кресте Господни, на немже страдав уби страсти. Того убо и мы известно держим, Крест Господень, хвалу вси, есть бо нам спасительное сие Древо, оружие мира, непобедимая победа.

Песнь 7

Ирмос: Безумное веление мучителя злочестиваго люди поколеба, дышущее прещение и злохуление богомерзкое, обаче три отроки не устраши ярость зверская, ни огнь снедаяй, но противодышущу росоносному духу, со огнем сущу пояху: препетый отцев и нас Боже благословен еси.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

От древа вкусив первый в человецех, в тление вселися: отвержением бо жизни безчестнейшим осудився, всему роду телотленен некий, яко вред недуга преподаде. Но обретше земнороднии воззвание крестным Древом, зовем: препетый отцев и нас Боже благословен еси. (Дважды).

Слава: Разруши повеление Божие преслушание, и древо принесе смерть человеком, еже неблаговременно причастно бывшeе: во утверждение же зело честнаго, оттуду жизни древо возбраняемо бе, еже разбойнику злоумершу отверзе, благоразумно зовущу: препетый отцев и нас Боже благословен еси.

И ныне: Жезла объемлет край Иосифова будущая зря Израиль, царствия державное, яко возъимуществит преславный Крест, проявляя. Сей бо царей победоносная похвала, и свет верою зовущим: препетый отцев и нас Боже, благословен еси.

Песнь 8

Ирмос: Благословите отроцы, Троицы равночисленнии, содетеля Отца Бога, пойте снизшедшее Слово, и огнь в росу претворшее, и превозносите всем жизнь подаваюшаго Духа Всесвятаго, во веки.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Воздвизаему Древу, окроплену Кровию воплощшагося Слова Бога, пойте небесныя силы, земных воззвание празднующе людие, поклонитеся Христову Кресту, имже миру востание во веки. (Дважды).

Слава: Земнороднии дланьми, строителие благодати Крест, на немже стояше Христос Бог, возносите священнолепно, и копие, Божия Слова Тело прободшее. Да видят языцы вси спасение Божие, славяще Его во веки.

И ныне: Божественным судом предъизбрании веселитеся христианстии вернии царие хвалитеся победоносным оружием, приемше от Бога Крест Честный: в сем бо колена, браней дерзости ищуще, разсыпаются во веки.

Песнь 9

Ирмос: Таин еси, Богородице, рай, невозделанно возрастивший Христа, Имже крестное живоносное на земли насадися Древо, тем ныне возносиму, покланяющеся Ему, Тя величаем.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Да возрадуются древа дубравная вся, освятившуся естеству их, от Негоже из начала насадишася, Христу распростершуся на Древе. Тем ныне возносиму покланяющеся Ему, Тя величаем.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Священный воста рог, и глава всем богомудрым Крест, имже грешных мысленно стираются роги вси. Тем ныне возносиму, покланяющеся Ему, Тя величаем.

Ирмос: Снедию древа роду прибывшая смерть, Крестом упразднися днесь: ибо праматерняя всеродная клятва разрушися, прозябением чистыя Богоматере, Юже вся силы небесныя величают.

Горести убийственныя, яже от древа не оставив, Господи, Крестом бо сию совершенно истребил еси. Сего ради и древом услади иногда горесть вод Мерры, прообразующее Креста действо, еже вся силы небесныя величают.

Слава: Непрестанно гружаемыя мраком праотца, Господи, Крестом возвысил еси днесь: яко бо лестию весьма неудержанно естество преднизведеся, всеродне ны паки исправи свет Креста Твоего, Егоже вернии величаем.

И ныне: Да образ покажеши миру покланяемый Господи, Креста, во всех, яко преславный на небесех изобразил еси, светом безмерным озарен, царю всеоружие непобедимое. Тем Тя вся силы небесныя величают.

Задостойник, глас 8-й

Таин еси, Богородице, рай, невозделанно возрастивший Христа, Имже Крестное живоносное на земли насадися древо. Тем ныне возносиму покланяющеся ему, Тя величаем.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой святый, имже нас спасл еси от работы вражия.

Канон Честному и Животворящему Кресту Господню, глас 4.

Песнь

Ирмос: Отверзу уста моя, и наполнятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою радуяся Тоя чудеса.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Кресте всесильне, апостолов похвала, преподобных утверждение, и верных знамение, и иерархов и мучеников слава, победа и утверждение всех хвалящих тя.

Кресте всечестный, четвероконечная сила, апостолов благолепие, и мучеников крепость, немощных здравие показался еси, мертвых воскресение, падающих воздвижение.

Кресте, ты ми сила буди, крепость и держава, избавитель и предратник на борющия мя, щит и хранитель, победа и утверждение мое, присно соблюдая мя и покрывая.

Богородичен: На кресте, Всенепорочная, Твоего Сына яко узрела еси, оружие скорбное утробу Твою растерза, и восклицала еси рыдающи в болезни, но абие прославила еси Креста силу.

Ирмос: Твоя песнословцы, Богородице, живый и независтный источниче, лик Себе совокупльшия, духовно утверди, в божественней Твоей славе венцев славы сподоби.

Кресте, преподобных оружие, обоюдный меч Христов, верных удобрение, болящих исцеление и заступление, и воздвижение умерших, всечестне.

Кресте, основание благочестия, бесом показался еси губитель, церквам благолепие, нечестивым погибель, врагом посрамление в день судный.

Кресте живоносный, ты ми буди крепость, и победа, и щит, и стена нератуема, бесов отгнание, и помыслов погашение, и ума моего сохранение.

Богородичен: Распятие поносное, Дево Владычице, Твой Сын претерпе, и смерть неподобную: но вознесся, низверже противныя вражия силы, яко безсмертен.

Седален, глас 8

Проображаше тайно древле Иисус Навин креста образ, егда руце простре крестовидно, Спасе мой, и ста солнце, дондеже враги низложи противостоящия Ти, Богу. Ныне же зайде, на кресте Тя зря, дондеже державу смертную разрушив, весь мир совоздвигл еси.

Ирмос: Седяй в славе на престоле Божества, во облаце легце, прииде Иисус Пребожественный, нетленною дланию, и спасе зовущия: слава, Христе, силе Твоей.

Четвероконечный сый мир, и яко триобоюдный меч, начала тмы сечеши, нами воображаемь, Кресте, оружие великое Христово, и непобедимое победительство всесильное.

Твоя высота, живоносне Кресте, воздушнаго князя биет; и глубина всея бездны закалает змия, широту паки воображает, низлагая мирскаго князя крепостию твоею.

Вознесся сопривлекл еси падшия, воздвигл еси естество земное, престолу Божию прославился еси, Кресте, высото великая, мирский мосте, душу мою от страстей глубины вознеси вскоре.

Богородичен: Крестообразно, Пречистая Отроковице Богородице, длани Твоя распростерши к Воздвиженому на Кресте, и молитвы, Дево, ныне принеси, за всех верно молящихся Тебе.

Ирмос: Ужасошася всяческая о божественней славе Твоей: Ты бо, неискусобрачная Дево, имела еси во утробе над всеми Бога, и родила еси безлетнаго Сына, всем воспевающим Тя мир подавающая.

Кресте, небесная лествице святыни, степенем наставниче, Христова высота и слава еси, Божий образ назнаменателен миру, невидимому же и видимому, единочестне.

Кресте, образе неисписанный силою, освящение водам, очищение воздуху, освящение и просвещение всякому, мужества знамение, и Христов скипетр непреложный показался еси, противныя в землю попирая.

Кресте всесильне, злочестивыя низложи враги, ненавидящия и хулящия тя безумно; языки попали, и угаси шатания их. О Кресте всесвятый и христоносный, сохрани нас державою твоею.

Богородичен: Всех Царице Владычице, скипетром Рождества Твоего разруши, Дево, востание хулящих крестную силу, даждь нам крепость и очищение, победу и помощь.

Ирмос: Божественное сие и всечестное совершающе празднество, богомудрии, Богоматере, приидите, руками восплещим, от Нея рождшагося Бога славим.

Крест всех воскресение, Крест падших исправление, страстей умерщвление, и плоти пригвождение, Крест душам слава и свет вечный.

Крест врагов губитель, Крест злочестивых язва и пленение, и верных держава, благочестивых хранитель и бесов отгонитель.

Крест страстей пагуба, Крест помыслов отгнание, Крест сокрушение языческое искусительно и духовом показася ловительство.

Крест воздвижется, и падают духов воздушных чинове; Крест снизходит, и нечестивии вси ужасаются, яко молнию видяще крестную силу.

Кондак, глас 4

Вознесыйся на крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже; возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на супостаты, пособие имущим Твое, оружие мира, непобедимую победу.

Иже до третияго небесе восхищен бысть в рай, и глаголы слышав неизреченныя и божественныя, ихже не леть языки (человеческими) глаголати; что галатом пишет, яко рачителие писаний прочтосте и познасте: мне, глаголет, хвалитися да не будет, токмо во едином Кресте Господни, на немже страдав уби страсти. Того убо и мы известно держим Крест Господень, хвалу вси: есть бо нам спасительное сие Древо, оружие мира, непобедимая победа.

Ирмос: Не послужиша твари богомудрии паче Создавшаго, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся поюще: препетый отцев Господь и Бог благословен еси.

Нераздельную Троицу и неслиянну, естество единством богословим, Отца нерожденна, и рожденна Сына, и Святаго исходительнаго божественнаго Духа песньми поюще: благословен Бог отец наших.

Незаходительными молниями Твоими, Триипостасне, наша озари умныя очи, доброту Твою, Трисветле, пресущественную зрети, яже человеком неведомая и неприступная ангелом.

Лучами света Твоего, падшую мою душу возведи от глубины, благий Боже, препетый и всесильный, поползшуюся от света благодатнаго, и во тму воглубльшуюся.

Богородичен: Крестообразно простерши руце, Чистая, к Распростершему Свои руце на древе крестнем, и Вознесшему естество наше, и Умертвившему враждебныя полки, молящи не престай.

Ирмос: Отроки благочестивыя в пещи Рождество Богородичо спасло есть; тогда убо образуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает пети Тебе: Господа пойте, дела, и превозносите Его во вся веки.

Высота Христовых страстей, и лук, и оружие, и меч, оружие непостыдное, и сила непобедимая, Христово подножие, и победительство на враги; знамение Царствия, скипетр верных, показался еси, Кресте победоносне.

Воздвигл еси наше падшее естество, Христом распеншимся, и совозставил; высото божественная, глубино низглаголанная, Христово ты еси знамение, Кресте пребогате, и широта безмерная, и знамение непостижимыя Троицы, жизноносче.

Устнами, душею же и сердцем Крест Господень лобызающе, приидите ныне вознесем вси и возвеличим; покланяющеся рцем вкупе песнь пречистую, вопиюще: радуйся, великое богатство, Кресте, церковное украшение.

Древо жизни и спасения, древо безсмертия, древо разума, древо трилюбезное; нетленное и неизнуряемое, Крест трисоставный, честное древо: Троицы бо носит триипостасныя образ.

Ирмос: Всяк земнородный да взыграется, Духом просвещаемь, да торжествует же безплотных умов естество, почитающее священное торжество Богоматере, и да вопиет: радуйся, всеблаженная Богородице, чистая Приснодево.

Кто слышана сотворит, якоже пишет, действия твоя, миролюбезный Кресте, силы и чудеса, умерших востание. И мир весь совознесл еси, вознесыйся к Богу, многожелаемый.

Утверждение верных Крест треблаженный, знамение и похвала; древо всесильное, Крест Христов великий и совершенный, апостолов похвала, преподобных утверждение, и мучеников крепость, победа и похвала.

Радуйся, Кресте, образе неописанный и многоименитый, древо требогатное, страшное же и всеблаженное; радуйся, Кресте всесвятый и всесильный. Радуйся, хранителю жизни нашея, Господень Кресте многопетый.

Кресте честный, хранитель души и телу буди ми, образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упраздняя, и благословение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя мольбами.

Светилен

Крест — хранитель всея вселенныя, Крест — красота Церкве, Крест — верных утверждение, Крест — ангелов слава, и демонов язва. (трижды)

Тропарь Креста, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Канон, творение Григория Синаита, глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Кре́сте всеси́льне, апо́столов похвала́, преподо́бных утвержде́ние, и ве́рных зна́мение, и иера́рхов и му́чеников сла́ва, побе́да и утвержде́ние всех хва́лящих тя.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Кре́сте всечестны́й, четвероконе́чная си́ла, апо́столов благоле́пие, и му́чеников кре́пость, немощны́х здра́вие показа́лся еси́, ме́ртвым воскресе́ние, па́дающим воздви́жение.

Слава: Кре́сте, ты ми си́ла бу́ди, кре́пость и держа́ва, изба́витель и предра́тник на борю́щия мя, щит и храни́тель, побе́да и утвержде́ние мое́, при́сно соблюда́я мя и покрыва́я.

И ныне: На Кре́сте, Всенепоро́чная, Твоего́ Сы́на я́ко узре́ла еси́, ору́жие ско́рбное утро́бу Твою́ растерза́, и восклица́ла еси́ рыда́ющи в боле́зни, но а́бие просла́вила еси́ Креста́ си́лу.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный исто́чниче, лик Себе́ совоку́пльшия духо́вно, утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Кре́сте, преподо́бных ору́жие, обою́дный меч Христо́в, ве́рных удобре́ние, боля́щих исцеле́ние и заступле́ние, и воздви́жение уме́рших, всече́стне.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Кре́сте, основа́ние благоче́стия, бесо́м показа́лся еси́ губи́тель, це́рквам благоле́пие, нечести́вым поги́бель, враго́м посрамле́ние на день су́дный.

Слава: Кре́сте живоно́сный, ты ми бу́ди кре́пость и побе́да, и щит, и стена́ нера́туема, бесо́м отгна́ние, и помысло́м погаше́ние, и ума́ моего́ сохране́ние.

И ныне: Распя́тие поно́сное, Де́во Влады́чице, Твой Сын претерпе́л есть, и сме́рть неподо́бную. Но возне́сся, низве́рже проти́вныя вра́жия си́лы, я́ко безсме́ртен.

Седален, глас 8

Прообража́ше та́йне дре́вле Иису́с Нави́н Креста́ о́браз, егда́ ру́це простре́ крестови́дне, Спа́се мой, и ста со́лнце, до́ндеже враги́ низложи́, противостоя́щия Ти, Бо́гу; ны́не же за́йде, на Кресте́ Тя зря, и, держа́ву сме́ртную разруши́в, весь мир совоздви́гл еси́.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́, во о́блаце ле́гце, прии́де Иису́с пребоже́ственный, нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Четвероконе́чный сый мир, и я́ко триобою́дный меч, нача́ла тьмы сече́ши, на́ми вообража́емь, Кре́сте, ору́жие вели́кое Христо́во, и непобеди́мое победи́тельство всеси́льное.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Твоя́ высота́, Живоно́сне Кре́сте, возду́шнаго кня́зя бие́т, и глубина́ всея́ бе́здны закала́ет зми́я, широту́ па́ки вообража́ет, низлага́я мирска́го кня́зя кре́постию Твое́ю.

Слава: Возне́сся сопривле́кл еси́ па́дшия, воздви́гл еси́ естество́ земно́е, Престо́лу Бо́жию спросла́вился еси́, Кре́сте, высото́ вели́кая, мирски́й мо́сте, ду́шу мою́ от страсте́й глубины́ вознеси́ вско́ре.

И ныне: Крестообра́зно, Пречи́стая Отрокови́це Богоро́дице, дла́ни Твоя́ распросте́рши к Воздви́женному на кресте́, и моли́твы, Де́во, ны́не принеси́, за всех ве́рно моля́щихся Тебе́.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, всем воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Кре́сте, небе́сная ле́ствице святы́ни, степе́нем наста́вниче, Христо́ва высота́ и сла́ва еси́, Бо́жий о́браз назнамена́телен миру, неви́димому же и ви́димому, единоче́стне.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Кре́сте, о́бразе неиспи́санный си́лою, освяще́ние вода́м, очище́ние возду́ху, освяще́ние и просвеще́ние вся́кому, му́жества зна́мение, и Христо́в ски́птр непрело́жный, проти́вныя в зе́млю попира́я.

Слава: Кре́сте всеси́льне, злочести́выя низложи́ враги́, ненави́дящия и ху́лящия тя безу́мно, язы́ки попали́ и угаси́ шата́ния их. О Кре́сте всесвяты́й и Христоно́сный, сохрани́ нас держа́вою Твое́ю.

И ныне: Всех Цари́це Влады́чице, ски́птром Рождества́ Твоего́ разруши́, Деви́це, воста́ние ху́лящих кре́стную си́лу. Даждь кре́пость и очище́ние, побе́ду и по́мощь ве́рным лю́дем Твои́м.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, Богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Кре́ст всех воскресе́ние, Крест па́дших исправле́ние, страсте́й умерщвле́ние и пло́ти пригвожде́ние, Крест душа́м сла́ва и свет ве́чный.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Крест враго́в губи́тель, Крест злочести́вых я́зва и плене́ние, и ве́рных держа́ва, благочести́вых храни́тель и бесо́в отгони́тель.

Слава: Крест страсте́й па́губа, Крест помысло́в отгна́ние, Крест сокруше́ние язы́ческо искуси́тельно и духово́м показа́ся лови́тельство.

И ныне: Крест воздви́жется и па́дают духо́в возду́шных чи́нове, Крест снизхо́дит, и нечести́вии вси ужаса́ются, я́ко мо́лнию ви́дяще кре́стную си́лу.

Кондак, глас 4

Вознесы́йся на крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Икос

Иже до тре́тияго небесе́ восхище́н бысть в рай и глаго́лы слы́шав неизрече́нныя и Боже́ственныя, и́хже не леть язы́ки (челове́ческими) глаго́лати, что Гала́том пи́шет, я́ко рачи́телие Писа́ний прочто́сте и позна́сте: мне, глаго́лет, хвали́тися да не бу́дет, то́кмо во еди́ном Кресте́ Госпо́дни, на не́мже, страда́в, уби́ стра́сти. Того́ у́бо и мы изве́стно держи́м, Крест Госпо́день, хвалу́ вси: есть бо нам спаси́тельное сие́ Дре́во oру́жие ми́ра, непобеди́мая побе́да.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Неразде́льную Тро́ицу и неслия́нну, естество́ еди́нством благосло́вим, Отца́ нерожде́нна, и рожде́нна Сы́на, и Свята́го исходи́тельнаго Боже́ственнаго Ду́ха, пе́сньми пою́ще: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Незаходи́тельными мо́лниями Твои́ми, Триипоста́сне, на́ша озари́ у́мныя о́чи, добро́ту Твою́, Трисве́тне, пресу́щественную зре́ти, я́же челове́ком недове́домая и непристу́пная Ангелом.

Слава: Луча́ми све́та Твоего́ па́дшую мою́ ду́шу возведи́ от глубины́, благи́й Бо́же, препе́тый и всеси́льный, попо́лзшуюся от све́та благода́тнаго и во тьму воглу́бльшуюся.

И ныне: Крестообра́зно просте́рши ру́це, Чи́стая, к распросте́ршему свои́ ру́це на Дре́ве Кре́стнем, и возне́сшему естество́ на́ше, и умертви́вшему вражде́бныя полки́, моля́щи не преста́й.

Песнь 8

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дично спасло́ есть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Высота́ Христо́вых страсте́й и лук, и ору́жие, и меч, ору́жие непосты́дное, и си́ла непобеди́мая, Христо́во подно́жие и победи́тельство на враги́, зна́мения Ца́рствия, ски́птре ве́рных, показа́лся еси́, Кре́сте победоно́сне.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Воздви́гл еси́ на́ше па́дшее естество́, Христо́м распе́ншимся, совозста́вив; высото́ боже́ственная, глубино́ неизглаго́ланная, Христо́во ты еси́ зна́мение, Кре́сте пребога́те, и широта́ безме́рная, и зна́мение непостижи́мыя Тро́ицы, жизноно́сче.

Слава: Устна́ми, душе́ю же и се́рдцем Крест Госпо́день лобыза́юще, прииди́те ны́не вознесе́м вси и возвели́чим, покланя́ющеся рцем вку́пе, песнь пречи́стую, вопию́ще: pа́дуйся, вели́кое бога́тство, Кре́сте, церко́вное украше́ние.

И ныне: Дре́во жи́зни и спасе́ния, Дре́во безсме́ртия, Дре́во ра́зума, Дре́во трилюбе́зно, нетле́нно и неизнуря́емо, Крест трисоста́вный, честно́е Дре́во, Тро́ицы бо но́сит Триипоста́сныя о́браз.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, всеблаже́нная, Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Кто слы́шана сотвори́т, я́коже пи́шется, де́йствия твоя́, миролюбе́зный Кре́сте, си́лы и чудеса́, уме́ршим воста́ние; и мир весь совозне́сл еси́, вознесы́йся к Бо́гу многожела́емый.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Утвержде́ние ве́рным Крест треблаже́нный, зна́мение и похвала́, дре́во всеси́льное, Крест Христо́в вели́кий и соверше́нный, апо́столом похвала́, преподо́бным утвержде́ние и му́чеником кре́пость и держа́ва, ве́рным побе́да и похвала́.

Слава: Ра́дуйся, Кре́сте, о́бразе неопи́санный и многоимени́тый, дре́во требога́тное, стра́шно же и всеблаже́нно; ра́дуйся, Кре́сте всесвяты́й и всеси́льный; ра́дуйся, храни́телю жи́зни на́шея, Госпо́день Кре́сте многопе́тый.

И ныне: Кре́сте Честны́й, храни́тель души́ и те́ла бу́ди ми, о́бразом свои́м бе́сы низлага́я, враги́ отгоня́я, стра́сти упраждня́я, и благослове́ние да́руя ми, и жизнь и си́лу, соде́йствием Свята́го Ду́ха, и честны́ми Пречи́стыя мольба́ми.

Светилен, глас 2

Крест храни́тель всея́ вселе́нныя, Крест красота́ Це́ркве, Крест царе́й держа́ва, Крест ве́рных утвержде́ние, Крест Ангелов сла́ва и де́монов я́зва. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посо́бивый Го́споди кро́ткому Дави́ду победи́ти иноплеме́нника, ве́рным лю́дем на́шим спобо́рствуй, и ору́жием Креста́ низложи́ враги́ на́ша. Покажи́, Благоутро́бне, на нас дре́вния ми́лости Твоя́, и да разуме́ют вои́стинну, я́ко Ты еси́ Бог, и на Тя наде́ющиися побежда́ем, моля́щиися обы́чно Пречи́стей Твое́й Ма́тери, дарова́тися нам вели́цей ми́лости.

Молитва

О Всечестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, кро́вию Христа́ Бо́га на́шего освяще́нный! Ты еси́ зна́мение побе́ды на враги́ на́ша ви́димыя и неви́димыя. Ты и́маши яви́тися в час Стра́шнаго Суда́ Христо́ва. Тебе́ смире́нно покланя́юся, че́стно прикаса́юся и любе́зно тя лобыза́ю, ны́нешнее моле́ние к Распя́тому на тебе́ принося́, да исцели́т мя си́лою в тебе́ Свое́ю от все́х неду́гов душе́вных и теле́сных, и сохрани́т от враг ви́димых и неви́димых, и неосужде́нна на Суде́ Свое́м одесну́ю поста́вит. Ей, Животворя́щий Кре́сте святы́й! На Тебе́ Спас, умира́я за уме́ршия грехми́ челове́ки, дух Свой я́ко челове́к испусти́, кровь же и во́ду источи́, и си́ми треми́ еди́но, е́же па́че всех есть на потре́бу, спасе́ние нам соде́ла, во сла́ву исто́чника вод живы́х Бо́га Отца́, Себе́ же, от крове́й деви́ческих воплоще́нна Бо́га Сы́на, и Бо́га Ду́ха Свята́го, оживля́ющаго дух челове́чь, Ихже Трие́х во еди́ном Божестве́ сла́вити и мне пособи́ от воды́ креще́ния восприя́тою ве́рою непоро́чною, во прича́стии же Пло́ти и Кро́ве Госпо́дних наде́ждою несумне́нною, и в покая́нии ду́хом сокруше́нным, и любо́вию нелицеме́рною, да та́ко не то́кмо в жи́зни сей плаче́вней, я́ко вода́ мимотеку́щей, но и в бу́дущем блаже́ннем животе́ просла́влю Го́спода, посо́бием си́лы твоея́, Кре́сте треблаже́нне, и поклоню́ся Ему́ са́мым лица́ зре́нием ве́рованному, одержа́нием же ча́янному и наслажде́нием люби́мому, еди́ному в Тро́ице сла́вимому в безконе́чныя ве́ки веко́в.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *